Sociálna poisťovňa automaticky zvýši pandemickú PN a OČR za apríl na 75 % vymeriavacieho základu

Sociálna poisťovňa (SP) zvýši pandemickú PN a OČR za apríl automaticky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poistenci už zároveň môžu žiadať o znovuposúdenie pandemickej OČR. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

13.04.2021 12:23
debata

Čo sa týka pandemickej OČR, platia doterajšie postupy, o dávku počas krízovej situácie stačí požiadať len raz. „Každý mesiac však treba zaslať pobočke vyplnený formulár čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral,“ spresnila hovorkyňa. Ak teda poistenec pošle čestné vyhlásenie za apríl, SP mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu.

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla aj novinku – prehodnotenie nároku na pandemickú OČR. Požiadať oň možno od 10. apríla. „Ide napríklad o situáciu, ak počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný – poistenec pôvodne nesplnil podmienky nároku – ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napr. mu počas roku 2020 vzniklo nemocenské poistenie, alebo mu bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti,“ dodala hovorkyňa s tým, že poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí. Na prehodnotenie je potrebné SP poslať žiadosť.

sociálna poisťovňa Čítajte aj Na vyplácanie dôchodkov išlo vlani z iných fondov Sociálnej poisťovne 1,73 miliardy eur

Čo sa týka pandemickej PN, SP ju uhrádza od prvého dňa nariadenej karantény, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. V apríli sa výška tejto dávky takisto zvyšuje na 75 %, SP vyplatí vyššiu sumu automaticky, netreba žiadať o zvýšenie. „Stačí tak ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za mesiac apríl 2021 vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume,“ uzavrela hovorkyňa.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pandemická OČR #pandemická PN