Známa poisťovňa plná problémov dostávala veľké pokuty, teraz končí. Čo to znamená pre klientov?

Poisťovňa Novis po množstve konfliktov a problémov s dohľadom prišla o licenciu. Končí tak na Slovensku a dokonca aj v ďalších krajinách

07.06.2023 05:00
SR Bratislava doprava Most SNP 50 výročie BAX Foto:
NBS odobrala poisťovni Novis licenciu
debata (3)

Poisťovňa Novis stratila licenciu od Národnej banky Slovenska (NBS) a to znamená, že už nemôže viac pôsobiť ako poisťovňa a skončí v konkurze. Centrálna banka smerom k poisťovniam vystupuje ako regulačný orgán a práve NBS vykonáva nad poisťovňami dohľad.

Bez licencie poisťovne nemôžu uzatvárať poistné zmluvy a prijímať poistné. Existencia spoločnosti Novis tak bez licencie stráca zmysel a spoločnosť sa z trhu stiahne. Spoločnosť o licenciu prišla právoplatným rozhodnutím z 5. júna.

„Od právoplatnosti tohto rozhodnutia spoločnosť Novis nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy,“ upozornila NBS.

úspory, dôchodok, penzia, peňaženka, peniaze, Čítajte viac Onedlho sa zvýšia príspevky aj o desiatky eur. Pozrite si v tabuľke, kto si polepší najviac

Na paniku nie je dôvod

Pre klientov táto situácia znamená, že musia byť obozretní a čakať na inštrukcie. Novis smeruje do likvidácie, no zatiaľ sa smerom ku klientom nič nemení. Návrh na začatie likvidácie podá práve NBS. „Odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv,“ hovorí NBS.

Keď bude určený regulátor, klienti dostanú výzvu na to, aby si uplatnili svoje pohľadávky. To, čo si môže klient uplatniť záleží od toho, aký druh zmluvy má klient uzavretú. Ak ide o rizikové poistenie a poistná udalosť vznikla pred začiatkom likvidácie, klienti by mali postupovať podľa poistnej zmluvy.

Ak poistná udalosť nenastala pred vstupom do likvidácie, je potrebné uplatniť nárok na takzvané nespotrebované poistné. To jednoducho znamená, že klient zaplatil za poistnú ochranu aj v období, keď už Novis túto službu poskytovať nebude. Klienti by sa tak mali u likvidátora prihlásiť a žiadať späť takzvané nespotrebované poistné.

Podobná je situácia aj pri poistke, ktorá obsahuje investičnú zložku. Ak poistná udalosť, teda nárok na vyplatenie plnenia nastane pred začiatkom likvidácie, platia podmienky zmluvy. Ak nárok na peniaze nenastane do začiatku celého likvidačného procesu, je potrebné prihlásiť sa o svoj nárok. Klient má totiž nárok na určitú sumu z technických rezerv poisťovne. „Výšku jednotlivých nárokov NBS nemôže posudzovať, avšak pokiaľ klienti nebudú mať odlišné informácie od likvidátora resp. právneho zástupcu, NBS odporúča prihlásiť poslednú sumu, o ktorej ich spoločnosť Novis informovala vo výpise,“ hovorí NBS. Ak sa klient neprihlási o pohľadávky, aj tak nezaniknú, likvidátor ich bude musieť zohľadniť.

Video
Elektronický účet poistenca v relácii Ide o peniaze exkluzívne predstavuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Premiéra 8. 12. 2022.

Poisťovňa sa ide súdiť

Spoločnosť Novis je presvedčená, že NBS sa mýli a zrušenie licencie považuje za nesprávne. „Novis si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS pánom Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu Novisu do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia,“ hovorí vo svojom stanovisku poisťovňa.

Proti odobratiu licencie sa spoločnosť Novis budu brániť a chystá žalobu. „Novis je presvedčený, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia,“ hovorí poisťovňa vo svojom stanovisku a zároveň je presvedčená, že NBS porušuje zákon.

„Novis očakáva od súdu spravodlivý proces aj z dôvodu, že v rámci konania pred NBS, mu zámerne neboli sprístupnené viaceré dôležité dokumenty. Novis opakovane a dlhodobo poukazoval na preukázanú zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS a preto sa obrátil aj na Generálnu prokuratúru,“ uzatvára firma.

Neustále problémy

Spoločnosť mala problémy s orgánmi dohľadu dlhodobo. V roku 2019 poisťovňa dostala pokutu vo výške 175-tisíc eur, keďže podľa NBS zavádzala klientov a poisťovňa tak používala nekalé praktiky. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že pokuta prišla za to, že klienti v skutočnosti platili za zmeny v poistných zmluvách, o ktorých poisťovňa tvrdila, že sú bezplatné.

