Slovenský startup chystá robota, ktorý ponúkne hypotéku aj poistku

Slovenský startup Moneyhoon chce vytvoriť automat, ktorý bude ľuďom sprostredkovať poistenie, investície aj hypotéky.

22.03.2023 05:00
Erik-2 Foto:
Erik Čebík, CEO Moneyhoon
debata

Zakladatelia novej technologickej spoločnosti v spolupráci so slovenskou firmou Vacuumlabs vytvorili platformu Moneyhoon, spolupracuje so sprostredkova­teľskou spoločnosťou Finportal. Denník Pravda sa rozprával s výkonným riaditeľom projektu Erikom Čebíkom.

Čo klient dostane vašou službou?

Správu osobných financií. Klient si môže pripojiť účty či už detí, prípadne starých rodičov, ale aj podnikateľské účty. Okrem toho bude môcť klient finančné produkty získať. Tieto dve oblasti prepájame.

Dá sa povedať, že služba je kombináciou finančného sprostredkovania a pomerne prepracovaného on-line porovnávača finančných produktov. Je Moneyhoon finančný sprostredkovateľ?

Po právnej stránke sme finančný sprostredkovateľ. V skutočnosti sa tak nevnímame, ale technicky to sme. Vnímame sa skôr ako neobanka, v ktorej klient dokáže spravovať účty a finančné produkty všetkých bánk a poisťovní. V súčasnosti vieme zobrazovať dáta, je možné, že niekedy v budúcnosti budeme vedieť vykonávať transakcie. Máme prvky neobanky v kombinácii s finančným poradcom. Finančný poradca nielen pomôže financie nastaviť, ale aj optimalizovať produkty.

trhy wall street akcie investor stock Čítajte viac Problémy s bankami sú aj v Európe. Čo sa to deje? (Otázky a odpovede)

Množstvo sprostredkovateľov už dnes ponúka služby na internete. Už dnes sa dá urobiť to, čo komunikujete ako vlastnú výhodu, teda zadať vlastné údaje a získať konkrétnu ponuku, napríklad úveru. V čom je teda pridaná hodnota vašej služby?

Navonok to znie presne tak, ako ste povedali. Ja som ale zatiaľ nevidel analytický nástroj, aký ponúkame my. V prípade úverov sme zreplikovali metodiku bánk, dokážeme napríklad rozlišovať medzi akceptovateľnými a neakceptovateľnými príjmami, vieme, ako banky vyhodnocujú záväzky, pozeráme sa na samotnú nehnuteľnosť a jej účel. Následne pre každú banku zbehne malý model posúdenia rizika a poskytneme klientovi výsledok. Zbierame a vyhodnocujeme reálne úrokové sadzby v konkrétnych prípadoch. Hovoríme teda o tom, že výstupom pre klienta je reálna ponuka, ktorá bude pre neho dostupná. Systém Moneyhoon sa zároveň učí z každej transakcie, ktorá sa uskutoční.

Čo to znamená? Posielate už údaje hneď priamo do systémov bánk?

My ich systém kopírujeme u nás. Ak banky vytvoria prístupy, ktoré to umožnia, radi to urobíme, no teraz to funguje tak, že máme vlastný model, ktorý porovnávame s bankovým tak, aby to sedelo. Metodika, ktorá sa používa napríklad pre výpočet reálnej maximálnej výšky hypotéky, ktorú môže konkrétny klient dostať, nie je raketová veda. Máme naštudované tie vzorce, poznáme ich a vieme kopírovať ich model. V podstate vo vlastnom systéme kopírujeme ich spôsob uvažovania.

Spoliehate sa teda na to, že viete, ako tie výpočty v bankách vyzerajú a klient teda dostane takto vygenerovaný odhad.

Áno, je to tak. Zároveň platí, že s každou transakciou si budeme overovať výpočet a upravovať ho tak, aby náš výpočet a skutočná ponuka od banky boli blízko pri sebe.

To je prvý krok. Čo sa deje, ak klient chce niektorú ponuku využiť?

Klienta v tej chvíli preberie servisný tím. Klient dostane ďalší zoznam krokov, prichádza ku kontaktu klienta s naším tímom. Môže to byť telefonický kontakt, e-maily, dá sa dohodnúť konzultácia na diaľku a aj osobne. Tam sa doladia komplikované okolnosti ako napríklad bezpodielové vlastníctvo, riešia sa aj iné problémy, napríklad situácia, keď úver, ktorý by klient mohol dostať, je príliš nízky. Následne sa pripravuje úverová žiadosť a celý proces následne pokračuje.

Čiže príjem pre vás ako firmu je sprostredkovateľská provízia.

Áno. Smerom do budúcna chceme režim prípravy dokumentov do maximálnej možnej miery automatizovať. Dnes vybavenie hypotéky bez návštevy pobočky v podstate nie je možné, niektoré banky dokonca žiadajú osobné podanie žiadosti. Pevne verím, že v tomto smere sa situácia zlepší.

Hovoríte o tom, že je možné aj osobné stretnutie. Budete otvárať kontaktné miesta?

