Môžete znížiť svoje dlhy o stovky eur. Ako na to? (otázky a odpovede)

Do tretice všetko dobré? Už tretíkrát totiž Slovensko zažije masívne odpúšťanie dlhov. Ide o takzvaný generálny pardon, ktorý sa dotkne viac ako milióna ľudí či firiem. Mal by vyriešiť situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Spustil sa od začiatku februára a potrvá do konca augusta, keď by im mali byť odpustené penále. No istinu dlhu musia zaplatiť, odpustené budú iba úroky.

04.02.2023 05:00
SR generálny pardon Krajniak SP BAX Foto: ,
Minister práce Milan Krajniak
debata (1)

Až keď tak skutočne urobia, odpustia sa im penále, ktoré už začala poisťovňa vymáhať, alebo ho vôbec nepredpíše. „To znamená, ak dlžníci poistné do konca augusta 2023 neuhradia, poisťovňa bude naďalej pokračovať vo vymáhaní nielen odvodov na poistnom, ale aj vo vymáhaní penále," informuje Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov. V súčasnosti podľa Sociálnej poisťovne má dlh zhruba 120-tisíc subjektov od nula do päťtisíc eur.

Od februára teda Sociálna poisťovňa dočasne prerušuje predpisovanie penále na sedem mesiacov. Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľadávok na penále. „Ľudia môžu začať nový život bez dlhov,“ uviedla poslankyňa parlamentu Petra Hajšelová (Sme rodina) v piatok na tlačovej konferencii.

firma, úspech, práca, kancelária, tím Čítajte viac Skoro 120 tisíc ľudí rozhodlo o najatraktívnejších zamestnávateľoch na Slovensku. Pozrite si víťazov

Ľudia tak môžu zaplatiť svoje dlhy, ktoré budú oslobodené od penále. Takýto krok už Slovensko zažilo dvakrát. No nestane sa to pravidlom. „Maximálne raz za desať rokov to môžeme urobiť. Aby sa z toho nestal zvyk a ľudia na to nečakali,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). S tým, že tento krok primárne robia ako pomoc občanom a podnikateľom. „Nerobíme to preto, aby sme dostali viac peňazí. Robíme to preto, aby sme pomohli ľuďom,“ dodal šéf rezortu práce.

Denník Pravda ku generálnemu pardonu pripravil odpovede na najzákladnejšie otázky.

1. Čo je generálny pardon?

Zjednodušene povedané, ide o to, že počas určitého obdobia sa dlžníkom Sociálnej poisťovne odpustia penále, ktoré im istinu (dlžné poistné) každý deň zvyšujú o 0,05 percenta. Tak ich nebudú musieť uhradiť. Počas generálneho pardonu sa neodpúšťa len výška penále, ale za toto obdobie sa zastaví aj jeho vymáhanie.

Michal Ilko, Sociálna poisťovňa Čítajte viac Šéf Sociálnej poisťovne: Po novom vám vypočítame dôchodok a výšku dávok, stačí si otvoriť elektronický účet

Ide o tretí generálny pardon. Prvý bol v roku 2008 a trval iba jeden mesiac. V ňom sa podarilo vyzbierať od dlžníkov 16 miliónov eur. Na druhý generálny pardon 2010 mal dlžník štyri mesiace na zaplatenie istiny. V tomto prípade sa poisťovni vrátilo 48 miliónov eur. Dnes má dĺžku sedem mesiacov, čiže bude platiť do konca augusta tohto roka.

Príklad: Nárast penále a uplatnenie generálneho pardonu

Odvádzateľ neodviedol poistné vo výške 2 344,82 eura za obdobie marec 2022 – apríl 2022. Ak by túto dlžnú sumu uhradil 7. októbra 2022, počet dní omeškania za obidve platby by bol 287 a suma penále by bola 168,54 eura. Na tohto odvádzateľa Sociálna poisťovňa uplatní generálny pardon a odpustí mu penále v sume 168,54 eura.

Ak toto dlžné poistné uhradí 15. februára 2023, tak počet dní omeškania za obidve platby bude 549 dní a suma penále za tieto mesiace by bola 322,13 eura.

Ak toto dlžné poistné uhradí 31. augusta 2023, tak počet dní omeškania za obidve platby bude 943 dní a suma penále za tieto mesiace by bola 553,09 eura. Keďže odvádzateľ zaplatil dlžné poistné do 31. augusta 2023 (splnil zákonnú podmienku) uplatní sa naňho generálny pardon a Sociálna poisťovňa mu odpustí penále v sume 553,09 eura.

Ak by dlžné poistné neuhradil do 31. augusta 2023, ale zaplatí až napríklad 12. decembra 2023, počet dní omeškania za obidve platby by bol 1 149 eur a suma penále by bola 673,85 eura. Na uvedeného odvádzateľa sa nebude vzťahovať generálny pardon.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Video
Elektronický účet poistenca v relácii Ide o peniaze exkluzívne predstavuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Premiéra 8. 12. 2022.

2. Pre koho je určený?

Ide o viac než milión dlžníkov. Presnejšie je to 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc živnostníkov či dobrovoľne poistených fyzických osôb. Generálny pardon teda nerozdeľuje ľudí od firiem a platí pre všetkých rovnako.

Na to, aby bol platný, je však potrebné splniť dve základné podmienky. A to zaplatenie celej dlžnej sumy poistného spred 1. júla 2022 v termíne do konca augusta 2023. A dlžník tiež musí doložiť všetky potrebné podklady pre platenie poistného za obdobie spadajúceho do generálneho pardonu. Tie musí predložiť najneskôr do konca augusta 2023.

