ZMOS žiada spresniť prístup k deinštitucionalizácii posudkovej činnosti

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada spresnenie prístupu k deinštitucionalizácii posudkovej činnosti. Informoval o tom ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Túto zásadnú pripomienku k Národnej stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a služieb náhradnej starostlivosti adresovalo združenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Združenie tvrdí, že treba vnímať aj reálne možnosti a nevyhnutné potreby samospráv.

15.03.2021 10:48
debata

ZMOS zároveň požaduje zavedenie jednotného systému posudkovej činnosti, čo rezort práce aj avizuje. V dokumente však podľa Kaliňáka treba bližšie špecifikovať práve túto časť. „Zjednotenie systému môže znamenať jednak organizačné úpravy, ktoré môžu byť čisto formálne, ale môže ísť aj o zjednotenie posudkovej činnosti v zmysle odborného a kvalitatívneho prístupu,“ vysvetlil Kaliňák s tým, že dokument ráta so splnením cieľov do roku 2025, čo ZMOS považuje za krátky časový horizont, práve preto treba túto časť opatrenia spresniť.

Podľa Kaliňáka vnímajú mestá a obce sociálne služby ako svoju originálnu kompetenciu prepojenú na prerozdelenie finančných prostriedkov z podielových daní. Pripomenul aj minuloročný prieskum ZMOS-u. Z neho vyplynulo, že 37,8 % samospráv vykonáva posudkovú činnosť priamo vo svojej réžii. Zabezpečenie posudkovej činnosti cez spoločný obecný úrad využíva 21,8 % samospráv a z nich 2,2 % ju vykonáva v rámci spoločného obecného úradu aj pre iné obce. Viac ako pätina samospráv posudkovú činnosť nevykonáva a jej vykonávanie ani nezabezpečuje. „Zvyšných 15,5 % respondentov sa k danej otázke nevedelo vyjadriť,“ pripomenul Kaliňák.

debata chyba
Viac na túto tému: #ZMOS #MPSVR #mestá a obce