Pripravujú sa zmeny v Zákonníku práce. Pomôže to zamestnancom na stavbách

Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

08.07.2023 11:12
stavbár, robotník, zamestnanec Foto:
Ilustračné foto.
debata

Títo zamestnanci tak budú mať podľa rezortu práce lepšie garantované právo na mzdu najviac v sume minimálnej mzdy za každú hodinu práce vykonávanú pre dodávateľa služby. Návrhom novely pracovného kódexu ministerstvo práce reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s príslušným článkom európskej smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Ódor Čítajte viac Štát ohlasuje novú pomoc. Budú sa rozdávať 100 eurovky, kto ich dostane?

Novelou Zákonníka práce sa tak má rozšíriť subdodávateľská zodpovednosť za nevyplatenie mzdy pri stavebných prácach. Dodávateľ služby má zodpovedať na vyplatenie mzdy alebo jej časti najviac v sume minimálnej mzdy patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa.

Túto mzdu poskytne dodávateľ v rozsahu tzv. „čistej“ mzdy a dodávateľ služby nebude zodpovedný za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ bude naďalej zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a za výkon zrážok.

V rokoch 2018 až 2022 sa na Slovensku spáchalo priemerne 171 trestných činov nevyplatenia mzdy. „Ide o všetkých zamestnancov na Slovensku, ktorým nebola vyplatená mzda, pričom absentujú údaje o tom, koľko zamestnancov z danej skupiny tvoria zamestnanci v oblasti výkonu stavebných prác týkajúcich sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil splatnú mzdu," uviedlo ministerstvo práce. V stavebníctve pritom pracuje 2,5 percenta z celkového počtu zamestnancov na Slovensku.

„Možno predpokladať, že z počtu 171 prípadov nevyplatenia mzdy by mohlo byť 2,5 % zamestnancov, ktorí vykonávajú stavebné práce, teda možno predpokladať, že z daných prípadov by to mohli byť približne štyria zamestnanci ročne," odhaduje ministerstvo práce.

Dotknutí zamestnanci budú môcť naďalej žiadať o výplatu mzdy svojho zamestnávateľa a popri tom získajú možnosť žiadať o výplatu mzdy, resp. jej časti najviac v sume minimálnej mzdy aj dodávateľa služby. „Reálny počet prípadov preto môže byť ešte nižší ako je celkový počet prípadov nevyplatenia mzdy zamestnancom vykonávajúcim stavebné práce," upozorňuje rezort práce.

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý vykonal prácu pre dodávateľa služby v rozsahu 174 hodín v príslušnom kalendárnom mesiaci, návrh novely Zákonníka práce umožní zamestnancovi, ktorému jeho zamestnávateľ neposkytol splatnú mzdu, požiadať dodávateľa služby o výplatu mzdy najviac v sume 700 eur, teda v sume aktuálnej minimálnej mzdy.

Dodávateľ služby sa v tomto prípade stane „ručiteľom“ za vyplatenie tejto mzdy, ak ju neposkytol zamestnávateľ. „Predložený návrh zákona je plnou harmonizáciou s právom EÚ. Ide o minimalistický model transpozície, pri ktorom nedochádza ku goldplatingu," dodalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavba #zákonník práce