Pokračovanie článku: Vláda odklepla zmeny v sociálnom poistení. Dotknú sa matiek, študentov aj dôchodcov

Legislatívny návrh tiež zosúlaďuje ustanovenia zákona s judikatúrou Najvyššieho súdu SR. Ide o posudzovanie nároku na čiastkový starobný dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia v dĺžke kratšej ako 10, resp. 15 rokov.

Pri priznávaní tzv. československých dôchodkov sa má odstrániť nežiaduci stav, pri ktorom poistencovi za „tzv. českú“ dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky nevznikol a toto obdobie sa mu nezhodnocuje ani na nárok na dôchodok podľa našich predpisov.

Odstrániť sa má zákaz súbehu vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej PN, resp. nemocenského a starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ak dočasná PN vznikla pred priznaním tohto dôchodku.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne poistenie #Milan Krajniak #rodičovský dôchodok
Flowers