V zlučovaní poisťovní a transformáciách na pobočky vidí NBS riziká

Na slovenskom poistnom trhu vidieť v posledných rokoch dva významné inštitucionálne trendy, a to zlučovanie poisťovní a transformácia dcérskych spoločností na pobočky poisťovní z iného členského štátu.

13.06.2021 15:40
nbs-narodna-banka-slovenska-clanok W Foto:
Zlučovanie spoločností znižuje podľa centrálnej banky konkurenciu na trhu.
debata

Z pohľadu vlastníkov majú oba trendy za cieľ ušetriť náklady a znížiť regulatórne bremena. Z pohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) možno v oboch trendoch vidieť isté riziká. Informovala o tom v májovej správe o finančnej stabilite.

Zlučovanie spoločností znižuje podľa centrálnej banky konkurenciu na trhu a skôr či neskôr môže začať deformovať ponuku poistných produktov. Druhý trend, transformácia na pobočky, predstavuje riziko vo výkone dohľadu NBS. V zmysle európskej regulácie spadajú pobočky pod dohľad materských spoločností, nie pod dohľad Národnej banky Slovenska. Jej dohľad teda má len veľmi obmedzený dosah na ich podnikanie.

NBS má minimum informácií o pôsobení pobočiek, a preto nemôže ani informovať verejnosť o možných rizikách. „Niektoré pobočky predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii. Ostatné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje. Navyše existujú náznaky, že nevykazujúce pobočky majú materiálny podiel na trhu,“ uvádza centrálna banka.

Zastúpenie pobočiek poisťovní z iného členského štátu na slovenskom trhu predstavuje približne 22 % predpísaného poistného. Z výkazov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za krajiny EÚ je možné odhadnúť, že v neživotnom poistení je podiel pobočiek 26 % a v životnom poistení 17 %.

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #NBS