Krajniak zreformoval celý dôchodkový systém. Sľubuje viac peňazí penzistom, komu pomôže najviac?

Druhý pilier prejde veľkými zmenami. Novým sporiteľom štát povie, kam si majú ukladať peniaze. Ďalej mladí ľudia automaticky vstúpia do druhého piliera a presunú sa miliardy eur v úsporách z garantovaných (dlhopisových) do negarantovaných (akciových, indexových) fondov. Novinkou bude aj výplata úspor. Kto si ich bude chcieť jednorazovo vybrať, bude ich musieť zdaniť.

09.11.2022 04:15
krajniak Foto: ,
debata (28)

Toto sú najväčšie zmeny v novele zákona o druhom pilieri, ktorý v utorok schválil parlament. Za návrh hlasovalo 74 zo 76 prítomných zákonodarcov.

Podporili ho poslanci OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí, ale aj poslanci od Mariana Kotlebu. Strana SaS bola pripravená za novelu hlasovať, ale nakoniec vytiahli kartičky, pretože koalícia pretlačila aj spomínané zdanenie pri jednorazovom výbere.

Od zmien si minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sľubuje vyššie dôchodky. „Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 percent viac úspor,“ tvrdí šéf rezortu práce.

Krajniak Čítajte viac Presun miliárd eur z fondov, automatický vstup a napravenie Ficovej zmeny. Krajniak presadil reformu II. piliera

Len zrušenie niektorých poplatkov pre dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) má priniesť budúcim dôchodcom o desať percent úspor viac. Zavedenie predvolenej investičnej stratégie a 40-ročné sporenie v akciách a nie dlhopisoch má priniesť o ďalších 50 percent viac.

Denník Pravda pripravil prehľad, čo všetko sa v druhom pilieri mení.

1. Predvolená investičná stratégia

Po novom štát určí predvolenú investičnú stratégiu. Dostane ju automaticky každý nový sporiteľ. Každý však dostane možnosť vystúpiť z tejto stratégie, ale aj sa do nej znova vrátiť.

Dostanú ju už aj súčasní sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 (akcia návratka) nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Jozef Mihál, Ide o pravdu, Čítajte viac Mihál o zmenách v penziách: Rodičovský bonus a 14. dôchodok. Všetko príde naraz, budú to pekné Vianoce

Všetci ostatní sporitelia dostanú možnosť presunúť svoje investície v II. pilieri do predvolenej investičnej stratégie. „Týchto sporiteľov budeme informovať, že vzhľadom na svoj vek majú svoje úspory investované príliš konzervatívne alebo naopak príliš rizikovo,“ informovalo ministerstvo práce.

Podľa údajov dôchodkových správcovských spoločností do tejto skupiny patrí zhruba 1,1 milióna sporiteľov s celkovou nasporenou sumou približne 5,6 miliardy eur. Do druhého piliera vstupuje každý rok priemerne 48-tisíc nových sporiteľov. Táto zmena začne platiť od mája 2023.

2. Presúvanie miliárd z dlhopisov do akcií

Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, teda do veku 54 rokov, ktorí na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa začnú od júla budúceho roka presúvať do indexových fondov. Týchto sporiteľov budú dôchodkové spoločnosti postupne presúvať do konca roka 2025. Ide o približne 567-tisíc sporiteľov s viac ako tromi miliardami eur. Peniaze by sa mali presúvať od 1. júla 2023.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti presúvať povinné príspevky do indexového negarantovaného fondu. Ten pôjde podľa predvolenej investičnej stratégie.

Vyše 1,7 milióna sporiteľov dostane do konca februára 2023 list, v ktorom im oznámi, či a koľko úspor sa im bude presúvať. Každý to môže odmietnuť. Zavedením predvolenej investičnej stratégie vláda plní aj záväzok vyplývajúci z Plánu obnovy a odolnosti.

