Ako sú chránené vaše peniaze v banke? Čo ak skrachuje tá vaša? Odpovedá expert z Národnej banky

Tiež ste v posledných dňoch počúvali o krachu bánk v Amerike a o problémoch ďalších bánk v Európe? Máme sa báť? Ako sú chránené vklady Slovákov? V relácii Ide o peniaze odpovedal na tieto otázky riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS Roman Fusek.

02.04.2023 05:00
Riaditeľ odboru ochrany finančných... Foto:
Roman Fusek.
debata (28)

Akým spôsobom sú chránené vklady Slovákov?

Na Slovensku je vytvorený Fond ochrany vkladov, čo je fond, ktorý chráni vklady v prípade, ak by sa stali nedostupnými v slovenských bankách alebo v pobočkách bánk, ktoré pôsobia na Slovensku.

Kto fond zriadil a akým spôsobom sa doň nalievajú peniaze?

Fond ochrany vkladov je formálne právnická osoba zriadená zákonom. Nevytvorili si ju ani banky, a nie je ani súčasťou štátnych orgánov. Fond je zložený zo zástupcov ministerstva financií, Národnej banky Slovenska a zástupcov bánk. Banky, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, prispievajú každoročne svojimi časťami prostriedkov vypočítavaných z objemu krytých vkladov všetkých klientov. Príspevky do tohto fondu sa používajú ako zábezpeka na budúce krytie nedostupných vkladov klientov.

Dá sa niekde zistiť, koľko je vo fonde aktuálne peňazí?

Fond každoročne zverejňuje výročnú správu, ktorej súčasťou je účtovná závierka. Tá posledná účtovná závierka a výročná správa bola za rok 2021, keďže za rok 2022 sa bude zverejňovať až teraz. Bolo tam 330 miliónov eur.

Hovoríme o miliónoch, ale ľudia majú v bankách miliardy. Čo by sa stalo, keby nedajbože nastala situácia, že skrachujú všetky banky? Čo by sa dialo potom?

Každý rok sa banky povinne skladajú na príspevky, štát neprispieva do fondu ochranu vkladov. Ak sa bavíme o limite, tak ten je nastavený zákonom a vyplýva z európskej regulácie. Ten minimálny limit už máme na Slovensku naplnený. A keby sa nedostupnosť vkladov týkala väčšej banky, tak, samozrejme, ak by fond nevedel kryť všetky vklady z hotových príspevkov, má uzavreté zmluvy, na základe ktorých získa ďalšie prostriedky. Potom by to technicky fungovalo tak, že na záväzok fondu by sa banky skladali a úver, ktorý by si zobral fond, by banky postupne splácali.

Hovoríme stále o bankách, ale ľudia majú naakumulované peniaze aj v životných poistkách, kde šetria celý život na lepší život na dôchodku. Takže – týka sa to len bánk, týka sa to len slovenských bánk alebo sa to môže týkať aj iných inštitúcii?

Z názvu vyplýva, že sú to vklady, čiže ide len o vklady v bankách. Pod tým rozumieme bežné účty, vkladové účty, prípadne vkladné knižky, čiže sú to tie peniaze, ktoré majú klienti priamo v banke. Samozrejme, banky ponúkajú napríklad podielové listy či poistky. Tohto sa systém ochrany vkladov netýka, to sú iné finančné produkty. Na Slovensku máme dve garančné schémy. Okrem Fondu ochrany vkladov aj takzvaný Garančný fond investícii. Ten kryje klientske prostriedky, ktoré boli poskytnuté obchodníkovi s cennými papiermi, ale len v prípade, že by obchodník s cennými papiermi zlyhal alebo skrachoval vo fáze, keď ešte prostriedky nezainvestoval.

Deutsche Bank Čítajte viac Čo sa deje s európskymi bankami, je tu opäť nový Lehman Brothers? Tentoraz je to úplne iné (otázky a odpovede)

Poďme sa baviť o číslach. Do akej výšky sú chránené vklady Slovákov?

Rovnako ako v celej Európskej únii je na Slovensku nastavený limit smernicami na 100-tisíc eur na jeden účet jedného klienta v jednej banke. To znamená, že ak máte účet vo viacerých bankách, tak v každej z tých bánk máte krytie do výšky 100-tisíc eur.

Ak má človek teoreticky na účte pol milióna, je lepšie to mať na účte v piatich bankách po 100-tisíc?

Áno, ak to chcete mať celé kryté, tak je potrebné si tieto peniaze rozdeliť na to, aby sa stali krytými, povedzme do piatich bánk.

