Chcel investičnú poistku, prišiel o desaťtisíce eur

Namiesto zisku straty v desaťtisícoch eur. To je príbeh klienta poisťovne Kooperativa, ktorý vložil peniaze do investičnej životnej poistky. Z vložených 60-tisíc eur mu tak nakoniec zostalo iba 20-tisíc eur. Namiesto štyriapolpercentného úroku za rok zaknihoval iba straty.

, 14.09.2021 08:46
2020, pero, peniaze, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
39

Osudným sa mu stalo, že poisťovňa Kooperativa zainvestovala do cenných papierov – dlhopisov – spoločnosti Nova Green Finance, ktorá spadá pod finančnú skupinu Arca Capital. Tá sa však pred vyše rokom dostala do problémov a už dlho nespláca svoje záväzky voči veriteľom. O prípade informoval ako prvý týždenník Trend.

Poisťovňa tvrdí, že nemôže za to, v akej situácii sa ocitla Arca Capital. „Naša spoločnosť nenesie žiadnu vinu na situácii, v ktorej sa skupina Arca Capital a jej veritelia ocitli. Patrí medzi ďalšie stovky veriteľov, ktorí do dlhopisov emitovaných spoločnosťami zo skupiny Arca Capital investovali vlastné finančné prostriedky, nielen vklady svojich klientov,“ vyhlásila hovorkyňa Silvia Nosková Illášová z Kooperativy. Ďalej tvrdí, že v čase, keď do nej investovali, patrila k „finančným inštitúciám so stabilným postavením na trhu“.

nájom, prenájom, nové bývanie, sťahovanie, manželia Čítajte viac Ľudia si požičiavajú rekordné miliardy, úroky na hypotékach sú veľmi lacné. Refinancom ľudia vedia ušetriť

Z jej vyjadrenia vyplýva, že poškodených klientov je viacero. „S dotknutými klientmi, ktorí tvoria veľmi úzku skupinu v rámci portfólia našich klientov, sme v kontakte,“ pokračuje Nosková Illášová.

Pri investičnej životnej poistke ide časť peňazí klienta na životné poistenie a druhá časť sa investuje. „Investičné riziko v prípade dožitia nesie klient, ktoré mu môže priniesť ako aj zisk, tak aj stratu,“ tvrdí Nosková Illášová s tým, že klienti vedeli, že nemajú garantovaný výnos a môže dôjsť aj k strate. „O uvedenej skutočnosti boli naši klienti riadne informovaní,“ tvrdí hovorkyňa Kooperativy.

Igor Matovič, Čítajte viac ANKETA ekonómovia o diere v rozpočte: Hrozí Slovensku krach? V istom momente to prestane byť udržateľné

Regulátor, v tomto prípade Národná banka Slovenska (NBS), nemôže prikázať alebo zakázať, aby poisťovne do niečoho neinvestovali. „NBS neschvaľuje jednotlivé poistné produkty a nemôže poisťovni prikázať alebo zakázať, aby pri investičnom životnom poistení do niečoho neinvestovala,“ zareagoval hovorca regulátora Peter Majer pre Pravdu.

Poisťovňa sa bráni

Kooperativa tvrdí, že keď sa vyskytli problémy, klientov písomne informovali. „Pre výnimočnú situáciu, v ktorej sme sa spolu s našimi klientmi ocitli, sme nad rámec povinností, ktoré nám vyplývajú z poistnej zmluvy, vyplatili z vlastných zdrojov značnú čiastku z nominálnej hodnoty dlhopisov,“ tvrdí Nosková Illášová.

Ďalej pristúpili k vyplateniu plnej výšky výnosov, ktoré Kooperativa získala z kupónov počas rokov, keď bolo do dlhopisov investované. „K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu klientskej ústretovosti, kedy sme vzniknutú neštandardnú situáciu riešili promptne v prospech klientov pre priebežné zmiernenie dopadu na nich,“ dodala Nosková Illášová s tým, že ak z reštruktura­lizácie Arcy získa ďalšie peniaze, klientom ich vyplatí.

