Slovensko prijalo rozhodnutie Rady Európskej únie o systéme vlastných zdrojov

Slovensko sa pridalo ku krajinám, ktoré už schválili rozhodnutie Rady EÚ o systéme vlastných zdrojov Únie z decembra minulého roka. To okrem iného zvyšuje strop vlastných zdrojov EÚ z 1,2 % na 1,4 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ a o ďalších 0,6 % HND po roku 2027 do roku 2058 na splatenie Nástroja EÚ pre budúce generácie. Vyplýva to z materiálu Návrh na prijatie rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktorý v stredu schválila vláda.

17.03.2021 11:23
debata

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť až po schválení členskými štátmi a účinné bude prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po doručení posledného oznámenia od jedného z členských štátov. Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré návrh predložilo, zdôvodnilo jeho predloženie do vnútroštátneho schvaľovacieho procesu tým, že rozhodnutie musí byť v podmienkach Slovenskej republiky schválené rovnakým spôsobom ako medzinárodná zmluva.

V súčasnosti získava EÚ prostriedky zo zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty jednotlivých štátov a na výbere cla. Nové rozhodnutie tieto zdroje upravuje, no zároveň zavádza nový zdroj príjmu EÚ založený na množstve nerecyklovaného plastového odpadu. V budúcnosti EÚ ráta aj s príjmami z uhlíkového či digitálneho cla.

Rozhodnutie je súčasťou schváleného balíka viacročného finančného rámca Únie na roky 2021 – 2027 a plánu obnovy. Slovensko podľa MF môže z týchto kapitol rozpočtu EÚ čerpať finančné prostriedky vo výške až 26,1 miliardy eur. Na financovaní rozvoja politík EÚ na nastávajúce obdobie dlhodobého rozpočtu sa SR bude podieľať sumou vo výške približne osem miliárd eur. Na splatení istiny finančných príspevkov z nástroja na obnovu sa bude Slovensko spolupodieľať sumou v odhadovanej výške 3,9 miliardy eur a istina sa bude splácať až po roku 2028.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #vlastné zdroje
Flowers