Hovoríme o jedinom účte a o jednej osobe, to znamená, ak majú manželia dva účty alebo spoločný účet, čo sa deje v takom prípade?

Ak majú manželia dva účty, to znamená, každý má svoj účet na svoje meno, tak každý má krytie do výšky 100-tisíc eur. V zásade sa krytie vždy týka majiteľa účtu, netýka sa disponenta na účte. Ak je jeden z manželov majiteľom účtu a druhý z manželov je len disponent, tak disponent nemá krytie. Má ho len majiteľ účtu, čiže je to 100-tisíc. Ak manželia majú samostatné účty, tak to má kryté každý do výšky 100-tisíc.

V banke máme nielen vklady, ale aj úvery. Povedzme si príklad, máme v banke odložených 100-tisíc eur a zároveň 100-tisíc úver. A čo by sa stalo v prípade, ak máme na účte nulu, ale 100-tisícový úver?

Garančná schéma kryje iba vklady. Ak má klient nejaké splatné záväzky voči banke, napríklad z úveru, tak splatný záväzok znamená nezaplatenú splátku. Mali ste mať nejakú splátku, medzitým sa stanú vaše peniaze v banke nedostupnými, tak Fond ochrany vkladov vám vyplatí výšku vášho vkladu, ktorý sa stal nedostupný do 100-tisíc eur, z ktorého odpočíta aktuálne splatnú splátku. Nedostupnosť vkladov nijakým spôsobom neovplyvňuje úverové vzťahy.

Nemusíme sa teda báť, že keď skrachuje banka, v ktorej máme úver 100-tisíc, že niekto na tých 100-tisíc eur siahne, aby vykryl stratu?

Zjednodušene áno. Ak by sme sa dostali do situácie, že banka by skrachovala, tak tieto úvery sa v prípade konkurzu vyčleňujú a ďalej sa dosplácavajú podľa bežných pravidiel.

Kažimír Čítajte viac Nová prognóza slovenskej ekonomiky: Kažimíra trápi viac zdražovanie ako banková kríza

Bavíme sa o slovenských bankách a aj o pobočkách cudzích bánk na Slovensku. Na Slovensku ale nežijú len Slováci, pracuje tu veľa ľudí zo zahraničia, ktorí majú tiež peniaze v slovenských bankách. Týka sa to aj ich?

Áno, schéma fondu ochrany vkladov sa týka akéhokoľvek klienta, ktorý má účet na meno v slovenskej banke alebo v pobočke slovenskej banky, ktorá pôsobí na Slovensku a nie je súčasťou schémy ochrany vkladov v zahraničí. V zásade pobočka zahraničnej banky, ktorá pôsobí na Slovensku, ale je to pobočka z krajín európskej únie, si môže vybrať, či chce byť súčasťou nášho systému ochrany vkladov, alebo bude súčasťou domáceho systému ochrany vkladov. To znamená, že v takom prípade by peniaze vyplácal za úplne rovnakých podmienok iný fond ochrany vkladov. Takýmto príkladom môže byť mBank, ktorá je súčasťou poľského systému ochrany vkladov.

Hovoríme o bežných ľuďoch, ale poďme sa baviť aj o podnikateľoch a firmách. Môžu sa báť zamestnanci, ak skrachuje banka, v ktorej má účet ich firma, že im na účet nepríde výplata?

Firmy alebo firemné účty sú chránené rovnako ako klientske účty. Na klienta sa pozerá alebo na meno sa pozerá rovnako v prípade, či ide o fyzickú osobu, alebo ide o firmu, prípadne živnostníka. Ak má firma svoj účet v banke na meno firmy, je rovnako krytý ako vklady fyzických osôb, teda občanov. Aj ak ide o súbeh: napríklad by ste mali firmu ako s.r.o a mali by ste v tej banke zároveň súkromný účet, tak každý je krytý do výšky 100-tisíc. Ak ste ale živnostník, máte svoj osobný účet a máte svoj živnostenský účet, obidva sú na vaše meno, tak v tom prípade je výška ochrany vkladov len 100-tisíc v jednej banke, pretože sú to účty na vaše meno.

Hovoríme o výške 100-tisíc, ale sú firmy, ktoré na výplatách vyplácajú státisíce, pretože majú tisícky zamestnancov. Ako sa chráni takáto firma?

Takáto firma musí rozkladať riziko. Ak sa bavíme o nejakej firme, ktorá má mať k dispozícii ku koncu mesiaca alebo vo výplatnom termíne väčšie množstvo peňazí, tak taká firma manažuje peniaze a hotovosť oveľa komplexnejším spôsobom. Musí mať účty vo viacerých bankách, mať ich nainvestované v rôznych iných aktívach a tým pádom si sama manažuje riziko. Jej vklady sú kryté len do výšky hotovostných 100 000.