3. Automatický vstup do druhého piliera

Ak sa mladý človek zamestná a začne platiť poistenie a má do 40 rokov, automaticky si začne sporiť aj v druhom pilieri. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť doňho len do 35. roku života. Hranica 40 rokov sa bude prispôsobovať vzhľadom na meniaci sa dôchodkový vek. Účasť pritom nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vstupu vystúpiť. Novinka začne platiť od mája 2023.

hajšelová, kollár Čítajte viac Vyše 1,7 milióna dôchodcov príde o desiatky až stovky eur. Kollárova poslankyňa pretlačila zásadnú zmenu

Sporiteľ automaticky vstupujúci do druhého piliera bude môcť do 180 dní od vstupu do tohto systému uzatvoriť zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú si sám vyberie. Ak sporiteľ takúto zmluvu neuzatvorí, dôchodkovú spoločnosť mu určí Sociálna poisťovňa. Bude pritom postupovať tak, že pôjde postupne podľa zoznamu dôchodkových spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ si pritom následne bude môcť správcu svojich penzijných úspor zmeniť.

4. Vyplácanie úspor sa zmení, jednorazový výber bude zdanený

Od 1. januára 2024 sa zmení aj spôsob, ako sa ľudia budú dostávať k svojim úsporám z druhého piliera. Od dosiahnutia dôchodkového veku sa nasporená suma rozdelí na dve polovice. Jednu polovicu bude dôchodková spoločnosť vyplácať v priebehu asi desiatich rokov programovým výberom alebo v období odvíjajúcom sa od strednej dĺžky života v čase požiadania sporiteľa o dôchodok.

Druhá polovica nasporenej sumy sa bude naďalej priebežne zhodnocovať vo fondoch a po skončení vyplácania prvej polovice sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku. Kto si však bude chcieť tieto peniaze vybrať naraz, zaplatí daň.

kreston, obnova ukrajiny, kremský peter Čítajte viac Nečakané zdanenie dôchodkových úspor. Matovičov poslanec pretláča zásadnú novinku

Približne 64 percent sporiteľov poberá celý dôchodok alebo aspoň jeho časť programovým výberom v jednej splátke. Iba zanedbateľný objem úspor sa pritom vypláca v pravidelných splátkach v dlhšom horizonte.

Navrhovaný systém výplatnej fázy má podľa rezortu práce zvýšiť počas 20-tich rokov poberania dôchodku z II. piliera celkový objem vyplatených dôchodkov v prípade základného scenára o približne 13 percent (bez predvolenej investičnej stratégie) alebo o 27 percent (v prípade predvolenej investičnej stratégie) v porovnaní so scenárom okamžitého poberania doživotného dôchodku.

5. Upravia sa poplatky pre DSS

Zmenia a znížia sa aj poplatky pre DSS. Ruší sa poplatok za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodkové spoločnosti tiež stratia nárok na poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Správcovia úspor v druhom pilieri však budú mať nárok na vyšší poplatok za správu dôchodkového fondu. Tento poplatok v budúcom roku stúpne zo súčasných 0,3 % na 0,45 %, v roku 2024 klesne na 0,425 % a od roku 2025 bude vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Zmena má platiť od 1. januára 2023.

6. Zruší sa akceptačný list

Od 1. januára 2023 sa ruší akceptačný list, ktorý si ľudia pýtali od Sociálnej poisťovne, keď chceli prestupovať od jednej DSS k druhej.

Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v období kratšom ako jeden rok odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ tiež nemôže prestúpiť z jednej DSS do inej DSS skôr, ako po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu. Medzi rokmi 2005 až 2021 zmenilo dôchodkovú spoločnosť priemerne ročne cca 26-tisíc sporiteľov.

7. Individuálna garancia vkladov

Po novom sa zavedú aj individuálne garancie. Tie majú ľuďom zaručiť, aby na konci sporenia v dlhopisových fondoch nemali menej peňazí, než tam vložili. Ak na konci bude mať sporiteľ viac peňazí, ako tam vložil, dôchodok sa bude vyplácať z tejto nasporenej sumy. Ak tam bude mať menej peňazí, výplata sa bude počítať zo sumy, ktorú si tam vložil.

