Dane pôjdu hore. Pozrite si, ktoré by to mohli byť (prehľad)

Vláda Ľudovíta Ódora je zložená z ľudí, ktorí dlhodobo hovoria o tom, že konsolidovať verejné financie je absolútne nevyhnutné. Ozdravovať verejné financie môže každá vláda na strane príjmov a aj výdavkov. Ministerstvo financií pod vedením Michala Horvátha zatiaľ predstavilo predovšetkým opatrenia na zvýšenie príjmov.

13.08.2023 05:00
ódor, horváth, vašáková, vláda odborníkov Foto: ,
Zľava: Minister financií SR Michal Horváth, predseda vlády SR Ľudovít Ódor a podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková počas rokovania 1. schôdze vlády SR. 17. máj 2023.
debata (227)

Dočasná vláda odborníkov nebude žiadne opatrenia predkladať parlamentu, nemajú na to priestor. Opatrenia, ktoré pripravujú, zostanú vo forme návrhov a možností pre budúcu vládu, ktorá vznikne po voľbách.

Minister financií Michal Horváth o hlavných cieľoch
Video
Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo pripraví aj opatrenia týkajúce sa škrtov vo výdavkoch, tie budú známe neskôr. Celý obraz o tom, čo ministerstvo chystá, bude známy pri predstavení rozpočtu. Denník Pravda pripravil prehľad toho, čo vláda avizuje ako opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť daňové príjmy.

1. Vyššie dane z nehnuteľností

Vláda odborníkov si uvedomuje, že majetkové dane sú na Slovensku nízke a práve zvýšiť daň z nehnuteľností je cesta, ako z tejto rezervy čerpať.

Rezort financií chce upraviť základ dane zo stavieb a výpočet dane zo stavieb na vhodnejšie technické jednotky. „V súčasnosti sa základ dane zo stavieb určuje na báze zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšieho nadzemného podlažia a daň za každé ďalšie podlažie sa určuje prostredníctvom príplatku za každé ďalšie nadzemné a podzemné podlažie. Efektívnejším a spravodlivejším spôsobom zdanenia je zdanenie čistej podlahovej plochy celej stavby jednotnou sadzbou dane. Touto úpravou sa tiež zlepšia predpoklady zavedenia hodnotového zdaňovania nehnuteľností, pretože podlahová plocha stavby je jedným zo základných atribútov na určenie hodnoty stavby,“ tvrdí rezort financií.

Aktuálne platí, že do úvahy sa berie najväčšia zastavaná plocha a za každé ďalšie podlažie je sadzba dane maximálne 0,33 eura na štvorcový meter. Zmena by znamenala, že zdaňovať sa bude celá obytná plocha nehnuteľnosti. „Zámer ministerstva financií prejsť na zdanenie čistej podlahovej plochy celej stavby jednotnou sadzbou dane je tiež potrebným medzikrokom k prípadnému zavedeniu hodnotového zdaňovania nehnuteľností,“ uvádza ministerstvo.

Michal Horváth Čítajte viac Rezort financií predstavil ďalšie nové dane. Po fajčiaroch je na rade alkohol

2. Viac zo spotreby tabaku

Fajčiari sú vždy ľahký cieľ. Navyše zdaňovať čoraz prísnejšie takúto problematickú spotrebu má aj spoločenský prínos. Aj to sú dôvody, pre ktoré rezort financií pripravuje zvýšenie spotrebnej dane z tabaku. Zaviesť by sa mal valorizačný mechanizmus, to v praxi znamená, že spotrebná daň z tabaku sa bude pravidelne zvyšovať bez toho, aby na to boli potrebné ďalšie nové zákony.

„Z dôvodu dosiahnutia adekvátneho daňového zaobchádzania s tabakovými výrobkami sa navrhuje pokračovať v nastavení mechanizmu zvyšovania sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov vo viacročnom horizonte a novelou zákona upraviť sadzby spotrebnej dane na tabakové výrobky,“ uvádza ministerstvo v predbežnej informácii o zmene zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Bez ohľadu na vek na Slovensku fajčí zhruba každý piaty človek. Skupina občanov, ktorých sa vyššie dane z tabaku budú týkať, je pomerne veľká.

