Rezort práce spustil projekt Rodová rovnosť na pracovisku financovaný z eurofondov

Slovensko v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR cez odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí spustilo národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku. Financovaný bude z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, má pomôcť ženám.

23.03.2021 13:32
debata (10)

Podľa údajov Európskej komisie (EK) každá žena v Európskej únii (EÚ) pracuje v porovnaní s mužmi dva mesiace v roku zadarmo. Jedným z cieľov projektu je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce.

Rezort práce podotkol, že aj keď sa tejto téme venujú mnohé krajiny dlhodobo, prax ukazuje nerovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorej čelia pracujúce rodiny. „Keď dosiahneme lepšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi, podporíme a uľahčíme návrat žien po materskej dovolenke do práce a motivujeme zamestnávateľov prakticky riešiť rovnosť žien a mužov aj v oceňovaní a pracovných podmienkach, vtedy naplníme zmysel projektu a prispejeme k harmonizácii medziľudských vzťahov aj priaznivejšej a zdravšej spoločenskej klíme na Slovensku,“ povedala riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Zuzana Brixová.

Jedným zo zámerov projektu je podpora účasti žien na trhu práce podľa súčasného právneho a politického rámca EÚ. Vzniknúť by mala podporná platforma na zavádzanie opatrení v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života. „Na jednej strane ide o to, aby zamestnávatelia disponovali podrobnejšími informáciami o dôležitosti zosúlaďovania pracovného a súkromného života a aby boli motivovanejší realizovať opatrenia v prospech svojich zamestnancov,“ uviedla Brixová s tým, že na strane druhej je dôležité, aby aj zamestnanci boli dostatočne informovaní o tom, aké opatrenia v oblasti zosúladenia pracovného a súkromného života môžu očakávať od svojich zamestnávateľov a aby boli motivovaní k ich využívaniu.

Výsledkom projektu má byť koncepcia zosúladenia pracovného a rodinného života žien a mužov a jej implementácia u desiatich zamestnávateľov po celom Slovensku. Na samotnom projekte a vypracovaní materiálov sa podieľa skupina expertov a expertiek.

Rezort podotkol, že napríklad rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa pohybuje od 1,4 % v Luxembursku až po takmer 20 % na Slovensku. O čosi väčšie rozdiely sú v Česku, Nemecku, Rakúsku a Estónsku. „Aj keď sa situácia v EÚ zlepšuje, rozdiel sa za posledných osem rokov zmenšil iba o necelé dva percentuálne body,“ upozornil rezort práce.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #rodová rovnosť #MPSVR