Mestá Holého návrh stavebného zákona nepresvedčil. Stavebný poriadok má zostať v ich kompetencii

Neprešiel ani týždeň a zvady okolo návrhov zákona o výstavbe a zákon o územnom plánovaní pokračujú. Do pripomienkového konania oba predložil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Návrhy majú nahradiť teraz platný stavebný zákon, ktorý má už 45 rokov a viackrát bol novelizovaný.

19.05.2021 11:05 , aktualizované: 15:48
debata (1)

Mestá a obce sú proti navrhnutým úpravám, nepozdáva sa im ani Holého argumentácia. Ten nesúhlasí s tým, žeby mestá a obce k príprave nepozval. „Únia miest Slovenska ako jeden z dotknutých subjektov bola oslovená tiež, ale žiaľ, ako jediná odmietla s nami rokovať a zaslala nesúhlasné stanovisko k pozvaniu na pracovné stretnutie,“ informovala minulý týždeň Holého kancelária.

„Únia miest Slovenska je znepokojená z toho, že pán Holý pokračuje v šírení klamstiev, keď tvrdí, že samospráva sa bude odmietavo stavať ku akejkoľvek zmene,“ informovala jej hovorkyňa Daniela Piršelová. Mestá podľa nej už dlhodobo presadzujú zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy v oblastiach, ktoré vláda za celé obdobie nezvládla. „Únia miest Slovenska nechce byť spoluzodpovedná za jej zlyhávanie a preto ani nenamietala voči prevzatiu zodpovednosti štátu v oblasti stavebného poriadku,“ hovorí Piršelová.

Vláda podľa Únie miest Slovenska rýchlo zabudla na to, že „nebyť predstaviteľov samosprávy, nemohli by členovia vlády robiť mediálne výstupy o lepšej pandemickej situácii“. „Nestačí ďakovať, nestačia alibistické, kamuflážne rokovania a plošné odmietania pripomienok, je potrebné partnersky komunikovať,“ dodáva Piršelová.

Župy nemôžu byť nadradené mestám

„Pán Holý zneužíva a deformuje výstupy z osobných rozhovorov, v tomto prípade s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom, keď podsúva, že únia nesúhlasí s jeho návrhom o nadradení VÚC mestám, lebo chce okliešťovať právomoci vyšších územných celkov,“ vysvetľuje Piršelová. Únia miest Slovenska podľa nej od počiatku tvrdí, že regionálna samospráva má zmysel, ale iba v prípade odovzdania ďalších úloh územnej samospráve a to najmä zo strany centrálnej vlády. To však neznamená, že majú byť župy nadriadené mestám a obciam, upozorňuje Piršelová. „Čo si myslia niektorí predsedovia samotných VÚC, alebo na čom sa dohodli s pánom Holým, je v tomto prípade irelevantné,“ hovorí.

Únia miest Slovenska preto presadzuje zrušenie delených kompetencií medzi VÚC a obcami a navrhuje ponechať ich miestnej samospráve v súlade s princípom subsidiarity. A to „na rozdiel od pána Holého, ktorý chce delenie kompetencií rozširovať“, tvrdí Piršelová. Spory v rámci verejnej správy má riešiť príslušný správny súd a je neprípustné, aby župy boli odvolacím orgánom voči rozhodnutiam obcí, dodáva.

Zodpovedná má byť vláda

Holý podľa únie opakovane účelovo presúva zodpovednosť za negatívne nálezy Generálnej prokuratúry a NKÚ v oblasti preneseného výkonu na mestá a obce. Zodpovednosť za prenesený výkon má v súlade s Ústavou SR vláda, tvrdia mestá. „Je preto otázne, aké právomoci má v tejto oblasti rezortný minister alebo programové vyhlásenie vlády. Vláda mohla celé desaťročia robiť opatrenia na zvýšenie kvality a efektívnosti stavebného konania, ale namiesto toho podporovala nezákonnosť vo financovaní, keď nedofinancovala úlohy, ktoré si „objednala“ u obcí,“ tvrdí Piršelová. Ak chce túto situáciu konečne riešiť, ÚMS to iba uvíta, dodáva.

„Pán podpredseda Holý namiesto toho, aby riešil dôvody a bariéry chýbajúcich územných plánov malých obcí, presúva zodpovednosť na VÚC a chce obce aj mestá zákonom podriadiť VÚC, alebo dokonca centrálnej vláde,“ upozorňuje ďalej Piršelová. S čím Únia miest Slovenska podľa nej nesúhlasí – a naopak, dlhodobo presadzuje spoluprácu miestnej samosprávy aj v oblasti územného plánovania. A dokonca odporúča prioritne diskutovať o povinnej spolupráci vo vybraných oblastiach, vrátane územného plánovania, ak obce nebudú ochotné dobrovoľne spolupracovať, doplnila Piršelová.

