ANKETA: Aké zmeny spôsobila pandémia na trhu práce? Radšej koniec v práci ako byť bez „home officeu“ a pohroma pre gastro

Zmizli brigády pre študentov. Pribudli online pohovory. Zvýšila sa digitalizácia na pracovisku. Zamestnanci požadujú častejší home office. To sú nové trendy spôsobené pandémiou na trhu práce, o ktorých hovoria personalisti pre denník Pravda.

12.08.2021 09:50
manželia, práca, spolupráca, kolegovia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pandémia koronavírusu priniesla veľké zmeny na trhu práce. Na základe obmedzení, s ktorými bola spájaná pandémia, došlo k radikálnym a nevyhnutným zmenám v oblastí zamestnania, zhodujú sa oslovení znalci pracovného trhu.

Denník Pravda sa preto pýtal odborníkov, personálnych agentúr a portálov na ich názory a postoje k post-covidovej situácii na trhu práce.

Eva Sulovcová, produktová špecialistka Kariéra.sk

Za najväčšiu zmenu, ktorá sa vplyvom pandémie koronavírusu udiala, je zmena spôsobu práce. Mnohí zamestnanci boli na dlhé obdobie presunutí z kancelárií do svojich domovov. V prieskume pracovného portálu Kariéra.sk sa ukázalo, že zamestnanci si na takéto fungovanie zvykli a uvítali by, ak by im zamestnávateľ aj po odznení pandémie umožnil odpracovať niekoľko dní v týždni z domu. Väčšina respondentov sa zhodla, že by im dlhodobý home office nevyhovoval, preferovali by skôr hybridný model práce, v ktorom by sa striedalo dochádzanie do zamestnania a práce z domu. Respondenti tiež uviedli, že v prípade neumožnenia hybridného modelu práce súčasným zamestnávateľom by si začali hľadať nové zamestnanie, v ktorom by mali vytvorené takéto podmienky.

Z negatívnych dôsledkov vnímame situáciu, keď sa ľudia pracujúci pandémiou najviac zasiahnutých oblastiach – gastro, hotelierstvo, cestovný ruch – presunuli do iných odvetví. Rozhodli sa vybrať si odvetvie, ktoré v prípade ďalšej pandémie nebude natoľko postihnuté a oni neprídu o prácu. Pre zamestnávateľov z oblasti gastra či cestovného ruchu to môže znamenať náročnejšie hľadanie nových, kvalitných zamestnancov.

Dá sa však hovoriť aj o istých pozitívach, ktoré pandémia priniesla. Niektorí zamestnanci si po jej nástupe uvedomili, že vykonávajú prácu, ktorá ich nenapĺňa, neteší a nevidia v nej zmysel. Rozhodli sa preto nezotrvať v nej ďalšie obdobie, ale podnikli kroky na to, aby sa posunuli a našli si povolanie, ktoré im bude robiť radosť.

žena, kávovar, práca, rúško Čítajte viac Za júl pribudli tisícky pracovných ponúk. Pozrite si, koho firmy hľadajú

Infoboxík v článku

Martin Hlavatý, konateľ spoločnosti Adecco

Zaznamenávame niekoľko zmien a trendov. Z pohľadu zamestnávateľov, ktorí sú oveľa flexibilnejší pri poskytovaní práce z domu pre zamestnancov. Taktiež veľa spoločností uvažuje zmenšiť svoje pracovné priestory, alebo už zmenšili z dôvodu šetrenia nákladov keďže vo väčšej miere zamestnanci využívajú prácu z domu. Tiež sú zamestnávatelia oveľa lepšie pripravení na zvládanie podobných situácii. Z pohľadu zamestnancov najmä z gastro odvetvia, hotelierstva, eventov a turistického ruchu a iných najviac postihnutých, je trend nájsť si prácu v stabilnejších oblastiach, ktoré boli menej alebo vôbec zasiahnuté počas pandémie.

Pandémia mala jednoznačne viac negatívny vplyv než pozitívny. Stúpala nezamestnanosť a veľa ľudí aj firiem sa dostalo to ťažkostí. Trh práce sa vyvíjal veľmi dynamicky. Napriek tomu zaznamenávame aktuálne prílev nových investorov, požiadavky na nábor zamestnancov od nových a existujúcich firiem vo veľkom rozsahu.

Monika Volaková, HR manažérka Lugera & Maklér

Najväčšiu zmenu zaznamenávame v posune v pohovoroch, ktoré predstavujú 99 percent v online forme. Prvé kolá bývajú online, tým sa predĺžil čas výberového procesu. Pred covidom veľa firiem malo len jedno kolo prezenčného charakteru, dnes sa pohovor začína online a až ďalšie kolá sú prezenčne.

Zamestnanci sa boja meniť svoje pracovné pozície. Sú neistí a boja sa, sú poznačení pandémiou. Pýtajú sa na nové otázky, ktoré sme pred pandémiou nezaznamenávali v tak veľkom počte. Ako dlho je firma na trhu? Aké má zázemie? Dá sa pracovať na home office? A čo keď nás zavrú? Vybaví ma firma PC? Dá mi pripojenie? a podobne.