Komunikácia bude prebiehať primárne cez digitálne kanály, ak bude treba, my za klientom prídeme, ak to bude napríklad firemný benefit, prídeme do firmy. V tejto chvíli o sieti kontaktných miest neuvažujeme, ak si to slovenský trh vyžiada, zamyslíme sa nad tým.

USA SVB pád systém finančný trhliny Čítajte viac V USA sa odohral run na banku a je z toho problém. Čo sa stalo? (otázky a odpovede)

V ponuke je osem bánk. Ako ste vyberali tie, s ktorými spolupracujete?

To súvisí s reguláciou, ktorej podliehame. Aby sme sa dostali rýchlo na trh, pôsobíme ako podriadený finančný agent, ktorý je naviazaný na samostatného finančného agenta. Tým je spoločnosť Finportal. Naša ponuka sa odvíja od dohôd, ktoré má uzavreté s bankami Finportal.

Rozumiem, podriadený finančný agent kopíruje ponuku samostatného finančného agenta, s ktorým spolupracuje.

Je to najrýchlejší spôsob, ako sa dostať na trh. Z nášho pohľadu nie je úplne možné, aby ste začínali ako malý samostatný finančný agent a dosiahli uzavretie samostatnej dohody s každou bankou. Na trhu sú banky, ktoré vyžadujú, aby ste boli primerane veľký hráč, aby sa s vami bavili. Toto je spôsob, ako sa dostať rýchlo aj k takýmto bankám.

Služby ponúkate od 7. marca. Koľko hypoték by ste do jedného roka chceli sprostredkovať?

Sme začínajúca firma. Pre nás je dôležité, pre koľkých ľudí sme užitoční. To budeme merať počtom registrovaných užívateľov. Pôjde o to, akým spôsobom to rastie, či sme odporúčaní. Toto je kľúčová metrika. Budem rád, ak do konca roka prekročíme počet desaťtisíc registrovaných užívateľov.

To sú ale nerozlíšení používatelia, teda aj ľudia, ktorí si prepoja účty a budú ich kontrolovať vo vašom prostredí.

Áno, je to tak. Pre mňa je dôležitý používajúci klient. Ak nám tento klient prejaví dôveru, myslíme si, že je vysoká pravdepodobnosť, že ak mu v budúcnosti vznikne nejaká finančná potreba, tak ju vyrieši už u nás, či už ide o správu majetku, prípadne finančný produkt. V budúcnosti teda budeme môcť očakávať nejakú štandardnú konverziu neplatiaceho klienta na platiaceho. Striktné limity na predané finančné produkty nemáme. Nebudeme organizácia, ktorú bude tlačiť na objem predaja. Chceme klientovi ukázať, čo je na trhu, čo si myslíme, že má význam urobiť, ak sa to rozhodne urobiť, radi mu pri tom budeme asistovať.

Video
Ide o peniaze: Ako by malo vyzerať dobre vyskladané životné poistenie? Odpovedá Marián Búlik (OVB Allfinanz Slovensko). Premiéra 19. 10. 2022.

Okrem hypoték chcete on-line poskytovať životné poistenie a investície, teda zložité produkty. Pri životnom poistení sa hovorí, že je to komplikovaný produkt, ktorý sa veľmi ťažko poskytuje on-line. Odovzdávajú sa zdravotné správy, potrebné sú prehliadky. Čo teda klient v tomto prípade dostane?

To je prvá vec, ktorú nám ľudia z trhu hovoria: životné poistky sú odkázané na osobný, skoro až podomový predaj. Ja si myslím, že o tom, prečo životnú poistku uzavrieť, sa dá dozvedieť on-line. Teda v digitálnom prostredí klient môže pochopiť, prečo a akú poistku potrebuje. Túto službu chceme robiť lepšie ako ostatní. Napríklad ja mám objektívne strach z toho, že sa stane niečo také, že dlhodobo stratím schopnosť zarábať. Budem mať 45 rokov, riziko kritických chorôb sa bude zvyšovať, je dobré to nejakým spôsobom riešiť. O tomto sa azda bude dať dozvedieť v Moneyhoone.

Ak budeme schopní človeka presvedčiť, aby začal o svojej situácii uvažovať, tak si myslíme, že ho dokážeme presvedčiť na to, aby svoju pôžičku uzavrel s nami. Určite teda klient bude vedieť zistiť, čo je pre neho dôležité, a nájsť konkrétne ponuky, ak bude chcieť, môže pokračovať so servisným tímom.

Skúsme sa pozrieť ešte na investície. Ak to zjednoduším, klientovi ponúkate nejaké vlastné presvedčenie o tom, ako by investovanie malo vyzerať správne. Čo je teda ponuka pre klienta, ktorý chce investovať?

V prvom rade si myslíme, že skutočne má zmysel investovať. Môžeme pogratulovať každému, kto sa pre investovanie rozhodne. Častokrát má zmysel investovať aj v klasických podielových fondoch. Tie nemusia byť také výkonné, lebo môžu byť drahé. Je ale lepšie robiť to takto ako vôbec. My sa sústreďujeme na dlhodobé investovanie. Neriešime horizont investovania jedného až troch rokov, neponúkame bezrizikové a zázračne výnosné nástroje. V tomto momente ponúkame individualizovaný investičný produkt postavený na ETF fondoch, ktoré široko pokrývajú akciový a dlhopisový trh.

