Reklamné stavby sa po novom majú povoľovať len na dobu určitú

Povoľovať sa budú najviac na tri roky. Obce budú môcť zároveň iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale sú na území obce.

31.03.2021 13:23
bilbord, reklama, billboard Foto:
Reklamné stavby už nebudú môcť byť povoľované na dobu neurčitú.
debata (1)

Povoľovanie reklamných stavieb na dobu určitú vyplýva z novely stavebného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zvýšiť sa majú aj pokuty za nedodržiavanie zákona. Poslanci tak chcú dosiahnuť znižovanie vizuálneho smogu.

Doteraz sa mohli reklamné stavby povoľovať aj na dobu neurčitú. Povolenie na dobu určitú podľa poslancov zabezpečí, že mestá a obce budú môcť periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb na svojich územiach. „V prípade, že zdôvodnia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania reklamnej stavby,“ skonštatovali poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Ak vlastník nepožiada o predĺženie trvania reklamnej stavby, alebo sa stavebný úrad rozhodne ju nepredĺžiť, bude ju musieť vlastník odstrániť do 30 dní. Ak tak neurobí, má zaplatiť pokutu 1350 eur. Sprísniť sa majú aj pokuty za stavbu bez ohlásenia. Zo súčasných 150 až 450 eur sa má zvýšiť na 450 až 1350 eur.

Podľa doterajšej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len vlastníci alebo prenajímatelia pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja. Po novom bude môcť iniciovať odstránenie aj obec, na ktorej území sa stavby nachádzajú.

V prípade nahlásenia nelegálnej reklamnej stavby, čiže postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez ohlásenia, má stavebný úrad získať povinnosť do 30 dní vydať súhlas s odstránením stavby. Vlastník pozemku či obec tak budú môcť odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka stavby.

Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby na dobu neurčitú sa po novom majú obmedziť najviac na tri roky. Medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb sa pridala aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Po novom budú môcť orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra, posudzovať vplyv reklamnej stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Podľa jedného z predkladateľov poslanca Tomáša Lehotského (Za ľudí) prináša novela pomoc obciam a mestám, keďže budú môcť iniciovať odstraňovanie nelegálnych bilbordov. Prináša tiež efektívnejšiu reguláciu vizuálneho smogu. Poslanec a primátor Nitry Marek Hattas (Za ľudí) pripomenul, že obce a mestá sa často „naťahujú“ s rôznymi firmami, ktoré majú ilegálne osadené stavby na území obce. „Starostovia a primátori dostávajú oddnes veľmi silný nástroj, aby si upratali vo svojich obciach a mestách,“ pripomenul Hattas. Nová legislatíva má byť účinná od 1. mája.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bilbordy #reklamné plochy #reklamné stavby