Poslanci schválili novinky. Zvýši sa príspevkov na bývanie, dávka v hmotnej núdzi aj minimálny dôchodok

Sumy pomoci v hmotnej núdzi sa budú najbližšie valorizovať už tento rok v októbri, nie až v januári budúceho roka. Upraví sa tiež nastavenie a výška príspevku na bývanie. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi skupiny poslancov hnutia Sme rodina, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.

21.06.2023 12:46
rokovanie, schôdza, programové vyhlásenie... Foto: ,
Poslanci NR SR počas rokovania 94. schôdze Národnej rady SR.
debata

„Predmetné opatrenia môžu v aktuálnej situácii čiastočne zmierniť nepriaznivé následky inflácie na najodkázanejšie skupiny obyvateľov,“ vysvetlili predkladatelia.

V novele rozčlenili príspevok na bývanie na viac úrovní a zároveň zvýšili jeho sumu, čím sa zvýši disponibilný príjem domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Zároveň sa zvýši počet týchto domácností.

Vyššia dávka v hmotnej núdzi

Dočasne sa tiež upraví valorizačný mechanizmus pomoci v hmotnej núdzi. Predmetné sumy a koeficienty sa budú valorizovať už od 1. októbra 2023, nie až od 1. januára 2024. „Cieľom návrhu je pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základného vybavenia a potrieb pre dieťa z dôvodu zvýšenej miery inflácie, ktorú spôsobili ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a taktiež vojnový konflikt na Ukrajine,“ priblížili predkladatelia.

V nadväznosti na zvýšenie súm pomoci v hmotnej núdzi a v záujme zachovania účelu inštitútu minimálneho dôchodku sa opätovne nastavili jeho hodnoty odvodené od sumy životného minima. Na základe doteraz dostupných údajov predkladatelia predpokladajú, že suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1. júla bude 264,20 eura a suma pomoci v hmotnej núdzi pre jednotlivca, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie sa od 1. októbra zvýši na 262,30 eura.

Vyššie minimálne dôchodky

„Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť aj základná suma minimálneho dôchodku z doterajších 136 % na 145 % sumy životného minima a stanoviť aj niektoré zvyšovacie percentá za ďalšie získané (kvalifikované) roky dôchodkového poistenia, ktoré slúžia na posilnenie zásady zásluhovosti,“ priblížili predkladatelia. Toto zvýšenie je nastavené tak, aby poberateľ minimálneho dôchodku po zvýšení súm pomoci v hmotnej núdzi nebol odkázaný na túto pomoc.

Poslanci schválili k novele aj dva pozmeňujúce návrhy. Na základe návrhu Milana Krajniaka (Sme rodina) bude príspevok za prácu v obecnej polícii určený z vymeriavacieho základu na platenie poistného na tento príspevok, a to ako 60 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov za stanovené obdobie. Celé konanie o nároku na príspevok bude v kompetencii Sociálnej poisťovne.

Pozmeňujúci návrh Jany Žitňanskej (nezaradená) precizuje zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Prechodným ustanovením sa zabezpečí rovnaké postavenie fyzických osôb, ktoré boli znevýhodnené už v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku a osôb, ktoré sa stali znevýhodnené až počas zamestnania v integračnom podniku.

debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #príspevok na bývanie