Vinári vyzývajú na vyplatenie covid podpory a urýchlené riešenie zlej situácie v ich sektore

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska (CVVS) opätovne vyzýva Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a agrorezort o urýchlené riešenie zlej situácie v slovenskom vinohradníctve a vinárstve a na vyplatenie covid podpory. Cech o tom informoval v pondelok. Od vypuknutia pandémie totiž bola vyhlásená iba jediná výzva na podporu za účelom zmiernenia negatívneho dopadu na výrobcov z poľnohospodárskeho sektora z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

29.03.2021 11:22 , aktualizované: 14:09
debata

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre žiadateľov o podporu predstavovala v spomínanej výzve 20 mil. eur. Výzva zo strany agrorezortu bola vyhlásená 24. augusta 2020, dátum podávania žiadostí a uzavretia výzvy bol 22. septembra 2020, pričom v priebehu podávania žiadostí bola upravená a aktualizovaná 7. septembra 2020. Podpora bola rozdelená do troch skupín podľa počtu zamestnancov na žiadateľa.

Vyhodnocovanie výzvy prebiehalo podľa CVVS tesne pred Vianocami a podarilo sa vyhodnotiť a poslať rozhodnutia len časti žiadateľov. „Žiadame o zverejnenie kľúča, podľa ktorého boli títo žiadatelia vyhodnotení a ostatní nie. Avšak veľkej časti žiadateľov do dnešného dňa neprišli žiadne rozhodnutia, či už s kladným, alebo záporným stanoviskom. Žiadatelia s rozhodnutím z decembra do dnešného dňa nemajú vyplatenú túto mimoriadnu podporu,“ upozornil cech. Dodal, že v iných členských štátoch EÚ bola táto podpora žiadateľom vyplatená už v máji 2020 a prebieha vo viacerých krajinách EÚ už druhé a tretie kolo predmetnej podpory.

Na Slovensku sa podľa CVVS využije z indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie tejto výzvy menej ako 4 milióny eur, čo predstavuje efektívnosť čerpania menej ako 20%. „Preto žiadame čo najrýchlejšie vyhlásenie druhého kola COVID-19 výzvy so zvýšenou intenzitou pomoci, aby sa vyčerpala celá výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu,“ dodal cech. CVVS dôrazne žiada objasnenie dôvodu, prečo boli finančné prostriedky z rovnakých výziev v iných členských štátoch efektívnejšie čerpané a v podstatne kratšom čase aj vyplatené.

Ministerstvo pôdohospodárstva tesne po výzve vinárov informovalo, že ešte v máji tohto roka plánuje vyhlásiť štyri mimoriadne dôležité investičné výzvy. Tie budú zamerané na podporu v sektore agropotravinárstva. Investície podporia aj spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde spolu o 337,02 mil. eur, ktoré prispejú k rozvoju pôdohospodárstva a potravinárstva na Slovensku. Cieľom investícií je výrazná obnova podnikov, vybudovanie technológií a zvýšenie konkurencieschop­nosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #vinári #pôdohospodárska platobná agentúra