Mimoriadne splácanie hypotéky každý mesiac? Spôsobí to iba problémy, upozorňuje rezort financií

Ministerstvo financií SR nesúhlasí s poslaneckým návrhom skupiny poslancov okolo Juraja Šeligu na väčšie sprístupnenie mimoriadnych splátok hypoték. Cieľom návrhu je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za kalendárny mesiac požiadať o predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.

09.06.2023 14:37
Juraj Šeliga Foto: ,
Juraj Šeliga
debata (1)

V súčasnosti platná právna úprava zakazuje veriteľovi požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Rezort financií má za to, že miera flexibility splácania úverov na bývanie pred lehotou splatnosti zo strany spotrebiteľov je už v súčasnosti na vysokej úrovni. Podotýka, že spotrebiteľ môže predčasne splatiť úver na bývanie bez úhrady nákladov veriteľa, a to v súvislosti s uplynutím dohodnutej doby fixácie úrokovej sadzby, pri zmene úrokovej sadzby alebo jedenkrát ročne v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia úverovej zmluvy, ak predčasné splatenie úveru nepresiahne 20 % istiny úveru.

hypotéka, bývanie, Čítajte viac Získať hypotéku bude ťažšie. Tisíce Slovákov sa môže dostať do problémov

Ak by mali spotrebitelia podľa poslaneckého návrhu právo uskutočniť splátku každý jeden kalendárny mesiac, veritelia by boli podľa ministerstva vystavení výrazným problémom pri aplikácii nových ustanovení v praxi. Riziko je najmä v tom, že výšky takýchto predčasných splátok môžu byť rôzne, či nepravidelné a veritelia budú mať problém v nastavení splátkového kalendára.

Problematické je podľa ministerstva tiež to, že spotrebiteľ si môže určiť, či sa mu skráti maturita úveru alebo sa mu zníži splátka, pričom tieto dve premenné tiež vstupujú do zostavovania splátkového kalendára. Taktiež je riziko aj v tom, že spotrebiteľ si jeden mesiac určí, že sa mu zníži splátka a na ďalší mesiac si určí skrátenie lehoty, a nasledovný mesiac takto neurobí vôbec, čo si opäť vyžiada nový splátkový kalendár, resp. ďalšiu komunikáciu veriteľa so spotrebiteľom.

Pri predčasnom splatení úveru sa podľa rezortu financií menia podstatné náležitostí úverovej zmluvy, ktoré si vyžadujú uzatvorenie dodatku k zmluve. Naviac, ak by sa takéto predčasné splatenia diali v nepravidelnom režime, mohli by nastať dodatočné problémy, najmä pokiaľ ide o spracovanie a výmenu informácií.

V tejto súvislosti ministerstvo financií poukázalo na problematiku financovania úverov na bývanie, resp. hypoték. Bankoví veritelia získavajú na financovanie hypoték dlhodobé zdroje, a to spravidla prostredníctvom tzv. krytých dlhopisov, pri ktorých často nie je možnosť ich predčasného splatenia. Zavedenie poslaneckého návrhu by spôsobilo podľa ministerstva komplikácie pri fungovaní tohto konceptu. Uvedené navrhované zmeny by si v neposlednom rade vyžiadali výraznejšie zásahy do informačných systémov veriteľov.

Kompromisne by však ministerstvo financií vedelo podporiť zmenu ustanovenia tak, že spotrebiteľ by mohol raz ročne bez poplatku splatiť 30 % z istiny úveru, čo by bolo zvýšenie zo súčasných 20 %. A to k výročiu úverovej zmluvy v rámci mesiaca pred jej výročím, ako je to doteraz, čím by sa čiastočne zohľadnili ciele poslaneckého návrhu.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo financií #Juraj Šeliga