Až 55 percent sporiteľov má majetok umiestnený výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Ďalších približne 15 percent má aspoň časť svojich úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v kombinácii s jedným z negarantovaných dôchodkových fondov.

Majetok týchto sporiteľov dosiahol v roku 2021 v priemere zhodnotenie na úrovni –1,3 percenta, zvyšok sporiteľov v negarantovaných dôchodkových fondoch si za predchádzajúci kalendárny rok pripísal v priemere zhodnotenie 16,8 percenta. Najvýnosnejšie indexové dôchodkové fondy pritom dosiahli zhodnotenie až na úrovni 27,8 percenta.

V prípade, ak by boli úspory „neaktívnej“ skupiny sporiteľov v roku 2021 alokované do fondu, ktorý dosiahol priemerné zhodnotenie indexových dôchodkových fondov v roku 2021 (27,5 %) a v závislosti od veku postupne presúvané do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, bola by nasporená suma sledovanej skupiny sporiteľov vyššia o viac ako 1,1 miliardy eur. Nasporená suma každého „neaktívneho“ sporiteľa by sa tak zvýšila v roku 2021 v priemere o viac ako 1 594 eur.

V roku 2022 sa však situácia otočila a pri prepadoch na trhoch už nezarábajú ani akciové alebo indexové fondy.

8. Nové príspevky sa zmrazia

Zmrazenie nových príspevkov do druhého piliera sa netýka tejto novely. Tento návrh presadila poslankyňa Sme rodina Petra Hajšelová k návrhu novely o prvom dôchodkovom pilieri. No týkajú sa druhého piliera ako celku.

Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa mala od budúceho roka zvýšiť z 5,5 percenta na 5,75 percenta. V roku 2024 na 6 percent. No neudeje sa tak. Sadzba vo výške 5,5 percenta hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa má uplatňovať aj v rokoch 2023 a 2024.

Exminister práce za stranu SaS Jozef Mihál prepočítal, čo to spraví s celkovou sumou usporených peňazí. Ak niekto zarába 600 eur v hrubom, vinou zmrazenia príde od roku 2023 až po rok 2026 dokopy o 90 eur. Ak niekto zarába 1000 eur v hrubom, za tieto štyri roky príde dokopy o 150 eur. Ak niekto zarába 1800 eur v hrubom, za štyri roky príde o 270 eur. Ak niekto zarába 2 500 eur, príde pre zmrazené odvody spolu o 375 eur.

Zmeny v prvom pilieri už prešli

Zmeny v prvom pilieri schválili poslanci približne pred mesiacom. Týkajú sa nového rodičovského dôchodku (rodičovského bonusu), možnosti odísť do predčasnej penzie po 40 odpracovaných rokoch či nadviazanie veku odchodu do dôchodku na vek dožitia. Zo 133 hlasujúcich bolo 73 za, 24 proti a 36 sa zdržalo. Skoro všetci poslanci SaS boli proti.

Podrobné zmeny prvého piliera sú popísané v tomto článku.

SR vláda 77. schôdza rokovanie krajniak milan Čítajte viac Štát mení dôchodkový systém. Prichádza rodičovský bonus či predčasná penzia (prehľad zmien)

Najlepšia zmena podľa odborníkov je, že končí hranica 64 rokov, keď sa odchádzalo do penzie. Namiesto toho sa bude viazať odchod do dôchodku na strednú dĺžku života. Penzijný vek by mal po nadviazaní na strednú dĺžku života stúpať o dva mesiace ročne. Súčasne sa zachová to, že ženám sa bude dôchodkový vek za každé dieťa znižovať o šesť mesiacov.

© Autorské práva vyhradené

28 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #zdražovanie #penzie