Absolventom škôl bude po nájdení práce platiť odvody zamestnávateľ

Ak absolvent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do SP a platiť poistné za sociálne poistenie mu vzniknú až na budúci rok.

27.05.2023 09:44
Študenti vysokej školy Foto: ,
Ak začnú na Slovensku študenti pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči SP za nich bude plniť ich zamestnávateľ.
debata

Študenti po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP), tie vznikajú až po uplatnení sa na pracovnom trhu. Ak začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči SP za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Upozornil na to hovorca SP Martin Kontúr.

Absolventi stredných a vysokých škôl však nemajú po ukončení štúdia nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného. Štát platí za študenta len zdravotné poistenie, ktoré mu zabezpečí zdravotnú starostlivosť.

„Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotského dôchodku. Ak študent-sirota poberá sirotský dôchodok, vo vlastnom záujme by mal Sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie štúdia v prípade, ak ho zanechá predčasne alebo ak štúdium preruší,“ upozornila SP s tým, že ak to absolvent neurobí, bude povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu SP vyplatila navyše. Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, keď poberatelia sirotského dôchodku prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, teda ukončením štúdia.

Ak absolvent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do SP a platiť poistné za sociálne poistenie mu vzniknú až na budúci rok (2024) podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2023. SP mu oznámi výšku odvodov a vznik povinného sociálneho poistenia na budúci rok.

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Sociálna poisťovňa #podnikanie