Gastro zmizlo úplne. Brigády pre študentov zmizli. Nemali možnosť sa kvalifikovať a prehlbovať sa v tom. Je to škoda, lebo sú ukrátení. Teraz je s nimi viac práce, zaškoľovací proces je omnoho dlhší. Vnímame aj čoraz menej pozícií pre absolventov.

Nie každá firma má možnosť ponúknuť zamestnancovi počítač, preto sa veľa firmám nedá ponúknuť home office. Nedokážu pre nich zabezpečiť potrebný materiál. Zamestnancov aj unavovalo neustále písanie pravidiel, smerníc. Pravidlá sa písali často cez víkendy, pretože museli platiť už od pondelka.

Tomáš Nagy, Co-Founder & Head of Marketing Pretlak.sk

Ako najväčšiu zmenu u nás registrujeme rapídne zvýšenie záujmu o digitálne pozície a prechodu na takzvaný „remote režim“ (teda práca z domu). Tá „digitálizácia“ odvetví, kde to pred tým nebolo nutné, spôsobila to, že pozície ako PPC špecialisti, Social Media Manageri, či programátori vo všeobecnosti, začali byť žiadaní oveľa viac, ako pred pandémiou. Práca z domu bola v podstate nutnosť. Bez tejto možnosti fungovalo len veľmi málo firiem, ak vôbec. Dnes tento „benefit“ stále trvá, aj keď sa pomaly, ale isto práca z kancelárií vracia do normálu. Môžeme však povedať, že ten normál ako sme ho poznali pred pandémiou už prakticky nebude.

Nášho odvetvia sa to síce až tak veľmi nedotklo, no o prácu hlavne v nedigitálnych odvetviach prišlo veľmi veľa ľudí, prípadne pocítili obrovský výpadok príjmu. Náš portál sa však tešil veľkému záujmu, ktorý trvá už takmer rok. Po 1–2 mesiacoch sa firmy otriasli a začali vo veľkom „hireovať“, keďže vedeli, ktorým smerom sa bude trh a biznis uberať. Kto dnes nie je online, asi už neexistuje.

Pandémia všetko zrýchlila. Čo niekedy trvalo aj rok (myslím, interné procesy, inovácie), počas pandémie sa to muselo stihnúť za pár mesiacov. Za pozitívne považujem aj fakt, že firmy zistili, že sa dá robiť veľmi efektívne aj z domu a bez nutnosti dlhých meetingov v zasadačkách.

Lenka Nemeškalová, marketingová špecialistka ManpowerGroup Slovensko

Pandémia prehĺbila už prebiehajúce štrukturálne zmeny na trhu práce. Obnažila fakt, že len flexibilné firmy, ktoré sa dokážu rýchlo adaptovať na zmeny a prispôsobiť potrebám zamestnancov budú v stále sa meniacom svete práce aj naďalej konkurencieschopné.

Mnohé firmy si uvedomili, že musia fungovať flexibilnejšie, (napr. umožniť zamestnancom využívať viacero typov pracovných úväzkov, ako skrátené úväzky, prácu na diaľku, hybridné modely práce, flexibilný pracovných čas, a pod.), musia podporovať kontinuálne vzdelávanie a rozvoj svojich zamestnancov, aby mohli pritiahnuť a udržať si tie najlepšie talenty. Udržanie talentov nadobúda v tomto období „Nedostatku talentov“ osobitný význam. Udržanie kvalitného pracovníka je oveľa efektívnejšie a stojí firmu menej peňazí ako vyhľadanie a prijatie nového zamestnanca.

Aj my sme medzi pracovnými ponukami zaznamenali viac pozícií vykonávaných „remote“ – vzdialene. Zároveň práca na skrátený úväzok, či hybridné modely práce (práca vykonávaná čiastočne na pracovisku a čiastočne z domu) už nie sú výnimkou, stávajú sa bežnou súčasťou ponuky.

Dobrý vplyv

Môžeme pozorovať, že sa formuje nový vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom: taký, v ktorom zamestnávateľ preberá väčšiu zodpovednosť za zdravie a pohodu zamestnancov. Firmy viac začínajú k zamestnancom pristupovať ako k spotrebiteľom, prostredníctvom svojich HR oddelení pracujú na tom, aby sa zlepšovala „customer experience“ ich pracovníkov, pozornejšie načúvajú ich hlasu.

Zlý vplyv

Na trhu práce sa prejavil zvyšovaním evidovanej miery nezamestnanosti, a to najmä na jar 2020, avšak dynamika rastu nezamestnanosti sa postupne zmierňovala. Súčasne, reštriktívne opatrenia ovplyvnili náborové plány firiem, v niektorých odvetviach intenzívnejšie, a to najmä v segmente služieb, (gastroprevádzky, hoteliérstvo, zábavný a rekreačný priemysel, umenie a kultúra a iné), kým iné boli zasiahnuté miernejšie (napr. výroba, logistika, spracovateľský priemysel…).