Len jeden úrad? Mestá nesúhlasia

„Pán podpredseda Holý všeobecne konštatuje, že je potrebný jeden centrálny úrad, pretože riešenie výstavby veľkokapacitných sídlisk často prekračuje možnosti samosprávy. Toto tvrdenie iba dokazuje zlyhanie vlády pri plnení svojej kompetencie v rámci stavebného konania,“ tvrdí Piršelová. Stačilo finančne a personálne zabezpečiť prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na mestá a obce, rovnako ako riadenie stavebných úradov a nemusel by vznikať nový centrálny úrad, vysvetľuje.

Holý: Nová úprava stavebného zákona nie je žiadne Eldorádo

Námietky miest a obcí nenechali chladného ani podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina). „Pri sledovaní verejných vyjadrení pána Rybníčka nevychádzam z úžasu. Pán Rybníček používa klamstvo a manipuláciu ako pracovnú metódu. A to sme opakovane zástupcov Únie Miest Slovenska pozývali na diskusiu a hľadanie názorových prienikov. Naše ponuky však arogantne odignorovali a mám pocit, že finálny návrh zákonov, ktoré išli do MPK ani nevideli,“ odpovedá na otázky denníka Pravda ohľadne vyjadrenia Únie miest Slovenska Holý.

Dodáva, že jeho záujmom je posilniť úlohu samosprávy pri územnom plánovaní, vniesť do procesu urbánnu ekonomiku a sprehľadniť územnoplánovaciu dokumentáciu. „Systematická spolupráca práve so samosprávou, aby do budúcna boli vytvorené čo najlepšie podmienky pre územné plánovanie, a predpokladáme účasť samosprávy aj v stálom poradnom orgáne, ktorý plánujeme zriadiť a kde by mala prebiehať kontinuálna diskusia o tom, kam by malo územné plánovanie smerovať, aké má problémy v praxi, čo bude potrebné, zmeniť, zlepšiť. Je to až cynické uznať, že niekde v malých obciach môže byť situácia eldorádom pre nepoctivých. Ako keby aj okresné či krajské mestá nemali stavby, kde sa neviete dopátrať, kto a kedy a ako toto mohol povoliť a odsúhlasiť a skolaudovať. Toto je stav, ktorý chcú niektorí brániť,“ pýta sa Holý. Dopĺňa, že ponuka na diskusiu stále trvá.

I naďalej si mesta sami určia v územnom pláne pravidlá, kde sa čo bude môcť stavať, tvrdí podpredseda vlády. Nebude to podľa neho ani nový úrad, ani vláda. „Jednotná metodika a zásady územného plánovania a územné plány ako také budú čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie aj pre normálneho človeka. Veľké mestá ako Košice či Bratislava budú mať metropolitné plány, mikroregióny umožnia plánovať potrebné za hranicami obcí,“ tvrdí Holý. Dodáva, že výklad územného plánu nemôže závisieť od aktuálneho politického obsadenia v meste. Aj pri územnom plánovaní musí existovať nejaká právna istota.

Únia klame podľa Holého aj pri opise právomoci VÚC. „Pán Rybníček vykopáva nesprávne dvere, nejde totiž o spor so mnou alebo s vládou. Tým, že pán Rybníček odmietol konštruktívnu diskusie a VÚC naopak do nej vstúpili, je logické, že predstavy pána Rybníčka zostali len na jeho stole,“ tvrdí. Ide o dlhodobý kompetenčný konflikt medzi VÚC a samosprávami, na ktorý dopláca občan, dodáva podpredseda vlády.

Nepravdivé sú i tvrdenia, že sa ide uľahčiť lobing developerom, upozorňuje Holý. „Základom zmeny, na ktorej pracujeme, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel – vyhrávať nemá ten, kto sa vyzná v spleti pravidiel, a ani ten, kto dokáže odsúvaním lehôt brániť rozvoju obcí, alebo ten, ktorý je kamarát starostu. Uspieť má ten, kto dodrží jasné, moderné, prehľadné a zrozumiteľné pravidlá a oboznámi občana bez skrývania a transparentne. Pravidlá, ktoré budú jednotné na celom Slovensku. Tak aké Eldorádo zavádzame,“ pýta sa Holý.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #Únia miest Slovenska #Holý