Zmeny pri tehotenských dávkach sú diskriminačné, tvrdí stredisko pre ľudské práva

Novela zákona o sociálnom poistení z konca minulého roka priznáva ženám pracujúcim v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám nižšiu výmeru tehotenskej dávky a porušuje tým Ústavu Slovenskej republiky. Upozornilo na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP).

15.02.2021 14:30
debata

Stredisko zdôrazňuje, že zásada rovného zaobchádzania patrí medzi hlavné piliere právneho systému SR. Ústava aj zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou zakazujú konať menej priaznivo s osobou v porovnateľnej situácii. Stredisko vykonalo nezávislé zisťovanie, v ktorom posudzovalo legitímny cieľ prijatia ustanovenia vzťahujúceho sa na výšku tehotenskej dávky pre zamestnankyne, pre ktoré platí zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Po vykonaní ústavnoprávneho testu diskriminácie dospelo stredisko k názoru, že predkladatelia disproporčne zasiahli do práv žien, na ktoré sa vzťahuje spomínaný zákon. Novela tak stavia túto skupinu žien do menej priaznivej pozície a na základe ich zamestnania im priznáva nižšiu výmeru tehotenskej dávky.

„Od 1. apríla by tak mali príslušníčky policajného zboru, hasičského zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže a profesionálne vojačky dostávať pri 30-dňovom mesiaci v prepočte o 15,50 eura menej oproti tým ženám, na ktoré sa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahuje,“ vyčíslilo stredisko.

„Je zarážajúce, že aj napriek pomerne častému zasahovaniu do práv žien zo strany niektorých poslancov vládnej koalície, predkladatelia takýchto noviel stále nie sú schopní preveriť ich dosahy na zásadu rovného zaobchádzania. Pri výkone mandátu národného antidiskriminačného orgánu sme na stredisku pripravení poskytnúť náležitú súčinnosť pri analyzovaní podobných návrhov, no boli by sme radi, keby nás predkladatelia kontaktovali ešte pred prvým čítaním zákona v parlamente,“ okomentovala riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová. Podľa nej by tak zákonodarcovia ušetrili čas viacerým subjektom.

debata chyba
Viac na túto tému: #diskriminácia žien #tehotenská dávka