Lucia Lednárová Dítětová (manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov) a František Foltán (špecialista úseku štatistík a prognózovania), štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava

Pandémia Covid-19 rapídne urýchlila inovačné trendy na trhu práce, významne sa urýchlil proces digitalizácie, robotizácie, automatizácie procesov a nástup umelej inteligencie. Snaha o elimináciu osobného kontaktu sa prejavila v snahe automatizovať a digitalizovať procesy vo všetkých oblastiach od administratívy, poskytovania služieb, obchodu a vlastne všade, kde je to možné. Veľká časť zamestnancov zvládla prácu z domu, tzv. home office. Vznikli nové pozície, ktoré by sme pred pandémiou hľadali v inzercii voľných pracovných miest len ťažko, napr. online lektor. Firmy významne napredujú v digitalizácii pracovných činností a samozrejme tento trend priniesol tiež významný posun v digitálnej gramotnosti pracujúcich, ale aj zvýšenie nákladov firiem do IT bezpečnosti. Tejto situácii sa museli prispôsobiť procesy riadenia ľudských zdrojov, priestor dostal virtuálny svet a nové techniky práce s ľuďmi v online priestore, tzv. e-manažment.

Je nevyhnutné zdokonaľovať zručnosti riadiacich zamestnancov v oblasti krízového manažmentu, riešenia krízových situácií (napr. riadenie hromadných absencií), zmena získavania a rozvoja talentov, monitorovanie dochádzky a pod. Vzhľadom na nutnosť reorganizácie práce a pracovného času sa ukázalo, že je nutné sformalizovanie legislatívnej stránky pri riešení krízovej situácie -flexibilita zákonníka práce. Aktuálny zákonník má limity, na ktoré kríza poukázala (príplatky, uzákonenie práce z domu, kolektívne vyjednávanie, dopady na nadčasy, konto pracovného času). Z pohľadu vývoja priemerných mesačných miezd bolo obdobie bezprostredne pred vypuknutím pandémie výnimočné. Boli dosahované najlepšie výsledky rastu miezd a zároveň miera nezamestnanosti bola na historických minimách. Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou zasiahlo aj do tohto vývoja.

Dynamika nárastu priemernej hrubej mesačnej mzdy v SR v prvých troch mesiacoch kalendárneho roka spomalila z minuloročných 7,2 % na 4,9 % v tomto roku. Pandémia postihla hlavne svet umenia a gastro sektor. Zavreli sa divadlá, kiná, múzeá, galérie a zákaz zhromažďovania taktiež neprispel k ich rozvoju. Rok 2020 sa teda dá považovať za jeden z najhorších aj pre reštaurácie, bary a hotely, ktoré boli dlhé mesiace zavreté. V niektorých zamestnaniach z týchto sektorov došlo aj k medziročnému poklesu miezd. Priemerná mesačná mzda hercov alebo hudobníkov, spevákov a skladateľov klesla medziročne o viac ako 18 %, ale o 14 % si pohoršili aj tanečníci a choreografi. Mzdy šéfkuchárov a barmanov poklesli v priemere o 8 %, resp. 5 %. Rast miezd čašníkov a someliérov sa spomalil z 12 % v minulom roku na tohtoročných 0,5 %. Pozitívum je, že pandémia a technologický pokrok pomáhajú výraznému nárastu významu a miery rozvoja digitálnej ekonomiky, ktorá začína transformovať všetky sektory.

Vysoká miera využívania moderných a spoľahlivých komunikačných a manažérskych technológií a postupov pomohli viacerým veľkým podnikom manažovať pracovnú silu a podporiť ekonomickú aktivitu v čase pandémie COVID-19. Negatívom môže byť výraznejšia polarizácia na trhu práce, na tých, ktorí môžu pracovať počas riadených lockdownov a tých, ktorí nie. Zraniteľnými v tomto procese sú všetky ohrozené skupiny, ako napr. ženy samoživiteľky, absolventi, zamestnanci po päťdesiatke a pod. Taktiež je pre mnohých ťažšie zvládať prácu z domu. Je rozdiel čerpať home office jeden deň v týždni alebo pár týždňov.

Teraz niektorí z nás pracujú z domu už rok a pol a mnohé firmy sa netaja tým, že tento stav zotrvá a je pre ne vyhovujúci, ako nová forma práce. Tieto skutočnosti zanechávajú však stopy na kvalite práce, miere socializácie, schopnosti fungovať v tímoch, prežívaní a celkovom psychickom stave najmä vysokokvalifi­kovaných zamestnancov. Zároveň je možné očakávať aj zmenu a stratu pracovných návykov, čo bude vyžadovať aktívny tréning a pravidelné zaškolenia. Je nutné si uvedomiť, že je iné mať možnosť výberu alebo prijať rozhodnutie niekoho iného o forme a mieste výkonu vlastnej práce. U mnohých ľudí sa začínajú stierať rozdiely medzi pracovným a súkromným časom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zmeny #anketa #pandémia