Nastala situácia, ktorú nikto nechce. Skrachuje banka, v ktorej máme peniaze. Čo sa udeje? Ako dlho bude trvať, kým sa k tým peniazom dostaneme, aby sme mohli ďalej žiť? Bude proces náhrady automatický a nemusíme urobiť nič alebo si treba založiť účet v inej banke, kam tie peniaze prídu? Koľko to bude trvať? Alebo ten fond sám rozhodne, kde tie peniaze uloží?

Systém je nastavený tak, aby dokázal reagovať veľmi rýchlo, pretože si v zásade uvedomuje, že ak by sa stali peniaze, ktoré máme v banke, nedostupné, potrebujeme ich veľmi rýchlo naspäť. Mechanizmus je pomerne jednoduchý. Ak banka má nedostupné vklady, musí nahlásiť do 48 hodín, že sa niečo také stalo. V tomto čase musí reagovať aj Fond ochrany vkladov. Okamžite sa dohodne s nejakou inou bankou, ktorá bude vyplácať tieto nedostupné vklady. Vy ako klient nemusíte urobiť vôbec nič, nebudete vypisovať žiadnu žiadosť, nemusíte sa obracať ani na fond ochrany vkladov, ani na svoju pôvodnú banku. Fond ochrany vkladov má povinnosť aj v médiách oznámiť, kde a akým spôsobom sa budú vyplácať vklady. Aj vaša banka, v ktorej sa stali vklady nedostupnými, vám musí oznámiť všetky tieto informácie. Vy teda prídete do banky, ktorá bude označená ako tá, ktorá vypláca vklady, a buď si peniaze vyberiete v pobočke v hotovosti, alebo dáte príkaz na zaslanie prostriedkov na váš iný účet.

Hovoríme stále o výške ochrany vkladov 100-tisíc. Asi väčšina našich čitateľov túto sumu na účte nemá. Ale čo ak niekto má na účte 120-tisíc? Čo s tými 20 tisícmi?

Zákon pamätá na situácie, ktoré sú špecifické a kryje vklady aj nad 100-tisíc vo veľmi osobitných prípadoch. Sú to prípady, ak by ste mali povedzme na účte čerstvo zaparkované dedičstvo alebo nejaký čerstvý dar, pripadne sú peniaze povedzme z odchodu do dôchodku alebo z odstupného. Vtedy sa niekedy vyplácajú trošku väčšie sumy. Tieto typy vkladov sú stanovené v zákone, teda ak sú tie peniaze čerstvé do jedného roka, tak sú chránené aj nad 100-tisíc. Ak ale nejde o tieto prostriedky a máte tam vyššiu sumu ako 100-tisíc eur, v takom prípade o tie peniaze neprichádzate, ale závisí to od toho, čo sa stane s bankou. To, že sa prostriedky stanú nedostupnými, neznamená, že banka skrachuje. Môže sa stať, že peniaze sa stanú nedostupnými, ale banka prejde konsolidáciou a kmeň klientov si zoberie iná banka a ďalej budete môcť používať služby tej ďalšej banky. Ak by banka išla do konkurzu, tak v takom prípade by ste sumu nad 100-tisíc prihlasovali ako pohľadávku do konkurzu a tam to už závisí od toho, aký by bol výťažok.

Krajnika Čítajte viac Krajniak predstavil novú pomoc pre ľudí. Chce rozdávať 100 eurovky, pozrite sa, kto bude mať nárok

Na Slovensku sa už stalo všeličo. Môže skrachovať aj Fond ochrany vkladov?

Nemôže. Fond ochrany vkladov je organizácia, ktorá ukladá prostriedky mimo bankového systému, to znamená, že všetky prostriedky, ktoré každoročne zbiera od bánk, nikam neinvestuje. Peniaze drží veľmi rýchlo likvidné kvôli tomu, aby sa k nim dostala, keby náhodou nejaká situácia nastala. Fond musí byť schopný reagovať do desať dní, musí vyplatiť chránené vklady, čiže nemá ako skrachovať.

Neexistuje ani situácia, že Národná rada si zmyslí, že tie peniaze potrebuje a zákonom ich presunie niekde inde?

Nie. Tento mechanizmus je nastavený ako európsky mechanizmus, to znamená, že rovnaké pravidlá platia v celej Európe a širšia banková regulácia chráni tieto prostriedky vo všetkých krajinách rovnako.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #banky #vklady