Ovocinári budú dostávať priamu podporu na celú uznanú plochu ovocného sadu

Slovenskí pestovatelia ovocia majú dôvod na radosť, nie však z počasia. Dlhoročný legislatívny problém, kvôli ktorému im boli krátené dotácie priame podpory na ovocný sad, je vyriešený.

28.04.2021 11:50
debata

Slovenskí ovocinári mali roky vážny problém. Pri platbách na plochu boli nejasné smernice, ktoré im nepriznávali dotácie na obratliskovú plochu okolo sadu, ktorá slúžila na jeho obhospodarovanie. Pri kontrolách PPA dochádzalo ku kráteniu dotácií, alebo sporom, ktoré na dlhý čas pozastavovali, respektíve krátili platby.

Po rokovaní s ovocinármi sa tento problém rozhodol riešiť generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ing. Jaroslav Jánoš. Inicioval stretnutie s Ministerstvom pôdohospodárstva, aby sa nejasnosti vyriešili: "Cieľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je podporovať slovenských poľnohospodárov v ich činnosti a nie im klásť prekážky a komplikovať prácu nejasnou legislatívou.“ Zároveň dodal, že pestovatelia, ako aj a producenti potravín sú pre slovenskú ekonomiku kľúčoví, pokiaľ chceme byť potravinovo sebestační.

Výsadby ovocných sadov sú legislatívne upravené Metodickým usmernením od roku 2016, ktoré vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a v ktorom bola zadefinovaná výmera ovocného sadu, ktorá je uznávaná Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Podľa tohto usmernenia sa do výmery ovocného sadu započítava aj nutná plocha pre mechanizačnú techniku – tzv. obratliská. Tieto plochy však PPA pri výkone svojich kontrol neakceptovala a dotácie ovocinárom krátila. Ku kráteniu dochádzalo hlavne z dôvodu nejasnej a rôznej interpretácie usmernenia, ku ktorej Ministerstvo vydalo v apríli na žiadosť PPA detailný výklad, ktorý usmernenie zjednotil.

Dotáciu PPA odteraz poskytne ovocinárom v plnej výške na celý ovocný sad, ktorý je registrovaný a uznaný na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom. K obhospodarovanej trvalej výsadbe sa bude počítať aj tzv. obratliskový priestor, ktorý nepresahuje 12 metrov na začiatku a na konci riadkov a 8 metrov po stranách pozdĺžne vysadených radov stromov a krov.

„Ďakujeme Ing. Jaroslavovi Jánošovi, generálnemu riaditeľovi PPA, za koordináciu riešenia tejto problematiky", píše predseda ovocinárskej únie SR, Ing. Marián Varga a dodáva: "Obrovský kus napätia je odstránený a to dáva dobré podmienky pre prácu, vďaka čomu je radosť podnikať.“

Slovenskí ovocinári dokážu pri vynikajúcich priaznivých klimatických podmienkach vypestovať ročne do 40% ovocia mierneho pásma. V posledných rokoch však zápasia s nepriaznivým počasím a celkovou zmenou klímy, v dôsledku čoho úroda klesá. Okrem počasia im prácu komplikuje aj problém s nedostatkom pracovnej sily a zložitá legislatíva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora #ovocinári