Chudoba a sociálne vylúčenie vlani ohrozovalo každého šiesteho obyvateľa Slovenska

Chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku na Slovensku 14,8 % obyvateľov, čo predstavuje necelých 800-tisíc ľudí. Počet aj podiel osôb, ktoré boli vlani ohrozené rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia, medziročne klesol, a to o 1,6 percentuálneho bodu. V roku 2019 bolo na Slovensku chudobou a sociálnym vylúčením ohrozených približne o 80-tisíc viac osôb. Vyplýva to zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2020, o ktorých v tlačovej správe informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Zisťovanie podľa štatistikov ešte nezachytilo možné dôsledky koronakrízy v spoločnosti, tie sa očakávajú až v tohtoročnom zisťovaní.

27.07.2021 10:45
chudoba, peniaze Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (5)

Za posledných desať rokov sa počet osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku podľa ŠÚ SR znížil o viac ako 300-tisíc osôb. V roku 2011 bolo chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku ohrozených až 20,6 % obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska trend poklesu podľa štatistikov prerušilo zvýšenie ukazovateľa chudoby v rokoch 2010 a 2011 pod vplyvom hospodárskej krízy, v danom období bolo niektorou z troch dimenzií chudoby ohrozených viac ako 1,1 milióna obyvateľov Slovenska.

Spomedzi troch dimenzií chudoby a sociálneho vylúčenia je na Slovensku najviac ľudí ohrozených tzv. príjmovou chudobou. Ide o obyvateľov, ktorí žijú v domácnostiach s nižšími príjmami ako je národná hranica chudoby. Pod hranicou príjmovej chudoby minulý rok žilo 11,4 % osôb, čo je približne 615-tisíc obyvateľov. V porovnaní s rokom 2019 išlo o mierny pokles. Druhá dimenzia, a to závažná materiálna deprivácia, zasahovala 5,9 % obyvateľov Slovenska, čo predstavovalo takmer 318-tisíc obyvateľov. Ide o ľudí žijúcich v domácnostiach, ktorí pociťujú súčasne aspoň štyri z deviatich sledovaných materiálnych nedostatkov. Najčastejšie ide o neschopnosť zaplatiť si raz ročne týždeň dovolenku mimo domu, neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom a problém zabezpečiť si mäsité jedlo každý druhý deň. Tretia dimenzia, a to veľmi nízka intenzita práce, zasahovala v minulom roku 3,3 % obyvateľov. Ide o podiel ľudí žijúci v domácnostiach, ktorí odpracovali menej ako pätinu z celoročného pracovného potenciálu jej členov. Tento údaj tiež dlhodobo klesá.

Počet a podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa rámci regiónov Slovenska zásadne líši. Najvyšší podiel ohrozených osôb bol vlani v Banskobystrickom kraji, kde ide o každého štvrtého obyvateľa. Nad celoslovenským priemerom sa nachádzali aj Prešovský kraj s 20,8 percentami obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a Košický kraj, kde podiel týchto osôb dosiahol 19,4 percenta. Najmenej ohrození sú dlhodobo obyvatelia Bratislavského kraja. V tomto kraji bolo v minulom roku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením len 5,9 percenta jeho obyvateľov.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #ŠÚ SR #chudoba