Európska únia spustila prvú fázu nového systému kontroly dovážaných tovarov ICS2

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že uvádza na trh nový systém kontroly dovozu (ICS2), ktorý významne posilní "prvú líniu obrany" colnej únie pred bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavuje nezákonná preprava tovarov cez vonkajšie hranice EÚ.

15.03.2021 16:08
debata

V prvej fáze sa ICS2 zameria na poštové a expresné zásielky prichádzajúce do EÚ alebo cez Európu letecky, neskôr sa nový systém kontroly dovozu použije na všetky spôsoby nákladnej dopravy.

Komisia pripomenula, že ICS2 ako nová a pokročilá platforma pre riadenie rizík v oblasti dovozu tovarov postupne nahradí existujúci systém kontroly dovozu. Udeje sa to v troch fázach, od 15. marca 2021 do 1. marca 2024.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol, že ICS2 prinesie „skokovú zmenu“ v schopnosti colných orgánov chrániť občanov a vnútorný trh EÚ pred hrozbami, ktoré predstavuje preprava nebezpečného a nezákonného tovaru. „Pomôže dosiahnuť účinnejší prístup k colným kontrolám, založený na riziku v našich rýchlo sa rozvíjajúcich dodávateľských reťazcoch, podporí rovnaké podmienky a uľahčí legitímny obchod cez naše vonkajšie hranice,“ vysvetlil komisár.

Nový program zahŕňa úplné prepracovanie súčasného režimu z hľadiska IT, riadenia colných rizík a obchodných operácií. Bol pripravený v úzkej spolupráci medzi eurokomisiou, colnými orgánmi členských štátov EÚ a podnikmi.

Prvá fáza ICS2 po prvýkrát zavedie predbežné informácie o náklade v prípade poštových zásielok vopred. To colným orgánom pomôže riešiť širokú škálu prevážaných nebezpečných tovarov v kontexte rozsiahleho a rastúceho toku elektronického obchodovania. Či už ide o zbrane alebo omamné látky, falošné lieky alebo nebezpečné hračky, dodávateľské reťazce sa budú aj naďalej snažiť využívať nelegálne možnosti, ktoré ponúkajú veľké toky malých balíkov po celom svete.

Dve ďalšie fázy ICS2 zavŕšia túto reformu, keď druhá fáza má v marci 2023 rozšíriť kontrolu na všeobecný letecký náklad a tretia fáza, navrhnutá na rok 2024, sa bude týkať už aj tovarov dovážaných do Únie námornou, železničnou a cestnou dopravou.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #dovoz