Krajniak súhlasí s dotovanými obedmi pre deti dôchodcov a nezamestnaných

Rezort ministra práce Milana Krajniaka (SME rodina) súhlasí s poslaneckým návrhom, aby nárok na štátnu dotáciu na obed mali od nového školského roka aj deti dôchodcov, opatrovateľov a nezamestnaných. Ako uviedlo vo svojom stanovisku, doplnenie okruhu týchto rodičov medzi rodičov s nárokom na dotovaný obed pre ich deti je odôvodnené.

24.05.2021 14:54
debata (15)

Rezort totiž pripúšťa, že podľa novely zákona z konca minulého roka by sa niektoré deti dostali do situácie, keď by ich rodičom nevznikol nárok na daňový bonus a zároveň by deti nemali nárok na dotáciu na stravu. „Rozšírenie cieľovej skupiny detí preto ministerstvo víta a s navrhovanou právnou úpravou sa v plnom rozsahu stotožňuje," uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe k poslaneckému návrhu novely zákona.

Nárok na štátom dotované obedy v materských a základných školách majú mať okrem detí rodičov v hmotnej núdzi aj deti rodičov, ktorí sú poberateľmi dôchodku, opatrovateľského príspevku alebo nezamestnaní. Vyplýva to z poslaneckého návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý parlament v polovici mája posunul do druhého čítania. Pôjde o deti, ktorých obaja rodičia alebo obe osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti, dostávajú starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, peňažný príspevok na opatrovanie alebo sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie.

Na vznik nároku na štátnu dotáciu na stravu pre deti bude stačiť, aby obaja rodičia spĺňali jednu z navrhovaných podmienok. Pôjde napríklad o rodičov, z ktorých jeden dostáva starobnú penziu a druhý je evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce. „Ide o skupinu detí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že ich rodičom nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pre deti do 15 rokov veku z dôvodu, že spravidla zárobkovú činnosť nevykonávajú," uviedli koaliční poslanci. Deti nezamestnaných rodičov, poberateľov dôchodkov alebo príspevkov na opatrovanie by totiž podľa pôvodnej právnej úpravy nemali nárok na dotovaný obed a ich rodičia by zrejme nemali nárok na zvýšený daňový bonus.

Od nasledujúceho školského roka budú mať rodičia detí navštevujúcich materskú alebo základnú školu nárok buď na štátom dotovaný obed, alebo na vyšší daňový bonus na dieťa. Pracujúci rodičia budú mať namiesto dotovaných obedov pre ich deti nárok na vyšší daňový bonus na dieťa. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla tohto roka zvýši na 1,7 násobku a od 1. januára 2022 na 1,85 násobku základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.

15 debata chyba
Viac na túto tému: #Milan Krajniak #obedy zadarmo