Na zlepšenie podnikania má ísť z Plánu obnovy 10 miliónov. Podľa firiem je to smiešne

Na zlepšenie podnikateľského prostredia by malo ísť z plánu obnovy približne 10 mil. eur. Z celkového balíka v sume 6 mld. eur by tak na pomoc podnikateľom malo ísť necelých 0,2 percenta. Dokument predložený do medzirezortného pripomienkového konania pritom počíta s tromi reformami, a to zníženie regulačného zaťaženia podnikania, zjednotenie a elektronizácia procesu insolvenčných konaní a s reformou verejného obstarávania. Samotní podnikatelia s predstaveným plánom spokojní nie sú. „Suma vyčlenená priamo na zlepšenie podnikateľského prostredia je smiešne nízka. Radšej to viac nebudem komentovať. Tie tri veci nie sú reformami, pretože za 10 mil. eur nespravíte reformu," reagoval stručne výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina.

09.03.2021 13:07
debata (2)

Cieľom zmien by podľa plánu obnovy malo byť zníženie nadmerného administratívneho a regulačného zaťaženia podnikateľov. Zaviesť by sa malo pravidelné vyhodnocovanie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií, ale aj nové pravidlá pre zabezpečenie efektívneho procesu znižovania regulácií. Od digitalizácie procesov insolvenčného konania si zase štát sľubuje znížiť čas a náklady potrebné pre ukončenie podnikania. „Zadefinuje sa legislatívny rámec pre zavedenie digitalizovaného insolvenčného konania. Zmeny sa budú dotýkať oblastí likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia, riešenia hroziaceho úpadku a núteného speňažovania majetku," približuje materiál. V rámci zmien v procese verejného obstarávania sa očakáva jeho zjednodušenie, zrýchlenie, zefektívnenie a zvýšenie jeho transparentnosti.

Zníženie regulačného zaťaženia podnikania je podľa podnikateľov pekná myšlienka, ale nezmyselná a nerealizovateľná. Lepšie by bolo podľa Serinu vytvoriť štandardy na posudzovanie dopadov legislatívy na podnikanie, aby bolo možné ich vyčíslenia s niečim porovnať a odkontrolovať či ide o „blud" alebo reálne číslo. „Zjednotenie a elektronizácia procesu insolvenčných konaní je viac otázkou ministerstva spravodlivosti a za 10 mil. eur vám na Slovensku pre štát nenaprogramuje nikto ani stránku, tu sa informatizácia bez výsledku ráta v desiatkach až stovkách miliónov," doplnil. V súvislosti s reformou verejného obstarávania aliancia pripomenula, že už teraz máme dva zásadné návrhy novely zákona o verejnom obstarávaní. „Takže ak po tejto legislatívnej smršti ešte niekto ide robiť reformu verejného obstarávania, tak som zvedavý, čo si pod tým predstavuje," uzavrel Serina.

Minister financií Eduard Heger na pondelkovej tlačovej besede v súvislosti so zdrojmi pre podnikateľský sektor upozornil, že plán obnovy vyslovene nie je určený na aktuálnu pomoc podnikateľom v období pandémie. „Plán obnovy má byť štrukturálny dokument, aby sa celá Európska únia štrukturálne posunula k vyspelosti, preto je taky silný dôraz na reformy," objasnil. To, čo podľa šéfa rezortu financií potrebuje slovenský podnikateľský sektor najviac, je stabilita, jednoduchosť a zdravé konkurenčné prostredie. „My potrebujme debyrokratizovať, potrebujeme nastaviť podmienky tak, aby bola rovnosť príležitostí, a to je práve o tých reformách a nie o samotných financiách," skonštatoval Heger.

Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj samotný plán obnovy. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít – zelená ekonomika (2,170 mld. eur), vzdelávanie (800 mil. eur), veda, výskum a inovácie (700 mil. eur), zdravie (1,45 mld. eur) a efektívna verejná správa (1,03 mld. eur). Konečný termín pre zaslanie finálnej verzie plánu obnovy je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, 30. apríl tohto roku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Podnikateľská aliancia Slovenska #plán obnovy