Rast minimálnej mzdy či odškodnenie. Odborári navrhujú desať opatrení na obnovu ekonomiky

Odborári z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR vo štvrtok predstavili návrh desiatich „pokoronových“ opatrení na obnovu ekonomiky po pandémii nového koronavírusu. Návrhy sú postavené na troch pilieroch – obnova zdravotníctva a podpora zdravia, sociálne veci a oblasť práce.

29.04.2021 20:28
debata

Prvým opatrením je zvyšovanie miezd a posilnenie kolektívneho vyjednávania. Odporúčajú rast minimálnej mzdy či mzdových príplatkov, posilnenie dohody o raste miezd, podporenie vyjednávania či doplnenie Zákonníka práce v oblasti uplatňovania práce z domu. Takisto navrhujú zvýšiť prídavky na deti a nezdaniteľnej časti základu dane.

Druhým pravidlom by malo byť vytvorenie dotačných a grantových schém na naštartovanie ekonomiky. Pri tomto bode odborári navrhujú napríklad odškodniť povinne uzatvorené prevádzky, zaviesť grantové schémy alebo štátne zvýhodnené úvery pre podnikateľov, či odškodniť mestá a obce.

monika uhlerová Čítajte viac Plán na oživenie ekonomiky po uvoľnení opatrení neexistuje, varujú odborári

Ako tretí bod odborári navrhli skracovať pracovný čas. Odporúčajú znížiť nadčasovú prácu, počet hodín nočnej práce a za diskusiu by podľa nich stáli aj možnosti úpravy pracovného času. Takisto navrhujú zvýšiť výmeru dovolenky dohodnutej v kolektívnych zmluvách a rozšíriť čerpanie „sick days“, teda voľných dní s plnou náhradou mzdy pri dočasnej zdravotnej indispozícii.

Trh práce a zamestnanosť

Štvrtý nápad odborárov sa týka aktívnych opatrení trhu práce a politiky zamestnanosti. Navrhujú prehodnotiť tieto opatrenia, zaviesť individuálne služby zamestnanosti, zvýšiť dávky v hmotnej núdzi, pokračovať v schémach podpory zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) aj po uvoľnení opatrení a tiež zmeny v dávkach nezamestnanosti.

Piatym bodom je predchádzanie násiliu a obťažovaniu na pracovisku, šiestym návrhom na obnovu ekonomiky je zabezpečiť rovnosť príležitostí. Dopomohli by k tomu zosúladenie práce a rodinného života aj vďaka zvýšeniu dostupnosti predškolských zariadení v neštandardnom čase, posilnenie kratších pracovných úväzkov alebo opatrenia cielené na zamestnávanie starších ľudí.

Monika Uhlerová, KOZ, Konfederácia odborových zväzov Čítajte viac Odborárka: Spolupráca s Hlasom a Smerom je vymyslená. Krajniak účelovo klame

Školstvo a vzdelanie

Po siedme by chceli odborári zlepšiť sociálny dialóg, k čomu by pomohlo i posilnenie dôležitosti tripartity a jej váhy pri tvorbe politík štátu. Navrhujú tiež štrukturálne reformy, ktoré by sprevádzali napríklad investície do rôznorodých priemyselných výrob či dobudovanie infraštruktúry, ale takisto aj odbúravanie byrokracie a boj proti korupcii.

Deviaty návrh sa týka školstva a vzdelávania, odborári odporúčajú vytvárať prognózy trhu práce, prepojiť vzdelanie s trhom práce či analyzovať možnosti nastavenia univerzálneho príjmu.

Posledným navrhnutým bodom je zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to napríklad cez hygienický príplatok, posilnenie rekondičných pobytov alebo prehodnotenie nastavenia nemocenského a ošetrovného.

debata chyba
Viac na túto tému: #ekonomika #odborári #KOZ