Ľudia si musia dávať dobrý pozor, aké investičné produkty podpisujú. Navyše, ako tvrdí Peter Majer, „regulácia v oblasti poisťovníctva neupravuje, či klientovi takto možno ponúknuť investíciu do podnikových dlhopisov, realitných produktov, prípadne fondov naviazaných na cenu bitcoinu, či napríklad, kukurice“. Odborník na financie Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko hovorí, že aj keď poisťovňa formálne neporušila zákony, „nevyvážená a jednostranná investícia je jednoznačne chyba jej portfóliových manažérov“.

nájom, prenájom, nové bývanie, sťahovanie, manželia Čítajte viac Lacná hypotéka na celú dekádu? Banka novou ponukou prekvapila, prerazila nové dno

Znalec financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavel Škriniar hovorí, že vina sa dá hodiť aj na klienta, ktorý si pozorne neprečítal kompletné podmienky produktu. Ale na druhej strane je ťažko predstaviteľné, že by si človek naozaj prečítal celé podmienky a zároveň im porozumel. „Finančné produkty majú niekoľkostranové dokumenty a bežný klient nemusí vedieť, na čo má upriamiť pozornosť. Úlohou finančného agenta je poukázať na dôležité parametre a vlastnosti produktu, vysvetliť fungovanie a ozrejmiť potenciálne riziká,“ tvrdí pre Pravdu Škriniar.

Pri hľadaní zisku treba dávať pozor

Obed zadarmo neexistuje. Ako dodáva odborník na financie Škriniar, vždy byť treba opatrný pri hľadaní ziskov a výnosov. „Nič nie je zadarmo a vyšší výnos je vždy spojený s potrebou podstúpiť vyššie riziko a tolerovať nižšiu dostupnosť peňazí,“ upozorňuje.

Pri predaji investičnej životnej poistky je dnes presne opísaná štruktúra informácií, vrátane informácií o rizikách. „Poisťovňa má zároveň povinnosť vymedziť okruh klientov, na ktorých s produktom cieli, a ktorým ho nemôže predávať, pretože je pre nich nevhodný,“ tvrdí Národná banka.

V súčasnosti sú regulácie nastavené tak, aby bola rovnaká starostlivosť o klienta pri rôznych produktoch – či už sú to podielové fondy, alebo investičná poistka. Prakticky úplné zjednotenie nastane od budúceho januára, keď budú platiť rovnaké pravidlá na predzmluvné informácie v oboch sektoroch, dodáva NBS.

Búlik si myslí, že aj keď pri investíciách neexistuje stopercentná ochrana pred vznikom straty, neistota sa dá znížiť širokým rozložením portfólia. „Inak povedané, v žiadnom prípade by sa nemalo stať, že bude celá investícia smerovať len do jedného investičného titulu, v tomto prípade do dlhopisov jednej firmy. To je vysoko riskantné a absolútne nezodpovedné bez ohľadu na to, aký rating alebo dôveru mala dovtedy daná firma,“ tvrdí finančný analytik.

Podľa neho z tejto situácie vyplýva jedno ponaučenie: treba zvyšovať finančnú gramotnosť. Myslí si, že nepomôže, ak štát vymyslí niekoľko nových informačných materiálov na desiatkach strán, ktorými povinne „zavalí“ klientov.

Na záver ešte Búlik upozorňuje, že Slováci majú v korporátnych dlhopisoch investovaných neprimerane veľa financií. „Pritom v tomto vzťahu ťahajú za kratší koniec, keďže drvivá väčšina korporátnych dlhopisov nie je zabezpečených a častokrát ich vydáva projektová eseročka s minimálnym majetkom. Treba neustále ľudí upozorňovať na to, že korporátne dlhopisy sú rizikové a treba si nechať finančným odborníkom posúdiť mieru rizika, kým do nich človek investuje,“ dodal Búlik.

Arca ukázala reštrukturalizačný plán

Spoločnosť Arca Capital Slovakia predložila 10. septembra veriteľskému výboru svoj reštrukturalizačný plán. Ten nezabezpečeným veriteľom zaistí uspokojenie pohľadávok vo výške 67 percent počas piatich rokov. Pokiaľ by členovia veriteľského výboru reštrukturalizáciu nepodporili a rozhodli sa pre konkurz, veritelia by získali podľa vyjadrení firmy iba zhruba 22 percent svojich pohľadávok, a to v dlhšom časovom horizonte než pri reštrukturalizácii.

