Fungovanie menších obchodníkov s cennými papiermi by sa malo zjednodušiť

Fungovanie menších investičných spoločností sa zjednoduší a zároveň najväčšie, systémové spoločnosti by mali začať podliehať rovnakému režimu ako európske banky.

24.02.2021 08:44
Nemecko, burza, akcie Foto: ,
Vláda schválila novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách.
debata

Fungovanie menších obchodníkov s cennými papiermi by sa malo zjednodušiť, zároveň sa zrejme upravia pravidlá aj pre veľkých obchodníkov. Vláda schválila novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách. Cieľom je prebrať do zákona viaceré eurosmernice a legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe. Nové pravidlá si však vyžiadajú vyššie náklady na počiatočný kapitál.

Fungovanie menších investičných spoločností sa zjednoduší a zároveň najväčšie, systémové spoločnosti by mali začať podliehať rovnakému režimu ako európske banky. Tým sa podľa ministerstva zníži administratívna záťaž, posilní sa hospodárska súťaž a zvýšia sa investičné toky, a to bez toho, aby bola ohrozená finančná stabilita. Cieľom je tiež posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu. Zároveň sa majú prevziať do slovenskej legislatívy sprísnené nástroje na predchádzanie praniu špinavých peňazí v rámci finančného systému.

Z hľadiska negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie rezort financií predpokladá, že zavedenie nových pravidiel vyplývajúcich z návrhu zákona si vyžiada zvýšenie nákladov na počiatočný kapitál. Pri obchodníkoch s cennými papiermi s výškou počiatočného kapitálu 730-tisíc eur sa navrhuje výška počiatočného kapitálu na úrovni 750-tisíc eur, je to teda zvýšenie nákladov o 20-tisíc eur. Pri obchodníkovi s kapitálom 50-tisíc eur sa navrhuje zvýšenie o 25-tisíc eur a pri obchodníkovi s kapitálom 125-tisíc eur by to malo byť tiež zvýšenie nákladov o 25-tisíc eur.

Rezort financií doplnil, že výška počiatočného kapitálu sa dlhodobo nemenila a iba reflektuje súčasnú situáciu na trhu. V rámci pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie sa znížia požiadavky na vlastné zdroje a zruší sa požiadavka na udržiavanie tlmiacej rezervy.

debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo financií #cenné papiere #zákon o cenných papieroch