Dve novely zákona o potravinách dočasne stopli, vláda agroministrovi zrušila aj niektoré ďalšie úlohy

Kabinet Eduarda Hegera na stredajšom rokovaní dočasne stopol dve novely zákona o potravinách a agroministrovi Jánovi Mičovskému zrušil aj niektoré ďalšie úlohy. Úlohy z uznesenia vlády ukladali ministrovi pôdohospodárstva povinnosť predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona o potravinách, ktorým sa mala znížiť minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená. Druhý návrh novely zákona o potravinách mal umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Vzhľadom na pandémiu COVID-19, ako aj na dĺžku trvania legislatívneho procesu, navrhla vláda pre tieto úlohy zmenu termínu z pôvodného termínu do 31. marca do 30. septembra 2021.

14.04.2021 16:16
debata

„Novelizácia zákona o potravinách je aktuálne v legislatívnom procese, no pre aktuálny vývoj pandémie COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia je proces zasadania pracovných skupín komplikovanejší a prejednávanie pripomienok je časovo náročné. Predmetný návrh zákona, ktorým sa malo zabezpečiť plnenie úloh bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. V rámci neho bolo uplatnených 70 pripomienok, z toho 39 zásadných. Počas vyhodnotenia predložených pripomienok a rozporových konaní boli rozpory s povinne pripomienkujúcimi subjektmi odstránené, avšak prišlo k zásadným zmenám textu návrhu, čo v zmysle ustanovenia znamená opätovné predloženie na medzirezortné pripomienkové konanie," ozrejmil v materiáli predloženom na rokovanie vlády agrorezort.

Okrem toho vláda zrušila pre Mičovského úlohu z uznesenia vlády, ktorá mu ukladala povinnosť predložiť na rokovanie vlády návrh novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam, ktorým sa malo umožniť odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych podnikateľov. Súčasne sa mal úlohou rozšíriť okruh komodít na predaj z dvora. Hlavným dôvodom pre zrušenie predmetnej úlohy z uznesenia vlády bolo, že po jej prípadnom splnení by novelizované nariadenie bolo v rozpore s platnou európskou legislatívou. Agrorezort aktuálne hľadá riešenie, ako upraviť predaj z dvora tak, aby takáto činnosť bola v súlade s európskou legislatívou.

debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #novela zákona #Ján Mičovský