Od upratovania k reforme, tak vidí svoj rok na ministerstve Mičovský

Boj s korupciou, zlyhania a iné neférové praktiky, ktoré roky sužovali prácu poctivým poľnohospodárom, potravinárom i lesníkom. S týmto všetkým sa muselo začať v marci minulého roka vysporiadavať ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Jána Mičovského (OĽaNO). Ten hneď po nástupe spustil hĺbkovú očistu samotného rezortu - a to vrátane štátnych podnikov a príspevkových organizácií. Po veľkom „upratovaní“ prichádzajú podľa Mičovského na rad i riešenia a ciele pre rozvoj krajiny. Agrorezort na tento rok plánuje i niekoľko dôležitých investičných výziev.

29.03.2021 11:11 , aktualizované: 12:52
Mičovský Foto:
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO).
debata (2)

Zmenu vlády už od prvých dní na každom kroku sprevádzala rozmáhajúca sa pandémia ochorenia COVID-19, na ktorú musel agrorezort vedieť operatívne reagovať a prispôsobiť sa tejto doteraz neobdobnej situácii. Bola to zároveň príležitosť, kedy agrorezort začal výrazne apelovať na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. No i podporu domácich výrobcov a spracovateľov. Jedným z takýchto riešení bol projekt „Zlaté jahňa“ a spustenie predaja jahňacieho mäsa v slovenských obchodoch.

„Naša misia mala od prvých dní veľmi jasný zámer. Ukončiť nosenie obálok s dohodnutými percentami provízií za pridelenie eurofondov,“ povedal minister pôdohospodárstva. zároveň dodal, že sme prišli nastoliť slušnosť a poriadok, nekompromisne sa zbaviť všetkých korupčných schém. Mičovský tvrdí, že sa mu veľa z toho za rok i podarilo.

Vedenie rezortu spustilo krátko po svojom príchode forenzný audit v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). „Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov EUR. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov pravdepodobne spojených s korupciou. Vážne zistenia sme objavili aj v súvislosti s Národným potravinovým katalógom, alebo v štátnom podniku Agrokomplex národné výstavisko,“ hovorí štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko. Kontrolná skupina v tejto súvislosti podala trestné oznámenia a ministerstvo naďalej poskytuje súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre, dodal.

Agrorezort vyplatil najvyššiu štátnu pomoc za posledné štyri roky

Agrorezort napriek náročnému roku spojenom s koronakrízou dokázal vyplatiť najvyššiu štátnu pomoc za posledné štyri roky a celkovo zrealizovať platby v objeme viac ako 766 miliónov eur. Z toho priame platby a neprojektové podpory v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 (PRV) za minulý rok predstavovali čiastku takmer 583 miliónov eur, pri organizácii trhu a štátnej pomoci išlo o viac ako 51 miliónov eur a projektové podpory vlani predstavovali sumu skoro 133 miliónov eur. Významnou pomocou zameranou na špeciálnu rastlinnú výrobu a chov hospodárskych zvierat bolo aj vyplatenie „Zelenej nafty“ vo výške 25 miliónov eur.

V oblasti pôdohospodárstva ďalej agrorezort začal minulý rok realizovať 130 projektov pozemkových úprav v 133 katastrálnych územiach. Zároveň však došlo k zásadnému prehodnoteniu stratégie, keď rezort bude v najbližších rokoch podporovať najmä budovanie spoločných zariadení. Dôvodom je takmer neuveriteľné zistenie, že v minulých rokoch sa týmto zariadením nevenovala žiadna pozornosť, výsledkom čoho je skutočnosť, že katastrálnych území s plne realizovaným plánom pozemkových úprav, teda s tvorbou základných krajinných prvkov máme rovnú nulu. Došlo aj k rozšíreniu informácií tzv. agromáp, kde dnes verejnosť môže nájsť dáta o obvyklej výške nájmu, či poberateľoch podpôr. Agrorezort plánuje aktívne pokračovať v konsolidácii komplikovaných pozemkových vzťahov. Ide o verejné obstarávanie 93 projektov pozemkových úprav a výber ďalších 120 katastrálnych území pre tieto úpravy

Od nástupu nového vedenia bolo jednou z hlavných úloh aj vytvorenie úspory verejných financií odtekajúcich z ministerstva v dôsledku nevýhodne uzatvorených zmlúv. Detekciou toxických kontraktov dokáže rezort v oblasti IT najbližšie dva roky dosiahnuť úsporu takmer 2,6 miliónov eur. Ďalej na prevádzke už teraz šetrí 159 tisíc eur ročne a pracuje na ďalších efektívnych riešeniach v celom rezorte pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Ministerstvo zaviedlo aj transparentné výberové konania pri výbere manažérov v rezorte, jeho organizáciách a v štátnych podnikoch.