3. Štát by mohol mať viac aj z alkoholu

Z rovnakého koša opatrení ako prísnejšie zdanenie fajčenia je aj návrh upraviť fungovanie spotrebnej dane na alkohol. Dá sa predpokladať, že rezort financií bude touto formou určite chcieť vybrať viac. Úradnícka vláda avizuje, že by chcela zjednotiť viacero sadzieb spotrebnej dane na alkohol do jednej. V súčasnosti z daňového pohľadu existuje päť rôznych druhov alkoholu, v prípade piva a aj liehu existuje okrem základnej aj znížená sadzba dane. Navrhovaná novela by tento systém mohla prekopať. Zároveň, ak by skutočne ostala v zákone len jedna sadzba, by to znamenalo aj to, že nulová sadzba na tiché víno a tichý fermentovaný nápoj by sa zrušila.

PVV, programové vyhlásenie vlády, Ľudovít Ódor, vláda, Čítajte viac 4 000 eur na obyvateľa. EÚ je pre Slovensko výhodná

4. Boj proti odlievaniu ziskov

Ministerstvo navrhuje zavedenie aj takzvanej dorovnávacej dane. Týmto krokom chce zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny. Ich zdanenie by sa podľa tohto návrhu malo dorovnať na úroveň 15 percent.

Nový zákon sa má vzťahovať na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období. Ak je efektívne zdanenie príjmov takýchto subjektov na Slovensku pod úrovňou minimálnej sadzby dane, teda pätnásť percent, rozdiel sa vyberie prostredníctvom navrhovanej dorovnávacej dane. „Opatrenie bude mať, aj napriek prvotným výdavkom finančnej správy na informačné systémy, predpokladaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet,“ tvrdí rezort financií.

Tento návrh zároveň znamená zavedenie európskej smernice do slovenskej legislatívy. Táto legislatíva má zabezpečiť, aby veľké firmy neprelievali zisky napríklad z celej Európy do tej jurisdikcie, kde je daňový režim relatívne priaznivý. Tento zákon by mal zabezpečiť, že zisky, ktoré veľké firmy zarobia na Slovensku, aj zdania na Slovensku. Zákon by sa týkal napríklad sociálnych sietí.

Bratislava politika vláda Čítajte viac Dane platia najmä pracujúci. Ódorova vláda to chce zmeniť, priplatia si bohatší

5. Jednoduchšia DPH

Ministerstvo pripravuje aj návrh zjednodušenia dane z pridanej hodnoty. Novela má priniesť opatrenia, ktoré odbúrajú časť byrokracie pre podnikateľov. Rezort navrhuje nový systém, ktorým by malé podniky mohli využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte EÚ.

„Zdaniteľné osoby, ktoré splnia ustanovené obratové podmienky, sa oproti súčasnému stavu nebudú musieť registrovať pre daň v iných členských štátoch, v ktorých len v malom rozsahu vykonávajú ekonomickú činnosť. Nebudú tak zaťažené náročnými administratívnymi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z národných legislatív,“ priblížilo ministerstvo.

Súčasťou návrhu je aj samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska. Colnému úradu by tak daňové subjekty pri dovoze z tretej krajiny neplatili žiadnu daň. Uvádzali by ju v daňovom priznaní, v ktorom si súčasne uplatnili aj právo na jej odpočítanie.

6. Lepšie podmienky pre výskum a vývoj

Nakoniec, jedno z posledných predstavených opatrení, ktoré rezort navrhuje, nie je len o zvyšovaní daní. Horváthovo ministerstvo hovorí aj o efektívnejšom míňaní a je pripravené viac podporiť výskum a vývoj. Štát počíta s tým, že čerpanie dotácií v tejto oblasti by mohlo byť menej striktné. Zákon o dani z príjmov v súčasnosti v rámci odpočtu výdavkov na výskum a vývoj striktne vylučuje z možnosti uplatnenia nakupované služby výskumu a vývoja. Bez týchto služieb pritom často vôbec nie je možné výskum a vývoj uskutočniť.

„Administratívne náročným je aj proces posudzovania pomeru, v akom určité typy výdavkov súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a ostatnými činnosťami firmy. Pri malých a stredných podnikateľoch je efektívnosť uplatnenia odpočtu znižovaná nedostatočným vykázaním základu dane alebo dosahovaním daňovej straty v dlhšom období, a teda nemožnosťou uplatnenia tohto odpočtu,“ hodnotí ministerstvo financií aktuálny stav v predbežnej informácii, ktorú zverejnilo v júli.

Toto opatrenie by malo prispieť k tomu, že slovenská ekonomika bude modernejšia a činnosti s vyššou pridanou hodnotou by tak nakoniec mohli priniesť silnejší hospodársky rast.

© Autorské práva vyhradené

227 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #návrh #novela