SKSI: Slovensko potrebuje nový stavebný zákon ako soľ

Súčasná legislatíva z roku 1976 podľa Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) nereflektuje na zmeny spoločenského zriadenia po roku 1989, na vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) a ani na súčasné potreby a požiadavky spoločenského systému.

03.03.2021 11:29
penta nemocnica bory Foto: ,
Nová stavebná legislatíva v poslednom období vyvolala množstvo kontroverzií.
debata

Komora preto víta prípravu novej legislatívy o výstavbe ako prioritu vlády. Na základe diskusií s tímom podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina), ktorý zákon pripravuje, komora konštatuje, že k hlavným cieľom patrí skvalitnenie, zefektívnenie a zavedenie elektronizácie nielen pre územné plánovanie a investičnú výstavbu, ale aj pre všetky súvisiace procesy. „Veríme, že nová legislatíva v stavebníctve, po zapracovaní pripomienok odbornej verejnosti, bude konzistentná so súčasne platným legislatívnym systémom Slovenska, skvalitní, zefektívni a významne skráti povoľovacie procesy prípravy stavieb,“ okomentovali stavební inžinieri.

SKSI sa do príprav legislatívy podľa svojich slov aktívne zapája a komora tiež zdôrazňuje, že tento proces tvorby si vyžaduje aktívnu účasť všetkých odborných inštitúcií, ktorých sa stavebný zákon priamo týka. „Pre Slovensko je potrebné, aby počas tvorby tohto zákona sa v rámci dodania legislatívnych návrhov do pripomienkovania aktívne zapojili aj ďalšie odborné inštitúcie ako Slovenská komora architektov, Komora geodetov a kartografov, ktoré sú zriadené zákonom, ale aj predstavitelia zamestnávateľských zväzov a profesijných združení a v neposlednej miere orgány samosprávy – Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska,“ vymenovala komora.

Stavební inžinieri preto vyzývajú všetky odborné organizácie, ktorých sa zákon týka, aby našli spoločnú cestu a pokračovali v príprave tohto dôležitého zákona, aby „uzrel svetlo“ v reálnom čase. „Ďalšie odkladanie prijatia nového stavebného zákona – podobne ako predchádzajúcich 20 rokov – posunie Slovensko na jedno z posledných miest v tejto oblasti aproximácie práva na podmienky EÚ a bude naďalej brzdiť ekonomický rast Slovenska nielen v oblasti stavebníctva, ale aj vo všetkých súvisiacich odvetviach,“ uzavrela komora.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #SKSI #Slovenská komora stavebných inžinierov