ÚMS má takmer 100 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní a Stavebnému zákonu

Únia miest Slovenska odoslala pripomienky voči dvom zákonom, ktoré môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a kvalitu života obyvateľov Slovenska. Obá zákony by sa podľa jej názoru mali prepracovať.

, 26.05.2021 16:40
Štefan Holý Foto: ,
ÚMS považuje návrhy zákonov z dielne podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (na obrázku) za zlé a nedostatočne pripravené.
debata (1)

Republiková rada Únie miest Slovenska (ÚMS) na svojom dnešnom online zasadnutí prerokovala pripomienky k návrhu Stavebného zákona a Zákona o územnom plánovaní, ktoré pripravil úrad podpredsedu vlády SR Štefana Holého. Ide 52 pripomienok k Stavebnému zákonu, z toho 41 zásadných a o 39 pripomienok k Zákonu o územnom plánovaní, z toho 30 zásadných.

Členské mestá ÚMS zároveň odsúhlasili pridanie sa ku hromadnej pripomienke Via Iuris proti obmedzeniu práv občanov v novom Stavebnom zákone. Vzhľadom na celkový počet pripomienok, a ich závažnosť, ÚMS predpokladá, že budú tieto legislatívne návrhy stiahnuté z pripomienkového konania.

ÚMS zároveň navrhuje vláde SR, aby sa obnovili rokovania o návrhu Stavebného zákona pripravenom na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktorý už prešiel riadnym prípravným procesom a jeho dopracovanie v spolupráci s kompetentnými odborníkmi je, podľa názoru ÚMS, najlepším riešením ako zásadne zlepšiť a zmeniť súčasný stav.

Štefan Holý Čítajte viac Holý: Reakcia starostov na stavebný zákon bol výbuch hnevu, nie námietky

Členské mestá ÚMS sa na dnešnom rokovaní zhodli aj na tom, že sú pripravené rokovať o prechode kompetencií doterajších stavebných úradov na novozriadené pracoviská Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Mestá však požadujú dodržanie podmienky, že obciam zostane zachovaná kompetencia vydávať záväzné stanovisko o súlade stavebného zámeru so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktoré bude podkladom rozhodovania stavebného úradu o stavebnom zámere a za podmienky, že obce budú mať na vydanie záväzného stanoviska zákonom určenú primeranú lehotu.

Únia miest Slovenska víta, že sa vláda SR zaoberá dvoma dôležitými zákonmi, ktoré majú značný vplyv na fungovanie samospráv. Stále však platí, že máme od začiatku zásadné výhrady voči tomu, ako sú tieto zákony pripravované a čo obsahujú. ÚMS je, po ich dôkladnej analýze a konzultáciách s odborníkmi presvedčená, že navrhované riešenia môžu zásadne poškodiť výkon samosprávy a budú mať negatívne dôsledky na kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #Štefan Holý #ÚMS #Zákon o územnom plánovaní #Via Iurus