Dôchodkové úspory sú uložené zle, štát ich presunie. Kam peniaze pôjdu a ako?

Druhý pilier prejde viacerými zmenami. Štát doň zaviedol automatický vstup pre mladých a rovnako automaticky im rozloží úspory. Súčasťou druhého piliera sa totiž stala predvolená investičná stratégia. Tieto kroky majú zabezpečiť čo najvyššie nasporené sumy v penzii. Ministerstvo práce sľubuje až o 50 percent vyššie dôchodky, ak si sporiteľ bude správne odkladať úspory počas 40 rokov.

22.02.2023 06:00
krajniak Foto: ,
Milan Krajniak (Sme rodina)
debata (55)

Správne odkladať v praxi znamená dobre si vybrať investičný fond. A práve ten vyberie predvolená investičná stratégia. Zabezpečí, že človek, ktorý sporí, sa nebude oberať o úspory tým, že bude mať peniaze „zaparkované“ z dlhodobého hľadiska v neperspektívnych garantovaných, teda dlhopisových, fondoch.

Peniaze relatívne mladých sporiteľov pôjdu do rastových indexových fondov, ktoré môžu sporiteľom v dlhodobom horizonte priniesť rádovo vyššie zhodnotenie. Garantované fondy pritom nie sú pasca na sporiteľov a v systéme druhého piliera majú svoje miesto. No po novom sa do popredia dostanú práve indexové fondy. Práve tam sa presunie v najbližších mesiacoch až rokoch takmer 720-tisíc ľudí. Ďalších 392-tisíc ľudí si už v indexových fondoch sporí. Ďalších 128-tisíc ľudí si sporí v indexovo-dlhopisových fondoch.

Peter Cmorej SAS Čítajte viac Poslanec SaS Cmorej, ktorý zmenil výpočet dôchodkov, vysvetľuje, ako sa budú zvyšovať penzie

Indexové fondy môžu v určitom konkrétnom období priniesť aj výrazné straty, to je aj príbeh roku 2022. Garantované fondy sporiteľa pred takýmito výkyvmi chránia. Sú teda vhodné pre ľudí, ktorí majú do dôchodku relatívne krátky čas. Títo sporitelia už nemajú dostatočne dlhý investičný horizont na to, aby prípadnú výraznejšiu stratu ďalším sporením zmazali.

Indexové fondy v hlavnej úlohe

To zohľadňuje aj predvolená investičná stratégia. Všetky prostriedky relatívne mladých sporiteľov sa podľa tohto preddefinovaného plánu budú nachádzať v indexových fondoch. Majetok sa následne po dovŕšení veku 50 rokov začne postupne prelievať do garantovaných fondov. Predvolená stratégia počíta s tým, že každý rok sa následne do tohto fondu presunú štyri percentá majetku.

Vo veku 64 rokov tak bude rozdelenie majetku medzi indexovým a garantovaným fondom v pomere 40 : 60. Celý majetok sa podľa predvolenej stratégie dostane do garantovaného fondu vo veku 74 rokov. Tempo presunu si ale sporiteľ môže vlastným rozhodnutím spomaliť na polovicu. Štandardne bude musieť klient o to požiadať. „Existujú klienti, ktorú túto možnosť majú už dlhšie uvedenú v zmluve. V takom prípade im podmienky automaticky platia aj naďalej a nemusia o nič žiadať,“ hovorí Marián Búlik, analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

Ako fungujú indexové fondy

Kľúčovou vlastnosťou indexových fondov je, že sú nadviazané na iné aktíva, ktorých hodnotu sledujú. V prípade indexových fondov druhého piliera ide o akciový index. To znamená, že vývoj dôchodkových úspor závisí od toho, ako sa darí celému košu rôznych akcií, ktoré sú do konkrétneho akciového indexu zaradené.