Klientovi individuálne prepočítavame pomer investícii, o ktorom si myslíme, že je správny, inými slovami určite to nebude tak, že päť rokov pred koncom investičného horizontu by sme posielali osemdesiat percent majetku do akcií. Klient nemá už toľko času, aby tam toľko majetku mal. Rizikovejšia zložka musí prevažovať predovšetkým na začiatku investovania a pomer investičných nástrojov musí zodpovedať rizikovému profilu.

Aby sme si to vedeli predstaviť, ktoré okolnosti určujú to, ako vyzerá rizikový profil klienta?

V tomto smere nasledujeme platnú reguláciu. Klient dostáva dotazník, na základe ktorého vyhodnocujeme jeho rizikový profil. Následne objem počiatočnej investície, dlhodobej investície a investičného horizontu diktuje to, aká časť peňazí ide do konkrétneho investičného nástroja. Myslíme si, že za tieto služby je fér si pýtať poplatok za správu majetku.

Sú v tomto prípade určené ciele ako počet klientov, prípadne objem investícii?

Nemáme konkrétny objem ani počet. Budeme sa tešiť z prvého milióna, z prvej desiatky miliónov. Budeme sa veľmi tešiť z prvých sto miliónov v správe, pretože si myslíme, že takto to bude mať zmysel aj pre našich investorov.

Klient bude posielať peniaze do ETF fondov, skúsme si priblížiť, kam investuje. Je to americký akciový trh?

V akciovej zložke mixujeme americký index s globálnym indexom a maličkú časť tvorí index MSCI Emerging Markets. V skutočnosti, keď sa nad tým zamyslíte, tak americký index S&P 500, ktorý združuje 500 významných amerických firiem, do značnej miery pokrýva globálnu ekonomiku. Firmy, ktoré v tomto indexe dominujú, čerpajú viac ako päťdesiat percent príjmov z globálneho trhu.

Na celý projekt už ste dokázali vyzbierať aj peniaze, hovoríte o milióne eur. Od koho tie peniaze sú a kam išli?

Reálne fungujeme od mája tohto roku, aj keď firmu sme zakladali skôr. Prvý investor je Vacuumlabs, táto firma poskytla prvý kapitál na rozbeh. Získali sme dôveru Vision Ventures, čo je slovenský správca fondov rizikového kapitálu. To bol prvý milión, ktorý sme získali. Použili sme ho na to, aby sme postavili produkt, ktorý teraz štartuje. Aktuálne uzatvárame druhé investičné kolo, ktoré je tiež v objeme okolo milióna eur, a to je pokračovanie spolupráce s Vision Ventures, pripája sa WEM Private Fund. Tieto peniaze budú slúžiť na to, aby sme sa dostali na trh a získali si dôveru dostatku ľudí. Následne by sme sa radi pozreli na väčšie investičné kolo a aj na trhy mimo Slovenska. Veľa z toho, čo robíme, dáva zmysel aj ak to budeme škálovať mimo Slovenska.

e-shop, online nakupovanie Čítajte viac Podvody s bankovými kartami sú na vzostupe. Podvodníci sa tvária ako banka, kuriér či pošta, nedajte sa oklamať (+ návod)

Na ktoré trhy sa dívate?

Budeme sa na jednotlivé trhy dívať veľmi citlivo. Sú prípady firiem, ktoré sa rozhodli ísť do Česka, do Poľska, aby zistili, že tie trhy sú superťažké. Robili investície do akvizície klientov, pričom mali malú návratnosť investície (ROI), niekedy bol ukazovateľ ROI dokonca záporný. Budeme hľadať niekoho veľmi lokálneho na zahraničných trhoch, s kým by sme sa vedeli spojiť a tak ten konkrétny trh obhospodáriť. Nevieme teda presne, pre ktorú krajinu sa rozhodneme. Závisieť to bude od toho, ako budú vyzerať tie diskusie.

Napríklad pri hypotéke je problém s tým, že ak chcete hypotéku na nehnuteľnosť v Nemecku, nemôžete ju brať od slovenskej banky, potrebujete lokálnu prítomnosť.

Finančné poradenstvo a sprostredkovanie a je regulovaný trh. Ak chceme sprostredkovať hypotéku v Maďarsku, musíme fyzicky byť na tom trhu, certifikovaní a licencovaní.

Hovoríme o Európskom hospodárskom priestore?

Hovoríme o EHP, no v tomto ja nemám limit, pôjdeme všade, kde v tom budeme vidieť zmysel. Veľa o tom nehovoríme, no ide o to, že vyvíjame robotického poradcu pre osobné financie, ktorého nájdete všade tam, kde sa používajú peniaze.

Erik Čebík

Stojí na čele Moneyhoon. V minulosti pôsobil ako senior management konzultant pre BCG, bol aj na čele startupu Data Tree. Pôsobil aj ako Head of data science vo Vacuumlabs.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #hypotéka #finanční sprostredkovatelia