EÚ ukázala desať bodov, ktoré majú zmodernizovať Európu

Európska komisia (EK) v utorok navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi EÚ, jej členskými štátmi a priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ na tento účel poskytne takmer 10 miliárd eur a partneri by mali vyčleniť rovnakú sumu.

23.02.2021 14:56
debata (3)

Komisia spresnila, že kombinovaný príspevok zmobilizuje dodatočné investície na podporu dvojakej transformácie a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zamestnanosť, životné prostredie i spoločnosť. Cieľom inštitucionali­zovaných partnerstiev je zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na infekčné choroby, vyvinúť účinné nízkouhlíkové lietadlá pre čisté letectvo, podporovať využívanie obnoviteľných biosurovín pri výrobe energie, zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúr a zvýšiť konkurencieschop­nosť železničnej dopravy.

Komisia zverejnila aj krátky opis desiatich partnerstiev:

  1. Globálne zdravie EDCTP3 – toto partnerstvo prinesie nové riešenia na zníženie infekčných chorôb v subsaharskej Afrike a posilní výskumné kapacity s cieľom reagovať na opätovne sa objavujúce infekčné choroby na celom svete. Do roku 2030 chce vyvinúť a zaviesť aspoň dve nové technológie na boj proti infekčným chorobám.
  2. Iniciatíva Inovatívne zdravie pomôže vybudovať celoeurópsky výskumný a inovačný ekosystém v oblasti zdravia, ktorý uľahčí prenos vedeckých poznatkov do konkrétnych inovácií. Bude zahŕňať prevenciu, diagnostiku, liečbu a manažment chorôb a prispeje k dosiahnutiu cieľov európskeho plánu na boj proti rakovine, novej priemyselnej stratégie pre Európu a farmaceutickej stratégie pre Európu.
  3. Kľúčové digitálne technológie – ide o partnerstvo zamerané na elektronické súčiastky, ich dizajn, výrobu a integráciu do systémov, ako aj softvér, ktorý riadi ich fungovanie. Cieľom je podporiť digitálnu transformáciu všetkých hospodárskych a spoločenských odvetví a stimulovať výskum pre ďalšiu generáciu mikroprocesorov.
  4. Európa a obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály – toto partnerstvo prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050. Cieľom je rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie a premenu biomasy na biovýrobky a podporovať bioinovácie so zámerom oživiť vidiecke, pobrežné a okrajové regióny.
  5. Čistý vodík – toto partnerstvo urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre čisté vodíkové technológie. Spolu s vodíkovou alianciou prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených vo vodíkovej stratégii EÚ pre klimaticky neutrálnu Európu. Zameria sa na výrobu, distribúciu a uskladňovanie čistého vodíka a na dodávateľské odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú.
  6. Čisté letectvo – toto partnerstvo chce urýchliť vývoj a zavádzanie zlomových výskumných a inovačných riešení a podporiť leteckú dopravu na ceste ku klimatickej neutralite. Cieľom je vyvinúť novú generáciu ultraúčinných nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami.
  7. Európske železnice – toto partnerstvo urýchli vývoj a zavádzanie inovačných technológií, najmä digitálnych a automatizovaných, aby sa dosiahla radikálna transformácia železničného systému. Cieľom je zlepšiť konkurencieschop­nosť a podporiť vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií v železničnej doprave.
  8. Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba – cieľom je urýchliť technologickú transformáciu manažmentu letovej prevádzky v Európe, zosúladiť ho s digitálnym vekom, urobiť z európskeho vzdušného priestoru najefektívnejší a najekologickejší vzdušný priestor vo svete.
  9. Inteligentné siete a služby – toto partnerstvo podporí technologickú suverenitu inteligentných sietí a služieb v súlade s novou priemyselnou stratégiou pre Európu, stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ a súborom nástrojov 5G. Umožní Európanom vyvíjať technologické kapacity pre systémy 6G ako základ budúcich digitálnych služieb do roku 2030.
  10. Metrológia – toto partnerstvo je zamerané na urýchlenie celosvetového vedúceho postavenia EÚ v metrologickom výskume a vytvorenie autonómnych európskych metrologických sietí zameraných na podporu a stimuláciu nových inovatívnych produktov, reagovanie na spoločenské výzvy a umožnenie účinného navrhovania a vykonávania právnych predpisov a noriem podporujúcich verejné politiky.
3 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Európa #modernizácia #Hrdinovia klímy