NBS v roku 2019 prišla teda k názoru, že poisťovňa Novis jednoznačne zavádza. Nasledovali ďalšie dve pokuty v súhrnnej hodnote 100-tisíc eur. V tomto prípade spoločnosť nesprávne počítala poistnú matematiku a aj garancie pre klientov.

V roku 2020 mala poisťovňa Novis opäť problémy s výhradami NBS. Tentokrát národná banka upozornila na to, že poisťovňa neinvestovala dostatok prostriedkov v mene klientov. Banke uložila povinnosť doinvestovať finančné prostriedky.

V septembri 2020 firma dostala dočasný zákaz predávať investičné životné poistenie. NBS totiž mala „Dôvodné podozrenie NBS, že poisťovňa investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu“. Podľa NBS neinvestovala poisťovňa sumy v požadovanej výške podľa zmluvne dohodnutých podmienok, dokonca tieto investície neboli ani vo výške odkupných hodnôt, na ktoré by klienti mali nárok v prípade predčasného ukončenia poistnej zmluvy. Zrušenie tohto predbežného opatrenia si poisťovňa vymohla vo februári 2021.

Mesto, Bratislava, bývanie, byty, domy, Eurovea Čítajte viac Kupujúci ušetria tisícky eur. Ceny bývania sú nadhodnotené, o koľko?

O dva mesiace neskôr poisťovňa čelila ďalšiemu predbežnému opatreniu. Tentokrát dostala zákaz „voľne nakladať so svojimi aktívami“. Firma teda nemohla napríklad svoje aktíva predávať. Centrálna banka poisťovni zakázala presúvať peniaze z jej účtu na účet iných osôb. To sa týka aj prevodov medzi vlastnými účtami poisťovne, ak peniaze napríklad pošle do krajiny, kde nepodniká. Okrem toho má zakázané meniť vlastníkov či zriaďovať záložné práva k veciam či majetku.

Tento zákaz trval do februára 2022. Práve počas minulého roka NBS opäť upozornila na to, že podnikanie spoločnosti nie je v poriadku. Firma Novis podľa NBS nepostupovala „obozretne, spôsobom, ktorý zohľadňuje a zmierňuje riziká, ktorým je účastník konania vystavený, a ktorý neohrozuje finančnú situáciu účastníka konania a nekryl kapitálovú požiadavku na solventnosť“. Znamená to, že poisťovňa nedržala dostatok vlastného majetku, aby zvládla prípadné komplikovanejšie situácie.

Novis končí aj inde

Strata licencie od NBS je pre Novis veľký problém. Práve prostredníctvom licencie zo Slovenska totiž firma poskytovala služby aj na iných trhoch. To znamená, že hoci bola prítomnosť poisťovne na Slovenskom trhu relatívne malá, strata licencie na Slovensku pre Novis znamená koniec aj na iných trhoch. Najvýznamnejší pre spoločnosť je taliansky trh.

Spoločnosť ku koncu roka 2022 podnikala v jedenástich krajinách, celkovo vyzbierala hrubé poistné vo výške 58,2 milióna eur. V Taliansku spoločnosť získala 28,3 milióna eur z tejto sumy, druhý najvýznamnejší trh je Island s hodnotou 17,3 milióna eur a tretím najvýznamnejším trhom je Maďarsko z hodnotou 6,3 milióna eur. Štvrtý najvýznamnejší trh je práve Slovensko. Tu Novis v roku 2022 vyzbieral na hrubom poistnom tri milióny eur. Celkovo poisťovne na hrubom poistnom v životnom poistení vybrali v roku 2022 sumu 795 miliónov eur. Podiel poisťovne Novis je na slovenskom trhu teda menej ako jedno percento.

Prítomnosť poisťovne na Slovenskom trhu teda nebola zásadná a koniec tejto spoločnosti na trhu by nemal trh výraznejšie pocítiť.

Z pohľadu druhu poistenia je pre Novis najdôležitejšie práve investičné životné poistenie. Z neho pochádza až 43,3 milióna vybratého hrubého poistného v roku 2022.

Novis mala problém aj so ziskovosťou. V roku 2021 skončila v strate vo výške takmer 1,2 milióna eur, pripísala to pandémii, negatívnej publicite aj horšej výkonnosti poistných zmlúv. V roku 2022 sa podľa neauditovaných výsledkov poisťovňa vrátila k zisku, vykazuje kladný výsledok hospodárenia vo výške viac ako štyri milióny eur.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #poisťovňa #NBS #licencia