Priemerná mzda atakuje 1300 eur. Pozrite si, v akých odvetviach sa zarába najlepšie (+ grafy)

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas 3. štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 9,4 % na 1296 eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

02.12.2022 10:34
mechanik, živnostník, práca, oprava auta Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (19)

Napriek pomerne rýchlemu rastu nestačila táto dynamika prekonať mieru inflácie a priemerná mzda reálne medziročne klesla o 4 %. Tento pokles bol približne na úrovni predchádzajúceho štvrťroka, kedy reálne mzda klesla o 4,5 %. Aktuálna hodnota je druhá najvyššia za posledných 22 rokov. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2022 vzrástla o 2,4 %.

V štruktúre ekonomiky všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie.

Najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 8 až 9 % pocítili zamestnanci v oblasti nehnuteľností, administratívnych služieb a v ťažbe a dobývaní. Len minimálne (do 0,5 %) poklesli reálne mzdy pracujúcim v umení, zábave a rekreácii a predovšetkým pre vyplatenie mimoriadnej odmeny štátu aj zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vo verejnej správe alebo v odvetví vzdelávania.

Vo väčšine, celkovo v 11 odvetviach, bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (842 eur) a v ostatných činnostiach (916 eur). Tieto odvetvia mali aj vyšší pokles reálnych miezd, ako bol priemer za celé hospodárstvo. V odvetví, ktoré najviac postihla koronakríza – ubytovacie a stravovacie služby reálna mzda klesla až o 7,5 %, v ostatných činnostiach o 4,5%.

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2022 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1266 eur. Medziročne sa zvýšila o 8,2 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 1,4 p. b. Reálna mzda klesla o 3,3 %. Tempu inflácie stačilo odolať len jedno odvetvie, a to umenie, zábava a rekreácia.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #priemerná mzda #mzdy #2022