NKÚ: Podpora štátu menej rozvinutým okresom cez regionálny príspevok je neúčinná

Vláda SR 20 okresom rozdelila za posledných päť rokov viac ako 62 miliónov eur, no udržateľnému rastu zamestnanosti v regiónoch to nepomohlo.

19.03.2021 09:28
stavba, robotník Foto:
Regionálny príspevok mal pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta. Nestalo sa tak.
debata (3)

Podpora štátu prostredníctvom regionálneho príspevku najmenej rozvinutým okresom nepomáha. Proces tvorby a schvaľovania projektov nie je transparentný, práve naopak, je byrokratický a zdĺhavý. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na základe výsledkov kontroly z roku 2020 zameranej na napĺňanie cieľov definovaných v zákone o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Vláda SR dvadsiatim okresom rozdelila za posledných päť rokov viac ako 62 miliónov eur, no udržateľnému rastu zamestnanosti v regiónoch to nepomohlo. Okresy, podľa predsedu úradu Karola Mitríka, z týchto zdrojov riešili skôr kritickú situáciu zanedbanej infraštruktúry namiesto realizácie projektov podporujúcich vytváranie pracovných miest.

Závažným nedostatkom podľa národných kontrolórov bolo, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele, dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest.

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti... Foto: NKÚ
Nezamestnanosť na Slovensku Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) a priemerná dlhodobá nezamestnanosť (DN) v najmenej rozvinutých okresoch za obdobie 2016 - 2020 (%).

Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra, alebo sa riešili dlhodobo zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola takáto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie zamestnanosti cez napr. nákup traktora, rozšírenie čističky odpadových vôd či výmenou zastaranej výrobnej technológie v súkromnej spoločnosti nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne použitie štátnych financií.

Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta, boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1700 pracovných miest. V priemere tak bolo jedno nové pracovné miesto podporené sumou 20 tisíc eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a ani zodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #štátna podpora #regionálny rozvoj #nezamestnanosť na Slovensku