Finančná správa si bude môcť vyžiadať dodatočné informácie o hotovosti, posielanej cez hranice EÚ

Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. V prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, ich bude môcť Finančná správa aj zadržať.

04.05.2021 19:03
rodina, figúrky, peniaze, euro, vrece, váha Foto:
Podozrivú hotovosť bude môcť Finančná správa aj zadržať.
debata (1)

O posielaní väčšej finančnej hotovosti v balíku, liste alebo v batožine bez sprievodu cez hranice EÚ bude môcť finančná správa (FS) žiadať informácie a zároveň bude môcť tieto prostriedky v prípade podozrenia, že majú súvislosť so spáchaním trestného činu, aj zadržať.

Hlásenie s podrobnými informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí či o ich pravdepodobnom použití by mal odosielateľ alebo príjemca doručiť v lehote 30 dní. Vyplýva to z novely colného zákona, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

Legislatíva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, tiež spresňuje podmienky, za akých môže colný úrad zadržať tovar dovezený na územie EÚ. „Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR. Novela zároveň upravuje podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty.

Návrh tiež spresňuje, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad. Zároveň ustanovuje, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Finančná správa #posielanie hotovosti #hotovosť v liste #colný zákon