Lízingové spoločnosti odložili vlani splátky pri viac ako 30-tisíc zmluvách

Počas minulého roka odložili členovia Asociácie lízingových spoločností (ALS) SR splátky úverov a lízingov pri viac ako 30.000 zmluvách. V niektorých odvetviach spoločnosti stále dostávajú žiadosti o odklad. Informovala o tom ALS.

15.03.2021 15:59
debata

Asociácia priblížila, že obstarávacia cena predmetov financovaných prostredníctvom členov ALS dosiahla počas minulého roka 2,1 miliardy eur, čo bolo medziročne o 18 % menej. Išlo o takmer 70.000 nových zmlúv s rovnakým medziročným poklesom. Z hlavných komodít mali v roku 2020 najmenší medziročný pokles financovania osobné a úžitkové automobily. O niečo horšie sa medziročne vyvíjalo financovanie strojov, zariadení a technológií. Najhlbší pokles dosiahlo financovanie nákladných vozidiel.

„Lízingové spoločnosti však v roku 2020 najmä pomáhali svojim klientom s odkladom ich splátok lízingov a úverov, a to tak pred prijatím zákonných opatrení, ako aj po ich prijatí. Približne polovica všetkých odkladov bola totiž vykonaná na základe zákonných opatrení a druhá polovica nad rámec, len na základe dohody klienta a lízingovej spoločnosti,“ tvrdí predseda ALS Richard Daubner.

Členovia asociácie podľa jeho slov odložili v celom minulom roku splátky úverov a lízingov pri viac ako 30.000 zmluvách, pričom išlo o klientov s angažovanosťou viac ako 1 miliarda eur. „V niektorých odvetviach slovenského hospodárstva lízingové spoločnosti ešte stále dostávajú žiadosti o odklad splátok, ide napríklad o prevádzkovateľov rekreačnej autobusovej dopravy,“ dodal.

Dominantným zákazníkom lízingových spoločností zostal podnikateľský sektor, ktorého podiel na novom obrate lízingových spoločností sa v roku 2020 zvýšil na 89 %. Z hľadiska finančných produktov mali klienti aj naďalej najväčší záujem o finančný a operatívny lízing, ktorých podiel na nových obchodoch lízingových spoločností tvoril dohromady až 56 %.

Obratovo najsilnejšou komoditou na lízingovom trhu zostáva financovanie osobných a úžitkových vozidiel. Nový objem financovania dosiahol počas uplynulého roka výšku 1,2 miliardy eur, čo bolo medziročne o 14 % menej. Záujem o nové vozidlá sa medziročne prepadol o 20 %, financovanie jazdených áut však pokleslo len mierne, o 1 %.

Objemovo druhou najvýznamnejšou komoditou zostalo aj počas minulého roka financovanie strojov, zariadení a technológií, ktoré medziročne stratilo 20 %, a výška obchodov tu dosiahla 480 miliónov eur. Počet nových zmlúv bol viac ako 7300, čo je v kusoch medziročne o 15 % menej. Financovanie nákladných vozidiel s novým objemom 281 miliónov eur bolo medziročne až o 32 % nižšie. Pri počte vyše 4700 zmlúv to bol v kusoch medziročný pokles o 22 %.

Vzhľadom na zvýšený rast priemerného veku registrovaných vozidiel považuje ALS za nevyhnutnú pre Slovensko dekarbonizáciu dopravy. Preto spoločne s inými zamestnávateľskými združeniami navrhuje opatrenia na zvýšenie využívania vozidiel s alternatívnym pohonom. Prvou z možností, ako zvýšiť podiel vozidiel s nízkymi emisiami, je podľa ALS využiť plán obnovy. Považuje za nevyhnutné zvýšiť atraktivitu využívania vozidiel s nízkymi emisiami priamou dotáciou na nákup vozidla a tiež daňovými a inými zvýhodneniami. Asociácia aktuálne spolu s inými združeniami pripravuje návrh daňových zvýhodnení, ktoré môžu do budúcnosti systémovo motivovať na výber ekologického, nízkoemisného vozidla.

debata chyba
Viac na túto tému: #lízing #splátky