Vláda schválila, že rodičia budú mať nárok na miesto v škôlke. Koho sa to týka?

Ministerstvo školstva chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. V tejto súvislosti sa zároveň napĺňa úmysel uľahčiť sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z dielne rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

22.02.2023 14:00
deti, škôlka Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele plánu obnovy, ide napríklad o zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov.

„Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa bude uplatňovať v prvom rade v spádovej materskej škole v mieste trvalého pobytu dieťaťa a len ak z kapacitných dôvodov nebude možné prijať dieťa do tejto materskej školy, môže sa tento právny nárok uplatniť aj v inej materskej škole prednostne zriadenej obcou,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Vzhľadom na to, že nie je vylúčený lokálny nedostatok kapacít v niektorých materských školách, právny nárok na predprimárne vzdelávanie bude možné uplatniť aj v inej materskej škole s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorá bude najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo bude mať najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Matovič Čítajte viac Matovičov bonus v praxi? Rodičia dostali 200 eur na dieťa, teraz im ich starostovia a primátori zoberú

Ďalej sa zavádza aj definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania. Podľa predloženého materiálu sa na úrovni školského zákona navrhuje uviesť len základný rámec podporných opatrení, na ktorý bude nadväzovať katalóg podporných opatrení obsahujúci špecifikácie.

Súčasťou je aj reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov. Po novom sa spresňujú aj niektoré ustanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe, rozširujú sa možnosti experimentálneho overovania a modifikujú sa kvalifikačné predpoklady učiteľov materských škôl. Učitelia v materských školách budú musieť absolvovať povinne inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania v rozsahu 50 až 100 hodín, pričom ho učiteľ musí absolvovať do siedmich rokov od začiatku výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca. „Inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predprimárneho vzdelávania učiteľ materskej školy absolvuje každých sedem rokov,“ píše sa v novele školského zákona.

MŠ Kolísková Čítajte viac Škôlka s najvyššími nákladmi na energie ozelenela. Teraz šetrí 62 percent energie

V základnej škole bude možné so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. „Cieľom jeho zavedenia je znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a eliminovať ich prípadné opakovanie ročníka, podmienené aj ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacích potrebami,“ uvádza sa v predloženom materiáli. Ide teda o jedno z opatrení na plnenie cieľov v rámci plánu obnovy, a tým je zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky. Koncepcia úvodného ročníka je odlišná od prípravného ročníka. Zaradiť žiaka do úvodného ročníka navrhované znenie novely zákona umožní na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré zistí, či žiak má predpoklad zvládnuť prvý ročník základnej školy.

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký uviedol po stredajšom rokovaní vlády, že pripomienku k novele školského zákona vzniesol štátny tajomník za ministerstvo financií. „Týkala sa toho, že na roky 2024 a 2025, kde sú napočítané značné finančné prostriedky, nie je z našej strany ešte rozpočtové krytie. My si túto pripomienku uvedomujeme a keď sa bude rokovať o týchto rozpočtoch, tak si budeme uplatňovať tieto priority,“ dodal Horecký.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva