Šebo z Plánu obnovy: Treba priznať, že keď budete chcieť ísť do dôchodku skoro, penzia bude nízka. Radšej pracujte

Zrušenie zastropovaného veku odchodu do dôchodku, nový výpočet predčasnej penzie a mnoho ďalších zmien prináša reforma prvého piliera dôchodkového systému z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Reformu už schválila vláda a teraz ide do parlamentu, kde sa očakávajú ďalšie zmeny.

13.04.2022 15:26
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo Foto: ,
debata (18)

Denník Pravda sa o nej rozprával s odborníkom na investície a dôchodky Jánom Šebom, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu projektového manažéra a ekonóma v slovenskom tíme plánu obnovy. V rozhovore tvrdí, že sú v nej dobré veci, aj tie horšie, no najviac ho mrzí, že je málo ambiciózna.

Vláda na začiatku apríla schválila reformu prvého dôchodkového piliera ministra práce Milana Krajniaka. Niektoré body v nej sú podmienkou pre peniaze z plánu obnovy. Ako ju hodnotíte?

Plán obnovy je reformný dokument predstavujúci reformy a nadväzujúce investície v piatich oblastiach. Je to reformný plán a záväzok vlády voči ľuďom na Slovensku, na ktorý Európska komisia povedala, že je rozumný, pomôže nám, dlhodobo posunie ekonomiku a spoločnosť na vyššiu úroveň, a preto nám na tento plán poskytne zdroje. Čo sa týka prvého dôchodkového piliera, opätovne máme na stole tie zásadné zmeny, ku ktorým sme sa zaviazali v pláne obnovy. Ide o riešenia, ktoré boli predmetom medzirezortného pripomienkového konania minulý rok a z novely následne vypadli. Teraz sa opäť dostávajú na stôl a majú snahu náš dôchodkový systém spraviť dôveryhodnejším a udržateľnejším.

Expert na dôchodky o pripravovaných zmenách v systéme:

Video

Čo znamená dôveryhodnejší a udržateľnejší? Definujte to.

V prípade dôchodkového systému to znamená, že súčasná medzigeneračná solidarita nebude porušená. Inak povedané, na budúce generácie neprenesiete väčšie bremeno, ako naši rodičia preniesli na nás. Ešte inak povedané, keď my pracujúci našim rodičom na dôchodku teraz prispievame asi 25 percent z našich príjmov, tak aj naše deti by mali prispievať 25 percent z príjmov na nás. Toto nie je úplne udržateľné a vieme, že tá suma bude musieť narásť. Ale musí to byť urobené tak, aby sme neprehodili na naše deti priveľké bremeno a naša generácia si nevytvárala do budúcnosti také nároky, ktoré naše deti nebudú schopné splniť. Ak dokážeme z dlhodobého hľadiska zapracovať také stabilizačné mechanizmy, ľudia budú veriť v očakávané výšky dôchodku a budú môcť robiť potrebné rozhodnutia o zabezpečení na starobu.

Milan Krajniak Čítajte viac Krajniak: Pomôžeme polovici dôchodcov, štvrtine z nich neuškodíme. To je fér

Vieme teda, čo chceme reformou dosiahnuť. Otázkou je, či to dosiahne vládou schválený návrh.

V pláne obnovy máme už dokonca definované aj to, aký veľký príspevok k dlhodobej finančnej udržateľnosti verejných financií bude musieť reforma priniesť. A to je 1,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). O toľko ho musíme zlepšiť. Dnes má totiž Slovensko jednu z najhorších pozícií z pohľadu udržateľnosti verejných financií v Európskej únii. A do toho nám starne populácia. Čiže ničiteľom systému budeme práve my, naša generácia Husákových detí. A aby sme sa vyhli tejto katastrofe čoraz väčšieho zhoršovania verejných financií, dali sme si záväzok stabilizovať dôchodkový systém.

Ako bude vyzerať dôchodkový systém po novom?

V prvom pilieri sú dve z troch zásadných, nevyhnutných zmien, ktoré majú dosiahnuť spomínaný cieľ. Prvou, najväčšou zmenou je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia. Dnes sa síce dôchodkový vek pravidelne zvyšuje, ale v zákone je, že sa zvyšovanie dôchodkového zastaví v 64. roku niekedy okolo roku 2030. Zároveň zákon stanovuje, že dôchodkový vek nie je rovnaký, ale je závislý od počtu vychovaných detí. To vychádzalo z Ústavy SR. Zmenu Ústavy SR sme urobili už v roku 2020, odkiaľ vypadli ustanovenia o fixovaní dôchodkového veku. Reforma má tak definovať mechanizmus jeho zmeny v závislosti od dĺžky dožitia. Nový zákon teda prináša zrušenie zastropovaného veku odchodu do dôchodku. V prípade, že sa budeme dožívať viac, bude sa posúvať aj vek odchodu do dôchodku.

Minister práce Milan Krajniak Čítajte viac Škrt v rodičovskom bonuse. Zníži sa na 2 percentá, zvyšok doplatia deti z výplaty

Ako si vypočítame, kedy budeme môcť ísť do dôchodku?

Dôchodkový vek sa bude určovať dopredu pre konkrétne ročníky narodenia podľa vzorca. Zoberieme strednú dĺžku dožitia ľudí za posledných päť rokov. Z nej vypočítame medián nárastu. Nech je to napríklad jeden mesiac. A k dôchodkovému veku, ktorý vyšiel ročníku pred vami, ten rozdiel pripočítate. Ja som napríklad ročník 1978, takže nebudem musieť triafať, kedy pôjdem do dôchodku, rovno to bude napísané v opatrení ministerstva práce: pre ročník 1978 je takýto dôchodkový vek a bodka. Nevýhodou je, že to nebudem vedieť od momentu vstupu na trh práce, ale len pár rokov pred dôchodkom, keďže tento mechanizmus je dynamický a reaguje na zmeny v dĺžke dožitia za posledné roky.