Napríklad hodnotu akciového indexu MSCI World vytvára celkovo 1 508 rôznych firiem. Tieto spoločnosti pôsobia na rôznych trhoch a aj v rôznych odvetviach. Toto rozvrstvenie vychádza z predpokladu, že v konkrétnom čase sa niektorým firmám v niektorom regióne dariť nemusí, no súčasne by mohli hodnotu akciového indexu podržať iné firmy. Ak sa napríklad pre energetickú krízu nebude dariť európskym firmám, hodnotu indexu môžu podržať americké firmy. Práve americké akcie tvoria vo fonde zhruba dve tretiny, nasledujú japonské firmy, ktorých podiel je viac ako šesť percent. Na ďalších priečkach sú jednotlivé európske krajiny a Kanada.

MSCI World je diverzifikovaný aj z pohľadu odvetví, v ktorých jednotlivé firmy pôsobia. Najsilnejšie zastúpenie má IT sektor, zhruba dvadsať percent, nasledujú finančné tituly a firmy pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti. Opäť platí, že ak sa jednému sektoru nedarí, potiahnuť môže iný.

Využitie predvolenej investičnej stratégie znamená, že veľkú časť sporenia strávi sporiteľ v indexovom fonde. Každý indexový fond je pasívny. To znamená, že správcovské firmy tento fond aktívne neriadia. Tieto fondy sú nastavené tak, aby kopírovali výkonnosť iných zvolených fondov. Aktuálne sú k dispozícii štyri indexové fondy. Spomedzi piatich správcovských spoločností neponúka indexový fond len spoločnosť Allianz, no tá svoj akciový fond pretransformuje na indexový.

Milan Krajniak, Čítajte viac Slováci starnú, dôchodky budú nižšie. Dajú sa však dvihnúť o stovky eur, ako na to?

Štyri indexové fondy, ktoré v súčasnosti existujú, sa na seba do veľkej miery podobajú. V každom z nich hrá významnú rolu akciový fond MSCI World. „Sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Izrael, Hongkong, Austrália alebo Singapur,“ upozorňuje spoločnosť NN.

Video
Ekonóm Ján Šebo vysvetľuje, ako presne budú DSS presúvať peniaze v II. pilieri z dlhopisových do indexových fondov.

Ťažký rok pre každého

Fondom druhého piliera sa v minulom roku vôbec nedarilo. Straty, ktoré dôchodkové úspory zaznamenali, súvisia teda s tým, že v roku 2022 sa nedarilo akciovým trhom. Ján Šebo, expert na dôchodkový systém z Plánu obnovy SR, hodnotí minulý rok na trhoch ako katastrofálny. „Skĺbilo sa množstvo faktorov, ktoré spôsobili, že prerábali viac-menej všetky aktíva, akcie aj dlhopisy, čo logicky znamenalo, že dlhopisové, akciové aj indexové fondy ostali hlboko v stratách. Bolo to spôsobené najmä tým, že sa začala sprísňovať menová politika. Začali rásť úrokové sadzby. Keď začnú rasť úroky, kurzy dlhopisov klesajú. Dlhopisové fondy išli teda do záporu,“ vysvetľuje.

„Druhý faktor bola veľká neistota, ktorá sa týka aj úrokových nákladov. Napríklad keď má firma úver a musí platiť viac na úrokoch, ostane jej teda menej na ziskoch. Keď ziskovosť klesá, investori sa zbavujú akcií. To ťahalo dolu akcie. Máme tu aj nešťastnú vojnu na Ukrajine, ktorá spôsobila veľké geopolitické riziko. Sú rozbité odberateľsko-dodávateľské vzťahy. Čína mala takisto problém s dodržiavaním dodávok, lebo mala uzavretú ekonomiku pre covid. To všetko spôsobovalo extrémny rast nákladov aj ohrozovanie ziskovosti, čo ťahalo nadol všetky trhy,“ dodáva s tým, že počas minulého roku sa objem dôchodkových úspor znížil priemerne o desať percent.

