Fajčenie? Poisťovne to zohľadňujú pri riziku smrti

V uplynulom týždni sa celosvetovo pripomínal Svetový deň bez tabaku.

05.06.2021 11:09
fajcenie, cigareta
Ilustračné foto.
debata (2)

Fajčenie spôsobuje množstvo ochorení a skracuje život, tento faktor preto zohráva podstatnú úlohu aj v životnom poistení. Poisťovne pri jeho uzatváraní zohľadňujú to, či klient fajčí, pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení. Poisťovne sa pýtajú klientov na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, pričom táto skutočnosť môže navýšiť samotné poistné. Poisťovňa Kooperativa aplikuje riziko fajčenia až v prípade, ak má klient už pridružené aj iné ochorenia.

„V prípade, ak je klient silný fajčiar, môžeme v zmysle všeobecných poistných podmienok pristúpiť k prirážke na riziko smrti a v prípade vážnych chorôb, ak lekár jednoznačne potvrdí, že príčinou ochorenia je silný návyk nikotinizmu, ktorý mal klient už pri vstupe do poistenia,“ priblížila hovorkyňa Silvia Nosková Illášová. Zlý životný štýl spojený s fajčením sa podľa poisťovne Generali vysokou mierou podieľa na vzniku rôznych závažných ochorení.

cigarety / fajčenie / cigareta / Čítajte viac Fajčenie je od februára drahšie. Štát zvýšil daň na tabakové výrobky

V takýchto situáciách spoločnosť zhodnotí mieru rizika aj v súvislosti s ďalšími úzko súvisiacimi faktormi, ako je napr. index telesnej hmotnosti (BMI), vysoký krvný tlak, cholesterol či doterajší výskyt ochorení u klienta. „Ak poisťovňa na základe týchto parametrov zhodnotí, že ide o vyššiu mieru rizika u klienta, môže pristúpiť k výluke v prípade vybraných ochorení alebo k navýšeniu poistného, ktoré toto zvýšené riziko poisťovni kompenzuje,“ vysvetlila hovorkyňa Katarína Kukurová.

Poisťovňa Uniqua sa snaží zachytiť súvislosť aj v rodinnej anamnéze. Pýta sa na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby.

„Rovnako však zohľadňujeme priebežný medicínsky pokrok v liečení niektorých ochorení a dostupnosť urgentnej lekárskej starostlivosti. Potvrdzuje to objektívne klesajúca úmrtnosť u niektorých diagnóz, ako napríklad pri srdcovom infarkte alebo náhlej mozgovej príhode, ako aj lepšie výsledky rekonvalescencie pacientov,“ hovorí riaditeľka vývoja produktov poisťovne Helena Radovanská.

startup cup, hugo repáň, jakub prokeš Čítajte viac Cigaretové ohorky už nebudú znečisťovať. Riešiť ich má popolník EcoButt

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia aj anamnéza poisteného spätne. Ak sa ukáže, že vedome uviedol nepravdivé údaje v zdravotnom dotazníku, môže poisťovňa odstúpiť od dohodnutej zmluvy od začiatku alebo odmietnuť poistné plnenie.

Fajčiarov na Slovensku dlhodobo ubúda. Podľa aktuálnych údajov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) klesol u nás za posledných desať rokov počet fajčiarov o viac ako polovicu. Kým pred desiatimi rokmi fajčilo na Slovensku okolo 40 percent populácie, v roku 2019 to bolo 18,5 percenta.

Pod klesajúci trend sa podpísalo zvýšené povedomie o negatívnych účinkoch fajčenia, ako aj zavedenie prísnejších vnútroštátnych predpisov o kontrole tabaku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #smrť #poistenie #fajčenie #životné poistenie #poistka