Mobilita zamestnancov neklesla vo všetkých okresoch rovnako, upozorňuje IFP

Účinnosť opatrení obmedzujúcich mobilitu v jednotlivých regiónoch môže ovplyvňovať štruktúra pracovných miest, upozornil na to Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií. Okresy s dostupnejšou prácou na homeoffice totiž vykazujú vyšší pokles pracovnej mobility.

02.03.2021 14:56
debata

„Dlhotrvajúce uzavretie ekonomiky zhoršuje náladu najmä v sektore služieb, keďže otváranie prevádzok ostáva v nedohľadne, vysvetľujú analytici IFP. Situácia je podľa nich optimistickejšia u našich obchodných partnerov. Práve ich priemyselná výroba by mohla potiahnuť aj rast na Slovensku. „Ponukové faktory však pomaly dosahujú svoje limity, čo môže tlačiť konečné ceny nahor,“ dodávajú analytici IFP.

Mobilita práce sa zvyšuje i napriek lockdownu

Na základe odhadov o podiele zamestnaní, ktoré je možné vykonávať z domu a zmene mobility na pracoviskách sa zdá, že jednou z príčin zvýšeného pohybu ľudí je aj nízky podiel pracovníkov schopných pracovať z domu, vysvetľujú analytici IFP. „Okresy s vyšším podielom zamestnancov, ktorých práca si nevyžaduje prítomnosť na pracovisku, zaznamenali vo februári vyšší pokles mobility,“ tvrdia. Bratislavské okresy, v ktorých je zastúpenie práce z domu medzi 50 až 60 percent tak dosiahli vyšší pokles pracovnej mobility ako napríklad okresy Púchov, Bytča, Bánovce nad Bebravou, či Žarnovica, v ktorých je možnosť práce z domu menej rozšírená. Prijímané protiepidemické opatrenia môžu byť preto efektívnejšie v okresoch, kde je štruktúra pracovných miest viac naklonená v prospech homeofficov, dodáva IFP.

Od nového roka platí povinnosť preukázať sa pri ceste do zamestnania potvrdením o nevyhnutnej prítomnosti na pracovisku. „Vo februári však pracovná mobilita oproti januáru vzrástla, čo môžeme pripísať nižšej ochote zamestnávateľov nechať ľudí pracovať z domu,“ dodali analitici.

Nálada v ekonomike klesá

Ekonomický sentiment na Slovensku zaznamenal pokles aj v druhom mesiaci tohto roka. „Na horšej nálade v ekonomike sa podpísal najmä sektor služieb, ktorý vďaka pokračujúcej vlne pandémie nevidí v blízkej dobe možnosť na otvorenie prevádzok,“ vysvetľuje IFP. Mierny pokles nálad vidíme aj v priemysle, čo môže byť spôsobené obavami zo sprísňovania opatrení na hraniciach u našich partnerov, ktoré môžu brzdiť dodávky materiálu, dodáva. Na základe horšieho domáceho sentimentu v priemysle očakávame mierne spomalenie priemyselnej aktivity a pokles HDP v prvom štvrťroku.

Slabší výkon domácej ekonomiky môže byť ťahaný lepším vývojom u našich obchodných partnerov. Sentiment v Eurozóne, Nemecku a zvyšných krajinách V4 s výnimkou Maďarska sa oproti januáru zlepšil a preto môžeme očakávať silnejší zahraničný dopyt v závere prvého kvartálu.

Na rozdiel od domáceho sentimentu, nálada v európskom priemysle rastie, upozorňujú analytici IFP. „Výrobcovia sotva stíhajú vyhovieť vysokému dopytu, čo vyvíja tlak na dodávateľské reťazce a ceny súčiastok,“ tvrdia. Sentiment nákupných manažérov ostáva optimistický a indikuje rast priemyselnej aktivity aj vo februári. Výrobu však čoraz viac obmedzujú ponukové faktory. „Dostupnosť súčiastok je limitovaná a čas dodávok súčiastok je s výnimkou vlaňajšieho prerušenia dodávateľských reťazcov najdlhší od začiatku záznamov,“ upozorňujú analytici IFP. Výroba je blízko plnej kapacity, čo tlačí na ceny vstupov a následne aj na ceny konečných výrobkov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mobilita #IFP #home office #lockdown