Od júla sa dvihne takmer 60 príspevkov a dávok. Pozrite si, o koľko eur dostanete viac (+ tabuľky)

S účinnosťou od 1. júla sa zvýši suma životného minima na 234,42 eura. Pozitívne to podľa rezortu práce ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie.

13.06.2022 12:00
rodina, starí rodičia Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

V dôsledku nárastu životného minima narastie takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.

Od 1. júla tohto roka dochádza k úprave súm životného minima nasledovne:

  • 1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne (čo predstavuje zvýšenie o 16,36 €),
  • 2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upravuje na 163,53 € mesačne (čo predstavuje nárast o 11,41 €),
  • 3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upravuje na 107,03 € mesačne (čo je prírastok 7,47 €).

Valorizácia súm životného minima bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, resp. na ich príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, ďalej domácnosti, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi, a domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či poberateľom 13-steho dôchodku.

Do pozornosti dávame zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši o viac ako 104 eur pre náhradného rodiča, ktorý sa stará o dvoch súrodencov. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi narastie až o 177 eur. Tieto príspevky sa menia v súvislosti s novelou zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Nejde teda iba o zmeny spôsobené navýšením životného minima, ale aj zmenou legislatívneho nastavenia týchto príspevkov.

Denník Pravda pripravil prehľad všetkých príspevkov a dávok, ktoré sa od 1. júla dvihnú:

7 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #životné minimum #dávky