SPPK žiada Mičovského o stiahnutie zákona o neprimeraných podmienkach

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v piatok (5. 3.) požiadala listom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského (OĽANO) o stiahnutie novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z legislatívneho procesu. Informoval o tom Matej Korpáš z tlačového odboru SPPK.

05.03.2021 13:57
debata

Stiahnutie novely komora podľa neho požaduje z dôvodu pokračujúceho enormného politického tlaku na zmeny zásadných ustanovení zákona o neprimeraných podmienkach, ktoré budú viesť k oslabeniu postavenia poľnohospodárov a potravinárov v dodávateľskom reťazci.

Zákon, ktorý sa otváral s cieľom implementácie európskej smernice o nekalých obchodných praktikách nakoniec podľa SPPK vedie k vypusteniu zásadných neprimeraných podmienok, ktoré boli do legislatívy zapracované na základe reálnych neprimeraných praktík uplatňovaných zo strany obchodu.

Platnosť týchto neprimeraných podmienok trvala len od mája 2019 a SPPK zastáva názor, že neexistujú pádne dôvody na ich vypustenie. Z reálneho života totiž nevymizli.

„Zákon musí byť z nášho pohľadu vyvážený pre všetky subjekty naprieč celou agropotravinárskou vertikálou a mal by docieliť, aby obchodný vzťah bol obojstranne výhodný. Zákon je preto potrebné meniť na základe európskej smernice. Rezortné ministerstvo musí hľadať konsenzus medzi všetkými stranami, tak dodávateľmi, ako aj odberateľmi potravín,“ povedal podpredseda SPPK Marián Šolty.

Korpáš dodal, že väčšina členských štátov EÚ existenciu neprimeraných podmienok a ich uplatňovanie v obchodných vzťahoch vyhodnotila ako riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a s cieľom ich eliminácie zaviedli alebo plánujú zaviesť legislatívnu reguláciu. SPPK podľa neho požaduje preto otvoriť širokú diskusiu k tejto závažnej problematike na národnej úrovni, a až na jej základe pristúpiť k novele tak zásadného zákona.

debata chyba
Viac na túto tému: #Ján Mičovský #Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)