Krajniakov rezort nechce, aby sa stravné lístky a príspevok zdaňovali rovnako

Zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie sa má od januára budúceho roka zrovnoprávniť.

30.07.2021 13:27
strava, jedlo, stravovanie Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Ministerstvo práce a sociálnych vecí odporúča vláde vyjadriť nesúhlas s poslaneckým návrhom novely Zákonníka práce, ktorým sa má od januára budúceho roka zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Rezort práce sa pritom odvoláva na stanovisko ministerstva financií, ktoré považuje nerovnosť v zdaňovaní gastrolístkov a príspevkov na stravovanie od určitej výšky príspevku za odôvodnenú.

Zdaňovanie finančného príspevku na stravovanie, ak ho zamestnávateľ poskytuje nad limit ustanovený v Zákonníku práce, sa podľa ministerstva financií zaviedlo pre zamedzenie motivácie nahrádzať zdaniteľnú mzdu poskytovaním príspevku na stravovanie, ktorý by bol od dane oslobodený. Týmto krokom by podľa ministerstva financií nastávala neželaná daňová optimalizácia.

„Takáto situácia by mohla nastávať, nakoľko poskytovanie príspevku na stravovanie vo finančnej forme je technicky jednoduchšie, ako poskytovanie v nepeňažnej forme vyjadrenej nominálnou hodnotou stravovacej poukážky,“ argumentuje rezort financií.

monika uhlerová Čítajte viac Odborárka: Hotovosť na obedy? Ľudia si budú kupovať suché rožky s paštétou

Rezort financií: Spôsobí to obmedzenie

Ministerstvo financií upozorňuje aj na to, že zavedenie jednotnej výšky oslobodenia príspevku na stravovanie, ktorá sa odvíja od sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, spôsobí oproti súčasnému stavu obmedzenie oslobodenia nepeňažnej formy príspevku na stravovanie. „V súčasnosti je u zamestnanca od dane oslobodený príspevok na stravovanie formou stravovacej poukážky v neobmedzenej výške,“ uviedol rezort.

Zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie sa má od januára budúceho roka zrovnoprávniť. Zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce, ktorý parlament koncom júna posunul do druhého čítania.

Daňové zrovnoprávnenie?

„Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac,“ uviedli poslanci.

Administratívna záťaž zamestnávateľov sa má znížiť tým, že poskytnutú sumu stravného nebude potrebné účtovne deliť na časť daňovo oslobodenú a časť daňovo neoslobodenú. Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení. Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov.

Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka. Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov.

Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z troch percent na maximálne dve percentá, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stravné lístky #Milan Krajniak #finančný príspevok