PNka bude "bez papierikov". Parlament schválil elektronické potvrdenky

Dočasná pracovná neschopnosť (PN) sa bude na Slovensku od júna tohto roka potvrdzovať elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

24.03.2022 11:31
pn, choroba, nádcha, prechladnutie, chrípka Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Novelou zákona sa tiež predĺži ochranná lehota pre ženy, ktoré otehotnejú do šiestich mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Takýmto ženám, ktorým zanikne nemocenské poistenie napríklad pre stratu práce, začne plynúť osemmesačná ochranná lehota od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom prvýkrát. V súvislosti s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou sa ruší ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.

Okruh poistencov štátu, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení, sa v budúcom roku rozšíri o osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vykonávajúce pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo bez práva na príjem. Táto zmena sa tak bude podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu uplatňovať zatiaľ len budúci rok. Podľa poslanca za stranu SaS Petra Cmoreja je totiž potrebné počas budúceho roka otestovať využívanie, resp. zneužívanie tohto inštitútu v praxi, aby sa parlament na základe relevantných údajov mohol rozhodnúť, či tento inštitút v zákone ponechá. Novelou zákona sa tiež zruší možnosť úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti.

Boris Kollár Čítajte viac Kollár stále chce lacné nájomné byty: Hypotéky si niektorí nebudú môcť dovoliť

Schváleným pozmeňujúcim návrhom sa z pôvodného návrhu vypustili ustanovenia, ktorými sa mal zosúladiť zákon s judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o posudzovanie nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov. Podľa poslanca Cmoreja sú potrebné ďalšie rokovania, aby sa dosiahol konsenzus na tom, ako sa má judikatúra Najvyššieho súdu SR implementovať do zákona.

Pri priznávaní tzv. československých dôchodkov sa odstráni nežiaduci stav, pri ktorom poistencovi za „tzv. českú“ dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol a za toto obdobie sa mu nezhodnocuje ani na nárok na dôchodok podľa našich predpisov. Odstráni sa zákaz súbehu vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej PN, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ak dočasná PN vznikla pred priznaním tohto dôchodku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #zákony #PN