Práve sporitelia v indexových fondoch patrili k v minulom roku k porazeným. No práve tieto nástroje majú potenciál v budúcnosti straty zmazať a napokon priniesť sporiteľovi výrazne lepšie zhodnotenie ako garantované fondy.

Milan Krajniak, minister práce Čítajte viac Veľké presúvanie dôchodkových miliárd sa začína. Pozrite si, ako sa vás to dotkne

„Ten, kto bol v dlhopisovom fonde, nezažil len stratu desať percent, ale za posledných desať rokov zarobil iba päť percent. Pozeral som si výkonnosť indexových fondov, ktoré tiež klesli približne o pätnásť percent za minulý rok, ale za ostatných desať rokov sú v pluse približne 140 percent. Je teda zásadný rozdiel, či stratíte desať percent z minimálneho výnosu, alebo z nejakého 140-percentného,“ objasňuje Šebo.

Príde presun zle rozložených príspevkov

Štát bude presúvať od júla prostriedky pasívnych sporiteľov do indexových fondov. Za pasívneho sa považuje taký sporiteľ, ktorého štát v roku 2013 presunul do garantovaného fondu a on odvtedy neurobil žiadne rozhodnutie o rozložení vlastných úspor. Pasívni sporitelia sa rozdelia do dvoch skupín.

Jednou sú takzvaní starší, títo ľudia sa narodili skôr ako v roku 1969. Týmto sporiteľom sa budú do indexového fondu presúvať len nové povinné príspevky, súčasný už nasporený majetok sa presúvať nebude, „Nové povinné príspevky sporiteľov pôjdu do indexového fondu, až kým nedosiahne zákonom definované rozloženie úspor pre daný vek. Ak sporiteľ so zmenou príspevkov nesúhlasí a svoj prejav vôle nám doručí, nebudeme jeho nové povinné príspevky pripisovať do indexového fondu. Ak nám po 1. júli 2023 sporiteľ doručí žiadosť o zmenu sporenia, jeho príspevky a majetok nastavíme v súlade so žiadosťou klienta,“ upozorňuje správcovská spoločnosť Allianz.

Ak sa sporitelia narodili neskôr, presúvať z garantovaného fondu sa bude celý majetok, teda nasporené peniaze aj nové príspevky. Presun sa dotkne takmer 562-tisíc ľudí a majetku v hodnote 3,7 miliardy eur.

Komu a ako sa budú presúvať peniaze

Z pohľadu presunu úspor je dôležitý aj vek sporiteľov. Vek sporiteľa rozhodne o tom, ako bude presun prostriedkov napokon vyzerať. Jednotlivé déesesky budú peniaze presúvať postupne a celý presun sa skončí 31. decembra 2025. Vznikajú tri základné skupiny sporiteľov. Sú nimi:

# Pasívni starší sporitelia – je ich celkovo 156-tisíc.To sú takí, ktorí sa narodili do roku 1968. Do indexových fondov budú smerovať iba nové príspevky. Znamená to, že v prípade starších sporiteľov budú do potenciálne výnosnejších, no rizikovejších, fondov smerovať len príspevky, ktoré zaplatia po presune. Pôvodný majetok sa z garantovaného fondu hýbať nebude. V prípade starších sporiteľov, ktorým déesesky nepresúvajú celý majetok, budú nové príspevky smerovať do perspektívnejších fondov od júla tohto roku.

# Pasívni mladší sporitelia – je ich zhruba 562-tisíc sporiteľov. Za mladších sú považovaní tí, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr. Do indexových fondov sa budú presúvať majetok aj príspevky. V prípade mladších sporiteľov sa však presúva celý majetok. V tomto prípade môže presun nových príspevkov podliehať harmonogramu.

# Aktívni sporitelia – je ich zhruba milión klientov dôchodkových správcovských spoločností (DSS), a tých sa presun netýka.

© Autorské práva vyhradené

55 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #fondy #indexové fondy #Milan Krajniak