3. Ako sa možno dozvedieť o generálnom pardone?

Sociálna poisťovňa bude všetkých odvádzateľov, voči ktorým generálny pardon uplatní, osobitne informovať – odošle im písomné oznámenia poštou, resp. do ich e-schránky prostredníctvom portálu slovensko.sk. Aktuálne informácie o možnosti uplatnenia generálneho pardonu klienti nájdu na webovom portáli Sociálnej poisťovne i v jej eSlužbách. Informovať ich bude na mesačnej báze. „Pripravuje pre nich informačnú kampaň, v ktorej sa dozvedia, že majú nedoplatok poistného alebo chýbajúci mesačný výkaz poistného. Upozornenie im zašle v podobe SMS správ, mailov, ak na nich tieto kontaktné údaje Sociálna poisťovňa eviduje, alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú,“ tvrdí poisťovňa.

Sociálna poisťovňa automaticky oddlží až 900-tisíc subjektov, ktorým už ostáva zaplatiť penále za obdobie od 1. júla 2022. Majú zaplatenú už celú istinu a podané všetky výkazy. Netreba robiť v tomto prípade nič.

dôchodkyňa, dôchodok, práca Čítajte viac Vypočítajte si svoj 13. dôchodok. Sociálna poisťovňa začína posielať peniaze predčasne

4. Dá sa uhradiť len časť dlhu?

Nie. Ako uvádza Sociálna poisťovňa, tak alikvotné odpúšťanie penále nie je možné. Znamená to, že dlžník musí mať za rozhodujúce obdobie zaplatené celú sumu dlžného poistného. Len vtedy mu Sociálna poisťovňa môže odpustiť penále.

5. Čo ak už máte exekútora na krku?

Sociálna poisťovňa sa snažila myslieť aj na takéto prípady. Preto začiatkom roka odoslala všetkým súdnym exekútorom, ktorí vymáhajú jej pohľadávky, oznámenie o blížiacom sa zániku pohľadávky na penále. A tiež o tom, že v niektorých exekučných konaniach s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k uplatneniu pardonu.

Poisťovňa tiež informovala aj Slovenskú komoru exekútorov o jej krokoch. Od 1. februára poisťovňa zavádza plošné a bezprecedentné opatrenie, a to je hromadné prerušenie všetkých výkonov, kde je vymáhaná čo i len časť penále.

Dlžník dostane písomné rozhodnutie o odložení vymáhania s informáciou o generálnom pardone. Toto opatrenie bude účinné do momentu, keď sa preveria skutočnosti rozhodujúce o definitívnom zastavení konania vo veciach vymáhania pohľadávok, minimálne však do 31. augusta 2023.

7. Čo ak už máte splátkový kalendár?

Sociálna poisťovňa informuje aj ľudí či firmy, ktorí majú povolený splátkový kalendár. V tomto prípade je treba, aby si takíto dlžníci vyrovnali všetky záväzky na poistnom za obdobie pred 1. júlom minulého roka, ktoré boli splatné do konca roka 2023, a to najneskôr do 31. augusta 2023. Vtedy si môžu uplatniť generálny pardon. To znamená, že všetky dlžné penále Sociálna poisťovňa ani nepredpíše a nemusia ho teda ani uhradiť. Čiže splátkový kalendár bude ukončený.

8. Dokedy musíte istinu vyrovnať?

Ak ste dlžníkom a chcete využiť výhody generálneho pardonu, tak na zaplatenie istiny máte sedem mesiacov. Presnejšie od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. Čo znamená, že dlžník má sedem mesiacov na to, aby nahromadil dostatok financií, aby zvládol zaplatiť dlžnú sumu oslobodenú od penále. „Ak má osoba alebo firma istinu vo výške 2 000 eur, ale penále, ktoré každým dňom naberajú na výške mu spravili sumu 9 000 eur, tak jednoduchšie zoženie 2 000 eur za sedem mesiacov ako 9 000 eur,“ vysvetľuje minister práce Milan Krajniak.

9. Čo odporúča Sociálna poisťovňa?

Poisťovňa vyzýva klientov, aby si od februára aktualizovali kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu. Pre neuhradený dlh alebo chýbajúci výkaz by ich mala poisťovňa kontaktovať cez jej evidenciu. A to zaslaním SMS, e-mailov, ale aj prostredníctvom eSlužieb. Od marca bude upozorňovať klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči poisťovni. Takisto bude dlžníkov pravidelne oddlžovať a informovať až do konca augusta 2023.

Penále za jeden deň omeškania z dlžnej sumy 500 eur je 0,25 eura

  • Penále do 31. decembra 2017, t. j. za 174 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 43,50 eura.
  • Penále do 31. decembra 2018, t. j. 539 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 134,75 eura.
  • Penále do 31. decembra 2019, t. j. 904 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 226 eur.
  • Penále do 31. decembra 2020, t. j. 1 270 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur, je 317,50 eura.
  • Penále do 31. decembra 2021, t. j. 1 635 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 408,75 eura.
  • Penále do 31. decembra 2022, t. j. 2 000 dní omeškania po dni splatnosti, z dlžnej sumy 500 eur je 500 eur.
  • Penále po 1. januári 2023 už nenarastá, môže byť maximálne vo výške 500 eur (penále je rovnaká suma ako dlžné poistné).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #generálny pardon #penále #istina