Slovenský pozemkový fond je o krok bližšie svojej zásadnej reorganizácii

Výsledkom zmeny organizačnej štruktúry fondu je zabezpečiť jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, skrátenie lehôt, zvýšenie odbornosti pracovníkov.

26.05.2021 11:34
Slovenský pozemkový fond Foto: ,
Slovenský pozemkový fond by mal zásadne zmeniť svoju organizačnú štruktúru.
debata

Slovenský pozemkový fond (SPF) je o krok bližšie k úplnému dokončeniu zmeny jeho organizačnej štruktúry. Kabinet totiž v stredu schválil novelu vládneho nariadenia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe SPF pri poskytovaní náhradných pozemkov.

Schválený návrh reflektuje na organizačnú zmenu fondu a ustanovuje územné celky na účely plnenia úloh novozriadených pracovísk fondu v súvislosti s procesmi poskytovania náhradných pozemkov vrátane plynulého dokončovania konaní. Nariadenie vlády zároveň zohľadňuje právo fondu zriaďovať si územné organizačné útvary podľa zákona o pozemkových úpravách a na tento účel mu vytvára právne záväznú štruktúru územných celkov, v ktorej fond bude realizovať konania podľa príslušných ustanovení.

traktor, pole, pôda, Čítajte viac Nový výkonný riaditeľ PPA chce pripraviť a zaviesť register nájomných vzťahov

Slovenský pozemkový fond v roku 2020 naštartoval procesy, ktorých výsledkom je postupná zmena jeho organizačnej štruktúry. Tá by mala nadobudnúť svoju definitívnu podobu 1. júna 2021. Výsledkom zmeny organizačnej štruktúry fondu je zabezpečiť jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, skrátenie lehôt, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti. Tiež odstránenie naakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností fondu, zvýšenie transparentnosti fondu a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

V rámci organizačnej zmeny sa majú postupne zlúčiť a súčasne vytvoriť centrá, t. j. zrušia sa všetky pôvodné územné organizačné SPF a ich pracoviská, pričom centrá sa budú špecializovať len na konkrétny typ agendy.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenský pozemkový fond #SPF #organizačná štruktúra