V roku 2021 bude rezort pokračovať v plnení programového vyhlásenia vlády. S cieľom čo najviac pomôcť pôdohospodárom, rozvíjať krajinu a tak zvyšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska, zaviedlo ministerstvo v úvode tohto roka aj redistributívnu platbu. V roku 2021 dôjde aj k dorovnaniu podpôr oviec a kôz na úroveň podpory dojníc.

Vzniknúť má Národný lestnícky program na roky 2022 až 2030

Ministerstvo zahájilo participatívny proces prípravy nového Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2022 – 2030. Cieľom je, aby nový strategický dokument rešpektoval požiadavky 21. storočia a aby bol aj takto zabezpečený rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá je pilierom demokracie. V apríli ministerstvo čaká aj 8. ministerská konferencia FOREST EUROPE zameraná na budúcnosť lesov a ich adaptáciu na zmenu klímy. Aktuálne prebieha aj transformácia štátneho podniku LESY SR so zameraním na prechod k prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch.

„Kľúčovou úlohu je dopracovanie Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. V marci bola dopracovaná aktualizácia Intervenčnej stratégie, ktorá bude v najbližšom čase prediskutovaná vo veľkej partnerskej Pracovnej skupine pre vypracovanie Strategického plánu SPP. V pracovných skupinách pracuje vyše 300 expertov, ktorí zastupujú poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke komory a veľké množstvo organizácií,“ hovorí štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Andrej Gajdoš.

Agrorezort plánuje v tomto roku časť zdrojov z Európskeho nástroja na obnovu, ktorá je určená na riešenie dopadov pandémie COVID-19 na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka použiť na navýšenie PRV SR 2014–2020, ktorého obdobie implementácie sa predlžuje o 2 prechodné roky. „Spolu so zdrojmi viacročného finančného rámca a súvisiaceho národného spolufinancovania rátame s navýšením PRV o 940 miliónov eur. Tieto prostriedky budú určené na investície v poľnohospodárstve a spracovanie poľnohospodárskych produktov, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému, ako aj digitálnemu oživeniu sektora, ďalej na podporu ekologického poľnohospodárstva, do obnovy lesných ekosystémov a na leso-environmentálne klimatické opatrenia. Ešte v máji plánujeme vyhlásiť štyri mimoriadne dôležité investičné výzvy,“ spresnil Gajdoš.

Na rozvoj pôdohospodarstva pôjde 337 miliónov eur

Štyri plánované a mimoriadne zaujímavé výzvy budú zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície podporia aj spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorý doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde spolu o 337,02 mil. EUR, ktoré prispejú k rozvoju pôdohospodárstva a potravinárstva na Slovensku. Cieľom investícií je výrazná obnova podnikov, vybudovanie technológií a zvýšenie konkurencieschop­nosti.

„Našli sme lepší spôsob využitia tzv. covid pomoci, ktorá nemá silu meniť krajinu a premietame ju do masívnej modernizácie pôdohospodárstva. Pôdohospodári nepotrebujú almužnu, ale zásadnú podporu spoločného cieľa, ktorým sú zdravé potraviny v zdravej krajine,“ hovorí minister. Je nespochybniteľným faktom, že ministerstvo doposiaľ roky trestuhodne zanedbávalo aj lesníctvo. To sa tiež zmení. V blízkom období predstavíme podrobný plán investícií do našich lesov, dodal Mičovský.

Na podporu lesníctva plánuje agrorezort ešte tento rok vyčleniť zhruba 140 miliónov eur prostredníctvom PRV.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Ján Mičovský #Agrorezort