Ďalší krok je už na veriteľskom výbore. No člen predstavenstva Arca Capital Slovakia Henrich Kiš je presvedčený, že jeho členovia rozhodnú v prospech viac ako 6 500 veriteľov a reštrukturalizáciu podporia. O predloženom reštrukturalizačnom pláne sa má rozhodnúť do 15 dní.

Celé stanovisko Kooperativy

Poisťovňa Kooperativa bola veľmi nepríjemne prekvapená z neprofesionálneho a tendenčného prístupu akým bola téma v týždenníku Trend spracovaná do neobjektívneho až bulvárneho článku. Naša spoločnosť nenesie žiadnu vinu na situácii, v ktorej sa skupina ARCA Capital a jej veritelia ocitli. Patrí medzi ďalšie stovky veriteľov, ktorí do dlhopisov emitovaných spoločnosťami zo skupiny Arca Capital investovali vlastné finančné prostriedky, nielen vklady svojich klientov. Vývoj hospodárenia spoločnosti bol pre poisťovňu, rovnako ako pre ostatných, nepríjemnou správou.

Podľa dostupných informácií finančné problémy skupiny Arca Capital začali v lete minulého roka. V júny požiadala spoločnosť Arca Investments o dočasnú ochranu pred veriteľmi, ktorú umožňoval zákon „Lex corona“. V októbri bola priznaná dočasná ochrana pred veriteľmi aj spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. V nadväznosti na tieto skutočnosti a fakt, že skupina Arca Capital nesplácala svoje záväzky sme požiadali emitentov a ručiteľa podkladových investícií o stretnutie. Na stretnutí nám predstavitelia skupiny Arca Capital potvrdili ich problémy s likviditou. Vyžiadali sme si od nich aktuálne auditované účtovné závierky a trhovú hodnotu ich aktív, aby sme sami vedeli posúdiť ich finančnú situáciu. Tieto materiály nám však poskytnuté neboli.

Následne sme dané dlhopisy ponúkli na predaj ich emitentom, ktorí ale neprejavili záujem o ich spätný odkup.

S cieľom ochrany a tu je potrebné podotknúť, že veľmi úzkej skupiny svojich klientov, poisťovňa kontaktovala zástupcov spoločnosti Arca a robila všetky právne kroky okamžite po tom ako sa dozvedela o problémoch Arca Capital. Ako je však známe, Arca capital požiadala o ochranu pred veriteľmi a neposkytovala žiadne informácie. Do podkladových aktív finančnej skupiny Arca Capital poisťovňa investovala s najlepším úmyslom sprostredkovať klientom, ktorí o to prejavili záujem, možnosť výhodného zhodnotenia peňazí v produktoch s investičným profilom. V čase zakúpenia podkladových aktív patrila finančná skupina Arca Capital k finančným inštitúciám so stabilným postavením na trhu. Ponúkala rôzne finančné produkty a služby v rámci regiónu strednej Európy v odvetviach s kvalitným investičným potenciálom, ako sú zelené energie, realitný development, rekreačné služby, personálne služby, oblasť automotive, maloobchod a pod..

Spoločnosť KOOPERATIVA neponúkala svojim klientom priamo produkty finančnej skupiny Arca Capital, ale tieto tvorili podkladové aktívum dvoch produktov investičného životného poistenia. Pre bližšie ozrejmenie uvádzame, že investičné životné poistenie poskytuje poistné krytie pre prípad úmrtia a dožitia. Nakoľko ide o investičný produkt, investičné riziko v prípade dožitia nesie klient, ktoré mu môže priniesť ako aj zisk tak aj stratu. Poisťovňa v plnej miere nesie riziko v prípade úmrtia klienta a to už od prvého dňa poistenia. Oba poistné produkty sú zaradené v najvyššej rizikovej triede 7, čo znamená, že nemajú garantovaný výnos, ale ich zisk má kolísavý charakter a produkty môžu byť aj stratové. O uvedenej skutočnosti boli naši klienti riadne informovaní. V prípade nepriaznivého vývoja na finančnom trhu môže dôjsť k

poklesu investovaných finančných prostriedkov, avšak väčšina investičných produktov je zisková.

