Prioritou pri modernizácii železníc je revitalizácia najviac vyťažených tratí s najväčším meškaním vlakov

Najvyššou prioritou pri modernizácii železničnej infraštruktúry je revitalizácia najviac vyťažených tratí s najväčším meškaním vlakov. Zlepšenie môže rýchlo priniesť odstraňovanie kapacitných úzkych miest a automatizácia dopravy. Tá je na Slovensku nízka a spôsobuje vysoké prevádzkové náklady. Informoval o tom Útvar za hodnoty peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií s tým, že plánovanie investícií do najviac potrebných projektov uľahčí analytická metodika plánovania a určovania priorít, ktorú pripravil útvar v spolupráci s rezortom dopravy.

15.03.2021 16:36
debata

Doterajšie rozsiahle a nákladné modernizácie železničných koridorov zvyšovali v posledných dvoch desaťročiach atraktivitu železníc len pomaly a odčerpávali zdroje nevyhnutné na rekonštrukciu a menej náročnú modernizáciu aj ďalších významných tratí. Pri veľkých projektoch bude mať aj vzhľadom na medzinárodné záväzky vyššiu prioritu rozvoj TEN-T siete. K prioritám patria krátke úseky pri Leviciach a Lučenci, kde vlaky veľmi meškajú, ako aj revitalizácia a zvýšenie kapacity prímestských tratí v okolí Bratislavy, Košíc a Prešova, či diaľkové riadenie staníc a celých tratí v okolí Nitry.

Železnice SR (ŽSR) budú mať viac peňazí na rozvoj infraštruktúry vďaka plánu obnovy a eurofondom. Kľúčom k efektívnemu využitiu týchto zdrojov je rýchla a kvalitná príprava prioritných projektov. Priemerná dĺžka prípravy projektov je päť rokov. Na zrýchlenie treba podľa útvaru zlepšiť legislatívne podmienky a kapacitne posilniť prípravu projektov. Na základe zoznamu priorít, súčasnej pripravenosti projektov a dostupných zdrojov bude zverejnený harmonogram pre prípravu a realizáciu projektov zameraných na modernizáciu železničnej infraštruktúry na Slovensku.

Väčšina železničných tratí s frekventovanou dopravou potrebuje do 10 rokov komplexnú rekonštrukciu s orientačnými nákladmi 4 miliardy eur. Celková identifikovaná požiadavka ŽSR na kapitálové výdavky dosahuje približne 8 miliárd eur do roku 2030, čo zahŕňa revitalizáciu tratí a rozvoj TENT-T koridorov. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje bola podľa rezortu dopravy aj ÚHP potrebná priorizácia projektov. Projekty zamerané na rozvoj TENT-T koridorov sú naprojektované na približne 5,67 miliardy eur.

Projekty sú v rámci priorizácie rozdelené do 4 kategórií podľa typu intervencie a významu. Ide o revitalizáciu tratí v zlom stave, odstraňovanie úzkych miest a diaľkové riadenie dopravy, modernizáciu siete TENT-T. Do štvrtej kategórie patria projekty zamerané na rozvoj vrátane elektrifikácie tratí, zvyšovania rýchlosti či výstavby nových zastávok. Dostupné zdroje na rozvoj železničnej infraštruktúry bez nákladov na údržbu do roku 2030 sú približne 0,33 percenta HDP ročne, teda 334 miliónov eur. Zdroje však môžu dosiahnuť aj 0,43 percenta HDP ročne, teda 434 miliónov eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #železnice #vlaky #Útvar hodnoty za peniaze