Okrem toho Krajniakova novela prináša aj možnosť predčasného dôchodku. Ako to bude v praxi fungovať?

Všetci chcú ísť do dôchodku ideálne čo najskôr. Reforma by mala priniesť to, že predčasný dôchodok bude vychádzať zo zásady aktuárskej férovosti. To znamená, že objem vyplatených dôchodkov pri predčasnom dôchodku by mal byť v úhrne taký istý veľký ako objem vyplatených starobných dôchodkov. Ale množstvo ekonómov volá už dlhodobo po zavedení systému individuálnych účtov, kde by bola výška dôchodku závislá plne od objemu zaplatených odvodov a virtuálneho zhodnotenia. Volá sa to NDC schéma alebo systém individuálnych účtov. Tento systém je plne transparentný, plne zásluhový a umožňuje veľmi jednoducho stanoviť výšku dôchodku.

Uvediem ilustračný príklad: Odviedli ste povedzme 100-tisíc eur, na dôchodku si máte odžiť 20 rokov. Matematik ekonóm vypočíta, že túto sumu rozdelíme a v danom období vám to bude postupne vyplácať. To je asi 5000 eur na rok, 400-eurový dôchodok – super, vybavené. To by bolo férové, ľudia by mohli odchádzať do dôchodku, kedykoľvek chcú. Lenže v praxi to tak nefunguje.

Ako to súvisí s predčasným dôchodkom?

Logika by hovorila, že použime nový systém aspoň v tomto prípade. Ak chce ísť niekto do dôchodku skôr, vypočítame mu, koľko si odviedol, to bude dostávať a hotovo. Tak to ale nebude.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) Čítajte viac Vláda napriek nezhodám schválila nové dôchodky. Krajniak však musel ustúpiť

Ako to teda bude fungovať?

Súčasný systém je taký, že do skoršieho dôchodku môžete odísť dva roky pred oficiálnym zákonným dátumom a vyplácaná suma sa vám zníži o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní. Ak by ste išli do dôchodku dva roky pred dovŕšením zákonného dôchodkového veku, tak táto pokuta by z výšky dôchodku ukrojila 13 percent. Nepočítame však stratu na počte odpracovaných rokov a vyššiu aktuálnu dôchodkovú hodnotu, pri ktorej by sa vám počítal dôchodok o dva roky neskôr. Celkovo by tá strata na dôchodku bola aj viac ako 20 percent. Po novom do dôchodku budeme môcť odchádzať aj po 40 odpracovaných rokoch. Ak ste začali v 18 rokoch pracovať, môžete žiadať o predčasný dôchodok v 58 rokoch. A vyplácaná suma vám nebude znižovaná o pol percenta oproti „tabuľkovému“ veku, ale iba o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní. Vzniknú tak dve kategórie ľudí v rovnakom veku, pričom každý z nich môže mať inak znížený predčasný dôchodok, len kvôli tomu magickému číslu 40.

Vysvetlím detailnejšie na príklade. Vy a váš kolega máte rovnaký vek, nech je to 61 rokov. Obaja zvažujete, že požiadate o predčasný dôchodok. Vypočítajú vám obom rovnako vysoký dôchodok, nech je to povedzme 600 eur. Vy ste však neodpracovali 40 rokov, pretože ste päť rokov denne študovali na vysokej škole a nepracovali ste. Váš kolega odpracoval 40 rokov, pretože si vysokú školu urobil externe popri práci. Váš predčasný starobný dôchodok bude krátený za každých začatých 30 dní o 0,5¤%, čo bude tvoriť pokutu vo výške 13¤% z výšky dôchodku. Váš predčasný dôchodok bude teda vo výške 522 eur. Váš kolega však bude pokutovaný len 0,3¤% za každých 30 začatých dní, čo by tvorilo pokutu 7,8¤% z výšky dôchodku. Jeho predčasný dôchodok by tak bol vo výške 553,2 eura. Teda o 31 eur vyšší ako váš. Za rovnaký objem odvedeného poistného, len ste na to museli pracovať menej rokov.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo

Čo je na tejto zmene najhoršie?

Osobne sa bojím, že to bude ťažké komunikovať a vysvetliť verejnosti. Napríklad dve rovnaké matky, ktoré sa starali o také isté deti, obe budú chcieť ísť do predčasného dôchodku, no jedna bude mať dôchodok znížený viac ako tá druhá. Faktom ale je, že malá časť ľudí dnes žiada o predčasný dôchodok, pretože tá pokuta je priveľká, hoci sa výška tejto pokuty blíži k férovosti z pohľadu poistnej matematiky. Žijete dlhšie na dôchodku a miesto prispievania do systému z neho poberáte dlhšie zdroje. Preto by férová pokuta mala zohľadňovať práve dĺžku poberania dôchodku a nezohľadňovať len odpracované roky vo výške pokuty. Pri našich prepočtoch sme poukázali na to, že predčasný dôchodok pri zohľadnení počtu odpracovaných rokov neférovosť prehlbuje, keďže pre časť ľudí bude ten predčasný dôchodok výhodnejší.

Kto s nápadom predčasného dôchodku, ako je uvedený v Krajniakovej novele, prišiel?

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #reforma #I. pilier