Poisťovňa Kooperativa pre produkty investičného životného poistenia vždy vyberala bezpečné investície, čo dokazuje aj fakt, sme klientom vyplatili desiatky miliónov eur zhodnotených v investičných produktoch. Za poslednú dekádu z podobného typu investičného poistenia sme klientom vyplatili to, čo im bolo pri predaji prezentované. V histórii tohto poistného produktu sme doteraz nikdy nezaznamenali problémy so splatením pohľadávky zo strany emitenta.

Produkty investičného životného poistenia, v ktorých je investičným aktívom dlhopis, sú emitované na určitú dobu a sú spravidla jednorazovo platené. Dožitie týchto produktov je viazané na dobu kedy je splatné podkladové aktívum – teda konkrétny dlhopis. Tieto produkty sú štandardne v ponuke poisťovní a sú určené pre klientov, ktorí majú zväčša z minulosti s investičným poistením pozitívnu skúsenosť a využívajú ho opakovane.

Informácia o tom kam klient investuje je uvedená v INFOLISTe, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy, pričom infolist obsahuje informácie o dlhopise, emitentovi a ručiteľovi. Súčasťou infolistu sú aj upozornenia na riziko spojené s investíciou. Od 1.1.2018 je možné získať aj informácie z KIDu, kde je opäť spomínaný dlhopis, emitent a upozornenie na riziko

Počas priebehu trvania zmluvy má klient neustále k dispozícii informácie o hodnote svojho poistenia. Pri predaji dostáva informatívny vývoj hodnoty jeho poistenia za predpokladu splnenia podmienok v zmysle infolistu a VPP, teda za predpokladu úplnej platobnej schopnosti emitenta. Táto projekcia je súčasťou kalkulačky, ktorú používajú obchodníci a pod projekciou je informácia, že tieto údaje majú informatívny charakter. Pri výročí posielame klientom výročný list ich poistenia, kde je uvedená jeho aktuálna hodnota. Cena podielovej jednotky (kurz jednotky) je zároveň 24/7 uvedená na našej webovej stránke https://kooperativa.sk/vyvoj-fondov. Klient môže kedykoľvek prísť na obchodné miesto a opýtať sa na svoje poistenie, môže na to použiť samozrejme aj iný kanál ako napr. call centrum alebo formulár na webstránke. V prípade záujmu môže klient kedykoľvek požiadať o predčasný odkup. Klientom, ktorí požiadali o predčasný odkup v čase kedy bola známa cena jednotky boli vyplatené zhodnotené prostriedky a naša poisťovňa si splnila podmienky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

S dotknutými klientmi, ktorí tvoria veľmi úzku skupinu v rámci portfólia našich klientov, sme v kontakte. Písomne sme ich informovali o aktuálnom vývoji vzniknutej situácie, ako aj o ďalšom plánovanom postupe za účelom minimalizácie jej dôsledkov. Ich pohľadávky sme prihlásili a zároveň ich zastupujeme v procese reštrukturalizácie. Pre výnimočnú situáciu, v ktorej sme sa spolu s našimi klientmi ocitli, sme nad rámec povinností, ktoré nám vyplývajú z poistnej zmluvy vyplatili z vlastných zdrojov značnú čiastku z nominálnej hodnoty dlhopisov ku dňu jeho splatnosti prislúchajúcej k podielovým jednotkám na ich poistnej zmluve. Navyše sme neštandardne pristúpili k vyplateniu plnej výšky výnosov, ktoré Kooperativa získala z kupónov počas rokov kedy bolo do dlhopisov investované. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu klientskej ústretovosti, kedy sme vzniknutú neštandardnú situáciu riešili promptne v prospech klientov pre priebežné zmiernenie dopadu na nich. V prípade získania peňažných prostriedkov z reštruktura­lizácie poisťovňa doplatí finančné prostriedky do výšky nárokov dotknutých klientov. Do dnešného dňa takmer 90 % našich klientov, ktorých sa situácia s finančnou skupinou Arca Capital týka, s týmto prístupom riešenia situácie súhlasilo.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
39 debata chyba
Viac na túto tému: #poistky #Kooperativa #dlhopisy #Arca Capital