Prezidentka podpísala právo na dôverníka pre prijímateľov sociálnych služieb

Zavedie sa právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti.

24.05.2021 18:47
opatrovanie, rodina, dôchodca, dcéra Foto:
Dôverník bude dbať na to, aby boli dodržiavané základné práve prijímateľa sociálnych služieb.
debata

Prijímatelia sociálnych služieb v zariadení budú mať právo určiť si dôverníka na právne udalosti. Počíta s tým novela zákona o sociálnych službách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Cieľom právnej normy je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o seniorov.

Zavedie sa preto základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. „Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby,“ priblížili predkladatelia.

Určením dôverníka nehrozí riziko zhoršenia majetkovej pozície. Zároveň sa zakazuje, aby sa poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa stal opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby. Má sa tak zamedziť konfliktu záujmov.

Parkinsonova choroba, pacient, lekár, manželia, dôchodok Čítajte viac Vláda súhlasí s umožnením klientom ZSS mať dôverníka, nie však bezvýhradne

Kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby by sa mala zvýšiť zasielaním zápisu každého obmedzenia dôverníkovi. Návrh prináša dôverníkovi možnosť oboznámiť sa so situáciou a prípadne použiť právne nástroje s cieľom pomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia prijímateľa.

Súčasne sa má zvýšiť kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zo strany poskytovateľa a zamedziť zneužitiu vágne formulovaného výpovedného dôvodu. Pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby sa tiež terminologicky spresňuje.

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne služby #prezidentka #Zuzana Čaputová #inštitút dôverníka